Advisor PPM och fondval

Det är ganska enkelt att välja vilka fonder du vill spara din premiepension, den lilla delen av din pension och den del som du själv kan påverka, i men det svåra kan vara vad man ska tänka på. Att spara pengar i en fond innebär alltid en risk vilket betyder svängningar i värde. Men det positiva med sparande med hög risk är att värdeutvecklingen blir bättre ju högre risk du har. Aktiefonder har generellt en högre risk än räntefonder då aktier svänger i värde mer än räntor men värdet jämnas ut ju längre tidsperiod det är och då är en hög risk det bättre alternativet om du har många år kvar till pensionen. Genom att anlita Advisor fondförvaltning eller någon annan aktör för att förvalta pensionskapitalet går det att få högre effekt och större avkastning.

Hur du fördelar din premiepension betyder mycket för värdet på ditt fondsparande. I en fondportfölj fördelas pengarna i en aktiefond och en räntefond. Ett exempel från Advisor fondförvaltning är deras alternativ Advisor världen. Förutom dessa två fonder finns det även blandfonder där det helt enkelt blir en blandning mellan aktier och räntor. Även en generationsfond kan finnas vilket till en början innehåller endast aktier men mer och mer räntor ju närmare pensionen du kommer.

Att tänka på när pensionen ska tas ut

När det är dags att börja ta ut sin pension så finns det andra saker att tänka på. Du kan fortsätta att påverka din pension även efter att du har börjat ta ut din pension och det beror på om du väljer att ha kvar ditt sparande i en fondförsäkring eller byter till en traditionell försäkring.

Under tiden du sparar din premiepension är den placerad i en fondförsäkring, vilket är den fond eller de fem fonder som du har sparat din premiepension i. Fördelen med denna fondförsäkring är att du kan fortsätta påverka värdet på din premiepension när du har gått i pension. Ditt fondsparande kommer inte att förändras när din premiepension ligger kvar i fondförsäkringen.

Fördelen med att placera pengarna i en traditionell försäkring är att du får ett garanterat belopp varje månad. En sak som händer om du väljer en traditionell försäkring så säljs dina fondandelar av och pensionsmyndigheten förvaltar pengarna. Om en traditionell försäkring väljs så kan man inte gå tillbaka till en fondförsäkring.