Svea Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö med kvalitetsutbildning och engagerade lärare.

Svea Gymnasium

Om Svea Gymnasium

Svea Gymnasium är en relativt nystartad gymnasieskola belägen i Sollentuna kommun, granne med den välkända Rudbecksskolan. Skolan slog upp sina portar år 2022 och har sedan dess etablerat sig som en modern och framåtsträvande utbildningsinstitution.

Med en tydlig inriktning på entreprenörskap, förbereder Svea Gymnasium sina elever för att inte bara vara framgångsrika i sina framtida akademiska strävanden, utan även i näringslivet.

 • Grundläggande fakta
  • Belägenhet: Sollentuna kommun
  • Grannskap: Nära Rudbecksskolan
  • Startår: 2022
 • Utbildningsfokus
  • Inriktning: Entreprenörskap
  • Mål: Förbereda elever för akademi och näringsliv
Aspekt Detaljer
Skolans namn Svea Gymnasium
Belägenhet Sollentuna kommun
Startår 2022
Inriktning Entreprenörskap

Grundandet av Skolan

Svea Education, ett privat bolag som har varit aktivt i att köpa och grunda skolor inom den privata sektorn under 2020-talet, står bakom etableringen av Svea Gymnasium. Denna friskola har snabbt blivit ett populärt val bland studenter som söker en alternativ utbildningsväg som förenar akademisk rigor med praktiskt entreprenörskap.

Utbildningsprogram 2023

Under läsåret 2023 erbjuder Svea Gymnasium en rad olika program, inklusive det populära Ekonomiprogrammet, det utmanande Naturvetenskapsprogrammet, det breda Samhällsvetenskapsprogrammet och det teknikintensiva Teknikprogrammet. Alla dessa program är högskoleförberedande och designade för att ge eleverna en stark grund att stå på inför framtida studier och karriärer.

Skolans Ledarskap

För närvarande är Anna-Karin Sundmark rektor för Svea Gymnasium. Med sitt engagemang och sin erfarenhet leder hon skolan med en vision om att skapa en lärandemiljö där eleverna inte bara utvecklas akademiskt utan också personligt och professionellt.Svea Gymnasium är en skola som erbjuder en stimulerande lärmiljö och ett brett utbud av program för att förbereda elever för framtiden.

Webbplats och Information

För mer information om Svea Gymnasium, dess utbildningsprogram och upptagningsområde, kan intresserade besöka skolans officiella webbplats sveagymnasium.se. Webbplatsen innehåller detaljerad information om skolans kurser, lärare och hur man ansöker till skolan.

Studentliv och Aktiviteter

Utanför klassrummet erbjuder Svea Gymnasium ett rikt studentliv med ett brett utbud av aktiviteter och klubbar. Dessa extrakurrikulära möjligheter är en viktig del av skolans engagemang för att främja en välavvägd och berikande gymnasietid för sina elever.

Entreprenörskap och Innovation

Entreprenörskap står i centrum för Svea Gymnasiums filosofi. Skolan strävar efter att integrera innovation och företagsanda i alla aspekter av utbildningen, för att eleverna ska kunna utveckla de färdigheter som krävs för att lyckas i en alltmer konkurrensutsatt och föränderlig värld.

Alumni och Framgångshistorier

Svea Gymnasium är stolt över sina alumni och de framgångshistorier som börjat ta form även under skolans tidiga år. Många före detta elever har redan gjort avtryck i högre utbildning och näringsliv, vilket belyser skolans framgång i att förbereda sina studenter för framtiden.

Samverkan med Näringslivet

En viktig aspekt av Svea Gymnasiums utbildningsupplägg är dess samverkan med näringslivet. Genom partnerskap och praktikprogram får eleverna värdefull insikt i arbetsvärlden och knyter kontakter som kan vara avgörande för deras framtida karriärer.

Investering i Framtiden

Att välja Svea Gymnasium är mer än en investering i en elevs utbildning; det är en investering i deras framtida möjligheter. Skolan är engagerad i att erbjuda en högkvalitativ utbildning som rustar eleverna för både universitetsstudier och det livslånga lärandet som karriären kommer att kräva.

Lämna ett svar