Flyttfirma i Göteborg: Så flyttas det med kvalitet

Vad krävs egentligen för en god flytt? En flyttfirma i Göteborg, Kvalitetsflytt, hävdar att de vet hur ett bohag ska flyttas på ett säkert och effektivt sätt. Så hur jobbar de egentligen?

Flyttfirma i Göteborg som arbetar efter kundens önskemål

På sin hemsida skriver Kvalitetsflytt att de erbjuder en komplett flyttservice för samtliga moment som en flytt kan vara förenad med. De understryker att det är kunden som bestämmer hur omfattande hjälpen ska vara, och att de kan ta hand om såväl större som mindre delar av en flytt – eller hela flytten.

Till exempel kan de hjälpa till med allt nedanstående, eller vissa punkter av dem:

 • Bärhjälp
 • Tillhandahålla kartonger, emballage och annat material för packning
 • Magasinering
 • Flyttstädning
 • Transport

Hjälper med planeringen

De skriver också på sin webbplats att de kan hjälpa till med planeringen inför en flytt. För någon som ska flytta, kanske för första eller andra gången, kan det vara en bra idé att hitta en flyttfirma i Göteborg som kan hjälpa till att göra en plan för hur allting ska gå till. På så vis kan hela processen ske utan risk för att något glöms, eller att det blir ont om tid vid ett eller annat tillfälle.

Som regel tänker man kanske på flyttjänster som något som mest handlar om det fysiska – men de allra flesta är beredda att hjälpa till med organisation och planering av flytten, som ju hör till.

Ansvarsförsäkring

Denna flyttfirma i Göteborg skriver att de har en ansvarsförsäkring. Granskningar har visat att det är en förhållandevis stor andel av flyttfirmor som inte har det.

När du anlitar ett företag för din flytt är det inte längre din hemförsäkring som är ditt skyddsnät. Istället är det firmans ansvarsförsäkring som gäller om en olycka skulle ske. Av den anledningen är det viktigt att kontrollera att firman faktiskt har försäkringen, så att du inte riskerar att bli utan ersättning om ditt bohag skulle skadas under transporten.

Vid en flytt finns alltid risker – möbler eller kartonger kan tappas och trafikolyckor kan ske under transporten. För Kvalitetsflytt, som är en flyttfirma i en större stad som Göteborg, finns det kanske en lite högre risk för trafikolyckor. Högre risk kan också finnas om du ska flytta långt, till exempel mellan två storstäder eller länder.

VÄSTERÅS: Trädfällning med säkerhet i fokus

Trädfällning kan vara enkelt – eller mycket komplicerat. Det beror både på storleken på trädet, om det står inom detaljplanerat område samt dess omgivning. Tänk alltid på säkerheten! Följande säkerhetstips gäller oavsett om trädet ska tas ner i Västerås eller i annan kommun.

Har du kompetensen? – Eller bör ett företag anlitas

Det är stor skillnad på att fälla ett träd i skogen – och att fälla det på en mindre villaträdgård. Om det finns risk att trädet kan falla på byggnader finns en stor fördel att köpa in professionell hjälp. Detsamma gäller om trädet på annat sätt kan utföra fara för egendom, djur eller människor vid fällning.

I vissa fall behöver till och med trädfällning ske med så kallad sektionsfällning. Detta exempelvis om det står mycket nära flera hus och det därmed inte kan fällas rakt utan att riskera resultera i skador på byggnaderna. I detta fall anlitas företag med personal som med olika säkerhetstillbehör säkert kan klättra upp i trädet och såga ner det bit för bit. Det är även möjligt att med vinsch föra ner delarna av trädet och på detta sätt undvika att släppa ner grenarna.

Marklov vid trädfällning? – Kontakta Västerås kommun

Behövs marklov från Västerås kommun innan arbetet kan påbörjas? Ja, i alla fall ibland. För det första krävs det att marken ligger inom detaljplanerat område. För det andra att det i bestämmelserna nämns att marklov krävs inom just detta område. Det är inte alltid lätt att veta exakt vad som gäller vilket innebär att personer som bor inom detaljplanerat område alltid bör kontakta en bygglovshandläggare inom Västerås kommun innan själva trädfällningen påbörjas.

Fälla själv? Snabba säkerhetstips

 • Stå inte kvar
  Stå inte på sågningsplatsen när trädet börjar falla. Detta är ett misstag som vissa privatpersoner gör då de vill säkerställa sig om att trädet ska falla rätt. Men risken finns alltid att trädet faller över den som fäller det.
 • Skyddskläder
  Skyddskläder innebär mer än bara hjälm och handskar! Men självklart beror behovet av skyddskläder på hur stort träd som ska fällas.
 • Vakt som minskar skaderisken
  Finns det risk för att människor eller djur ska ”dyka upp” i närheten mitt under pågående trädfällning? Det kan i vissa fall krävas att en ”vakt” finns i närheten som varnar personer och stoppar dem från att komma i närheten.

3 goda skäl att lista din sajt

Webbregister har länge funnits – redan i internets linda var de på tapeten. Men av olika anledningar var dock vanligare tidigare än vad de är idag. Det finns dock fortfarande goda skäl att lista din sajt på onlinelistan.com Nedan belyser vi tre goda skäl att göra just detta!

Vi behöver inte gå in i detalj på varför register över webbplatser vid något tillfälle blev ett aningen gammaldags fenomen. För historien bakom dessa register är inte särskilt spännande och intressant för den breda massan. Det viktiga är istället att de nu är på tapeten igen och att de har sina fördelar.

Lista dig på onlinelistan och hamna på kartan

Du bör lista dig i ett webbregister som onlinelistan för att:

 • Sökmotorer får nys om din sajt
  Idag är sökmotorer såsom Bing och Google väldigt sofistikerade. De klarar ofta av att hitta din webbplats även om du inte manuellt skickar in den för indexering. Detta gäller framför allt om du använder en sökmotorvänlig teknikplattform, exempelvis WordPress. Men ibland kan sökmotorerna behöva lite extra hjälp för att kunna hitta din sajt. Den länk som till exempel https://onlinelistan.com förser dig med vid listning kan då vara precis vad som krävs för att du snabbt ska hamna på kartan!
 • Trafiken till din webbplats ökar
  Dagens webbregister kanske i regel inte genererar lika mycket trafik till din sajt som gårdagens register gjorde. Men trafiken till din webbplats kan ändå öka en del om du listar din sajt i ett sådant register. I synnerhet när det gäller väldigt nischade webbplatser kan denna trafikökning vara extremt värdefull!
 • Din synlighet i sökmotorer ökar
  På samma sätt som ett webbregister ökar trafiken till din webbplats på ett direkt sätt, sker även en indirekt ökning. Detta genom att den länk som du får från registret förhoppningsvis ökar din synlighet i sökmotorer såsom Google. Idag räcker det sällan med att bara skriva bra, sökmotoroptimerat innehåll för att synas där – du behöver även länkar. Och att lista dig i en databas över svenska sajter kan vara ett utmärkt sätt att få en sådan!

Interim kundtjänstchef– för kundernas nöjdhet

Kundens möte med företaget är oftast i form av köp av tjänst eller produkt och efter det, kontakt med kundtjänsten. Kundtjänsten är därmed avgörande för kundernas uppfattning av företaget. Om företaget har problem, är i en rekryteringsperiod eller behöver hjälp vid expansion är att hyra en interim kundtjänstchef ett smart alternativ att överväga.

Kundtjänstens betydande faktor i ett företag

Företagets rykte är viktigt för att försäljningen ska gå bra. Företaget måste förstå att kundtjänstsystemen är en del av varumärket. Om ett företag har dålig kundtjänst kan det framstå som att företaget inte bryr sig om sina kunder. En interim kundtjänstchef kan se till att kundtjänsten håller hög kvalitet och se till att företaget och dess personal utvecklas. Via Brightmill kan man finna de flesta kompetenser som kan vara aktuella för ytterligare draghjälp.

Varför anlita en interim Kundtjänstchef?

 • En interim kundtjänstchef kan vara bra för att förbättra försäljningen. Denna tillfälliga chef arbetar intensivt med att förbättra företagets kundtjänst och kontakt med kunderna. Detta eftersom det är viktigt med en fungerande kundtjänst för att företaget ska upplevas som pålitligt.
 • Ett förbättringsarbete av en tillfällig chef kan leda till förbättrad kommunikation mellan företag och konsumenter.
 • Förtroendet till företaget ökar vilket också innebär ökad försäljning.
 • Eftersom en interim kundtjänstchef har lång erfarenhet av kundtjänstarbete och vad som fungerar kommer arbetet även fungera som en stor inspirationskälla till medarbetarna.

Arbetsplatsens relationsarbete

Relationen på arbetsplatsen kommer även att påverkas av den tillfällige chefen. De anställda får undervisning och får lära sig att arbeta med vissa strategier för att möta kunderna när kundtjänstchefen inte är på plats. Genom att medarbetarna får lära sig nya fungerande strategier ökar deras förtroende för företaget vilket gynnar deras arbete och förbättrar företaget. En motiverande stämning på arbetsplatsen är avgörande för tillväxten.

Kundtjänst är en viktig aspekt i företaget

En välmående kundtjänst är oftast lika med ett välmående företag. Är kundnöjdheten hög stannar kunderna kvar och rekommenderar företaget vidare för att deras behov blev tillgodosedda. En interim kundtjänstchef kommer med smarta lösningar hur man effektiviserar kundtjänsten men även hur man kan ta in mer säljaspekt i kundtjänsten. Att erbjuda kunderna smarta tjänster samtidigt som man löser deras problem är ofta en framgångsrik faktor. Det är viktigt att processerna utvecklas och effektiviseras utan att dra ner på kvalitativt arbete.

Hur lång tid tar ett stambyte – och andra frågor

En av dom vanligaste frågorna som boende ställer inför ett stambyte är hur lång tid det kommer att ta – en fråga som dessvärre är ganska svår att svara på. Många undrar också hur processen går till och hur man påverkas under tiden. Nedan följer några vanliga frågor kring stambyten, med tillhörande svar.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Hur lång tid det tar att genomföra ett stambyte kan som sagt vara svårt att svara på eftersom det finns många saker som kan avgöra tidsåtgången, inte minst fastighetens storlek. Gäller det en större fastighet med många lägenheter tar arbetet vanligen flera månader så det kan vara bra att vara förberedd på att det tar lång tid.

Kan man bo kvar i lägenheten under tiden?

Ja, det går vanligen att bo kvar i sin bostad under ett stambyte även om det kanske kan kännas lite besvärligt. Tror man sig kunna stå ut med buller och damm under perioden finns kanske ingen anledning att flytta på sig men för vissa personer kan det finnas fördelar med att flytta ut tillfälligt, till exempel:

 • Personer med djur – då dom är mer ljudkänsliga
 • Personer med astma eller allergi – då det dammar en hel del under rivningsarbetet

Kan man använda toaletten?

Nej, under ett stambyte behöver vattnet av naturliga skäl stängas av, samt att samtliga badrum i regel rivs ut. Man kan alltså inte använda sin toalett under tiden men det brukar finnas provisoriska toaletter och duschar under tiden som arbetet pågår.

Vem kan man vända sig till om man har frågor?

Om det dyker upp frågor inför, under eller efter ett stambyte finns flera alternativ. Det finns exempelvis oftast en ansvarig på ”bygget” som man kan vända sig till om man har frågor om arbetet eller liknande. Bor man i en bostadsrättsförening brukar även styrelsen ha bra koll på allt som händer, och därmed kunna vara behjälpliga.

Ett annat alternativ är att fråga dom hantverkare som är på plats och arbetar – vissa frågor kan säkerligen även dom svara på.

Behöver man som boende göra något under arbetet?

Nej, man behöver inte göra något, förutom att möjligen flytta på möbler och prylar som man är rätt om. Hyresvärden eller föreningen brukar gå ut med all nödvändig information i god tid innan arbetet drar igång.

Köp presenter till din kaffeentusiast

Vi har alla en person i vår närhet som helt enkelt inte fungerar riktigt bra utan sitt kaffe. Det kan röra sig om den där personen som varje dag sticker iväg till Starbucks för att beställa sin vanliga kopp kaffe. Men det kan även vara en person som jämt och ständigt gör efterforskningar kring vilka som är de bästa kaffebryggarna och alltid experimenterar där hemma i köket. Oavsett vilket är espressogear.se en webbplats som du bör bokmärka om du har en kaffenörd i ditt hushåll eller i din bekantskapskrets.

För det finns nästan alltid någonting att fira – jul, födelsedagar och andra högtider. Det kan vara svårt att hitta rätt present till en verklig kaffeentusiast, i synnerhet om du själv inte är en särskilt stor kaffeälskare. Om du ser detta som en utmaning kan du klicka dig vidare till espressogear.se och klicka hem dina presenter där. På den sajten hittar du nämligen allt som en sann kaffekonnässör kan tänkas önska sig i present.

Några exempel på de produkter som du hittar där är:

 • kaffekoppar
 • presskannor
 • vattenkokare
 • vattenkannor
 • kaffekvarnar
 • koppningsskedar

De har helt enkelt mängder av produkter för den som vill ta sitt kaffedrickande till nästa nivå!

Hitta den perfekta gåvan på espressogear.se

Man skulle kunna tro att en kaffenörd är en av de svåraste personerna att hitta en bra present till. Så är dock inte fallet – kaffeälskare är snarare väldigt enkla att köpa gåvor till. Du behöver bara kunna sätta fingret på deras behov och preferenser. Sedan löser sig inhandlandet av presenten i princip av sig självt! Det behöver inte heller var särskilt dyrt att hitta en bra gåva. Till exempel kan du köpa en bra manuell kaffekvarn för under 400 kr. En sådan kommer de allra flesta kaffekonnässörer uppskatta och få stor användning för. Dessutom kan du ju alltid köpa några paket specialkaffe eller liknande.

Möjligheterna är närmast oändliga när det kommer till valet av produkt. Och som du säkert känner till är det tanken som räknas. Därför behöver du inte spendera flera veckor åt att göra efterforskningar kring sortimentet på espressogear.se. Gå istället på din magkänsla och lita på den!

Så fungerar elavtalen hos Stockholms Elbolag

Fast eller rörligt elpris? Eller en blandning av detta? Stockholms Elbolag har tre färdiga paketlösningar som därmed vänder sig till olika slags kunder. Det som skiljer dessa avtal åt är exempelvis:

 • Antal år med bindningstid
 • Är elpriset fast eller rörligt?
 • Finns ett maxtak för hur högt priset kan bli?
 • Är det rörligt vissa delar av året och fast andra delar?

Tre avtal hos Stockholms Elbolag

De tre avtal som går att välja mellan är:

Premium Fastpris – För företag och privatpersoner

Stockholms Elbolag anger att detta avtal vänder sig till privatpersoner samt företag. Det är inte anpassat till någon speciell kundgrupp. Det ”unika” med avtalet är att det framförallt har fokus på priset. Det är ett lågt påslag på företagets inköpspris. Detta avtal kan tecknas på minst 1 år och som mest 10 år och ger därmed samma pris per kWh under denna avtalstid. Ett bra val för de som vill ha en så stabil elkostnad som möjligt året runt – detta utifrån hur mycket el som används.

Beroende på aktuellt elpris kan detta avtal vara olika fördelaktigt. För att förtydliga detta för kunden har Stockholms Elbolag valt att ge betyg till sitt eget avtal utifrån prisvärdighet. I en kommentar (sommaren 2021) angav de att avtalet är bra vid 5 – 10 års bindningstid men inte prisvärt vid kortare bindningstid.

Premium Garanti – För företag och villaägare

Med detta avtal vänder sig Stockholms Elbolag främst till villaägarna samt vissa företag som har hög elkonsumtion vintertid. Det kan tecknas på minst 1 år och som mest 5 år.

Det unika med detta avtal är att det erbjuder en mix av fast och rörligt pris. Från oktober till mars kommer priset att vara fast. Det är alltså dessa månader som elkonsumtionen ökar kraftigt. Detta framförallt hos de som har uppvärmning med el. Genom att ha ett fast pris blir det däremot lättare för kunden att veta vad kostnaden förväntas bli. Detta genom att se på tidigare års elkonsumtion och multiplicera detta med det fasta priset.

Premium Försäkring – För företag

Här vänder sig företaget till företagare. I detta fall betalas ett rörligt pris med ett försäkringstillägg. Dessutom finns en högsta nivå som priset kan gå upp till. Därefter kommer inte priset att höjas även om elpriset på den öppna elmarknaden är högre. Här har Stockholms Elbolag tagit efter bolånevarianten med ”bolån med räntetak”.

HLR utbildning– för allas säkerhet

Genom att gå en HLR utbildning så garanterar man andras säkerhet i alla situationer. På arbetsplatser, evenemang eller andra offentliga platser kommer det alltid finnas risken att någon skadar sig eller får hjärtstopp. Kunskap i hjärt- och lungräddning kommer därför vara en avgörande kunskap mellan liv och död.

Varför man bör gå HLR-utbildning

Hjärt- och lungräddning är till för att upprätthålla kroppens livsviktiga funktioner, alltså andning och blodcirkulation. När man genomför HLR pumpas blodet i den skadade personens kropp runt och förser organen med syre. Att kroppens organ får syre är avgörande för personens överlevnad. Utan syre dör nämligen cellerna. Efter bara 4–6 minuter utan syre börjar hjärncellerna att dö, varför HLR måste böra genomföras på den drabbade personen så fort som möjligt.

Hur gör man HLR– steg för steg

Att kunna gör HLR är otroligt viktigt och följande är viktigt att ha koll på:

Kontrollera medvetande

 • Det första att göra är att kontrollera medvetande hos den drabbade. Försök få kontakt med personen genom att skaka lite lätt i personens axlar.
 • Om personen visar tydliga livstecken som tal, hostande eller gråt kan hjärtstopp uteslutas.

Kontrollera andning

 • Om det visar sig att den drabbade personen inte är kontaktbar ska man alltid göra en andningskontroll.
 • Kontrollera om det finns något som blockerar luftvägen, om det finns något som blockerar försök att ta bort föremålet.
 • Öppna luftvägen och kontrollera om den drabbade andas genom att se, lyssna och känna.

Om personen andas normalt, lägg personen i stabilt sidoläge

 • Om personen andas men är medvetslös ska man placera personen i stabilt sidoläge. Genom att göra detta får personen en fri luftväg och kan enklare andas.
 • Om man är ensam och måste hämta hjälp kan man lämna personen tillfälligt utan risk.
 • Det minskar också risken för att personen kräks och kvävs.

Vid onormal eller ingen andning– larma 112 och ge HLR

 • Börja att ge HLR innan räddningspersonal anländer. Ge växelvis 30 hjärtkompressioner följt av 2 inblåsningar.
 • Det är viktigt att personen ligger på ett hårt underlag och att man trycker mitt på bröstkorgen. Man ska använda hela handloven och trycka ned med raka armar och ta hjälp av den andra handen.

Behovet av datorhjälp för pensionärer väldigt stort

Personer i alla åldrar kan ibland behöva en hjälpande hand när det kommer till datorer och datoranvändning. Men en grupp som ofta är lite åsidosatt när det kommer till datorsupport är den äldre delen av vår befolkning. Dock finns trots allt datorhjälp för pensionärer att få, tack vare att vissa företag har valt att specialisera sig på att tillhandahålla sådana tjänster.

För i takt med att vi får en ökande åldrande befolkning ökar också antalet svenskar som kan behöva lite hjälp med vardagliga datorproblem och datorrelaterade frågor. De problem och frågor som denna grupp individer har och ställer kan tyckas vara uppenbara för yngre personer som praktiskt taget har vuxit upp med datorer i hemmet. Men om så inte är fallet kan det vara en stor utmaning att använda datorn i vardagen.

En vanlig tröskel till datoranvändande är att äldre inte alltid känner sig helt bekväma med att använda datorer och annan teknisk utrustning. Detta gäller i synnerhet om de inte vistas bland personer som tycks veta vad de gör. Man kan också uppleva en rädsla för att råka “ta sönder” något. Därför är alltså behovet av datorhjälp för pensionärer väldigt stort ute i landet.

Beställ datorhjälp för pensionärer och bli haj på datorer

Genom att använda datorer och annan teknik kan du som är äldre fördriva tiden lite enklare. Du kan till exempel:

 • ta bilder med din mobiltelefon och skicka dem till dina vänner
 • göra korsord samt delta i frågesporter och andra tävlingar
 • hålla dig uppdaterad genom att läsa de senaste nyheterna
 • lyssna på musik och ljudböcker samt streama filmer och tv-program
 • socialisera med släkt och vänner med hjälp av sociala medier
 • köpa varor och tjänster från hela Sverige och övriga världen på nätet

Listan över vad som är möjligt att göra med hjälp av den moderna tekniken kan göras lång. Men för att verkligen maximera din användning av datorer kan du kanske behöva lite hjälp på traven. Som tur är kan du begära att få datorhjälp för pensionärer av företag som specialiserar sig på att hjälpa äldre människor med datorproblem och kan svara på olika datorfrågor!

Skrota bilen i Västerås – hos en auktoriserad bilskrot

Var när och hur man ska skrota sin bil är ingenting man funderar över i sin vardag, men så kommer dagen då man letar efter en bilskrot. Att då välja en auktoriserad firma för skrotningen är något man bör se som en självklarhet Då man ska skrota bilen i Västerås finns flertalet auktoriserade och proffsiga bilskrotare att välja mellan. Att välja sin bilskrot efter erfarenhet har många fördelar:

 • Skrotningen utförs riktigt enligt lagar och regler
 • Skrotningen utförs med hänsyn till miljön
 • Administrationen utförs korrekt

Att se till att dessa delar är uppfyllda då man väljer sin bilskrot är mycket viktigt, annars kan det bli både fel och dyrt i onödan.

Se till att skrotningen sker på rätt sätt

En auktoriserad bilskrot ser till att skrotningen utförs på rätt sätt och även att den administration som följer på en skrotning sker enligt alla regler. Exempelvis ser bilskroten till att avregistrera fordonet vilket gör att ägaren kan få tillbaka pengar på sin fordonsskatt och sin försäkring. Om man använder sig av en oseriös aktör riskerar man att hamna i ett läge där man inte vet om bilen blivit avregistrerad eller inte, och man riskerar då att behöva betala årliga avgifter till Transportstyrelsen helt i onödan.

Miljön är en viktig aspekt vid bilskrotning

Ett annat stort plus med att använda sig av en auktoriserad bilskrot då man skrotar sin bil i Västerås är att de tar hänsyn till miljön. En bil består av en mängd miljöfarliga vätskor, metaller och dylikt som ska hanteras korrekt för att inte utföra en miljöfara. En seriös och bra bilskrot vet hur man hanterar miljöfarligt avfall och ser också till att återvinna de delar av bilen som har vidare livslängd.

Därför ska man vända sig till proffsen då man skrotar bilen i Västerås

Visst kan man i teorin skrota sin bil själv, men att ens försöka förstå vilket stort projekt det är vore näst intill omöjligt. Att använda sig av proffs som har mångårig erfarenhet av arbetet underlättar processen och gör skrotningen mycket enklare. Då kan man känna sig trygg då man lämnar över bilen eftersom man vet att skrotningen går till på ett bra, och rätt, sätt.