Klara Gymnasium i Linköping erbjuder en inspirerande studiemiljö med fokus på individuell utveckling och akademisk framgång.

Klara Gymnasium Linköping

Klara Gymnasium Linköping – En Modern Utbildningsmiljö

Klara Gymnasium Linköping, tidigare känt som InfoKomp Gymnasiet, är en väletablerad gymnasial friskola som grundades år 2003. Skolan är strategiskt placerad på S:t Larsgatan 3, vilket är ett stenkast från Linköpings resecentrum och nära stadens pulserande innerstad.

Sedan starten har Klara Gymnasium vuxit och blivit en betydande del av Linköpings utbildningslandskap.

 • Strategiskt läge
  • Nära Linköpings resecentrum
  • Beläget vid S:t Larsgatan 3
 • Utbildningslandskap
  • Viktig del av Linköpings skolmiljö
  • Friskola med mångårig historia
 • Historisk utveckling
  • Grundades 2003 som InfoKomp Gymnasiet
  • Har genomgått en positiv tillväxt
År Namn Adress Status
2003 InfoKomp Gymnasiet S:t Larsgatan 3 Grundat
Nuvarande Klara Gymnasium Linköping S:t Larsgatan 3 Väletablerad

Skolans Utveckling

I augusti 2005 slog Klara Gymnasium upp sina portar för första gången under ledning av rektor Hans Petersson. Efter fem år, under hösten 2010, genomgick skolan en omprofilering och bytte namn till det nuvarande Klara Gymnasium. Sedan 2011 har Rose-Marie Andersson tagit över rollen som rektor och fortsatt att utveckla skolans verksamhet. Under höstterminen 2015 kunde skolan stoltsera med att ha 423 elever inskrivna.

Utmärkelser och Erkännanden

Klara Gymnasium har gjort sig bemärkt genom att under tre på varandra följande år – 2007, 2008 och 2009 – utses till ”Linköpings bästa skola”. Denna ärofyllda titel tilldelades efter att elever i Linköping fått möjlighet att bedöma sin skola baserat på mentorstidens effektivitet, kvaliteten på lärarna och deras kurser.

Medieinriktningen och Skoltidningen

Eleverna på skolans samhällsvetenskapliga program med medieinriktning har tagit sitt lärande utanför klassrummet genom att producera en skoltidning vid namn ”Signerat Ung”. Första numret av tidningen utkom 2008 och sedan dess har den getts ut fyra gånger om året. Tidningen, som har en upplaga på 3000 exemplar, har inte bara blivit en röst för eleverna utan också ett uppskattat inslag i Linköpings lokala medielandskap. Dessutom har Signerat Ung mottagit prestigefyllda utmärkelser som Lilla journalistprisets specialpris 2011 och titeln Årets skoltidskrift 2012.
Klara Gymnasium i Linköping erbjuder en inspirerande studiemiljö med fokus på individuell utveckling och akademisk excellens.

Utbildningsprogram på Klara Gymnasium

Klara Gymnasium erbjuder en rad olika gymnasieprogram som är anpassade för att möta dagens och morgondagens utbildningsbehov. Skolan har ett brett utbud av program inom både teoretiska och praktiska områden, vilket ger eleverna möjlighet att fördjupa sig inom sina intresseområden och förbereda sig för framtida studier eller yrkesliv.

Skolans Framtid och Vision

Med en stark grund i kvalitativ utbildning och en vilja att ständigt förbättra och innovera, ser Klara Gymnasium fram emot att fortsätta vara en central del av Linköpings utbildningsutbud. Skolans vision är att erbjuda en lärandemiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, både akademiskt och som individ.

Samverkan med Lokalsamhället

Klara Gymnasium strävar efter att ha en nära koppling till lokalsamhället och näringslivet i Linköping. Genom olika projekt och samarbeten får eleverna praktisk erfarenhet och insyn i arbetslivet, vilket underlättar övergången från studier till yrkesverksamhet. Denna samverkan stärker även skolans roll som en viktig aktör i stadens utveckling.

Elevernas Trivsel och Välbefinnande

På Klara Gymnasium läggs stor vikt vid elevernas trivsel och välbefinnande. Skolan arbetar aktivt med frågor kring arbetsmiljö och elevhälsa för att skapa en trygg och inspirerande miljö där eleverna kan känna sig motiverade och stöttade i sin utbildning.

Alumni och Eftergymnasiala Framgångar

Många tidigare elever från Klara Gymnasium har gått vidare till framgångsrika karriärer och högre studier. Skolan är stolt över sina alumni och de framgångar de uppnått, vilket även tjänar som inspiration för nuvarande och blivande elever.

Slutord

Klara Gymnasium i Linköping är mer än bara en skola; det är en plats där framtida ledare, innovatörer och samhällsmedborgare formas. Med en dedikerad personal, en mångsidig elevkår och ett starkt fokus på utbildningskvalitet, fortsätter Klara Gymnasium att vara en viktig del av Linköpings akademiska hjärta.

Lämna ett svar