Hvilan Gymnasium Lund erbjuder en inspirerande studiemiljö med fokus på gröna näringar och hållbar utveckling.

Hvilan Gymnasium Lund

Historisk Bakgrund och Utveckling av Hvilan Gymnasium Lund

Hvilan Utbildning AB är en friskola med anor från 1800-talet. Ursprungligen startade som Folkhögskolan Hvilan 1868, har skolan genomgått flera förändringar för att bli den institution den är idag.

År 1935 blev den en självständig lantmannaskola och sedan 1957 har den varit belägen i Kabbarp i Staffanstorps kommun.

Rektor och VD Johan Harryson leder skolan sedan januari 2023, och skolan är nu ägd av flera Hushållningssällskap i Skåne och andra regioner.

Viktiga Delar av Hvilan Gymnasium Lund

 • Utbildningsinriktningar
  • Jordbruk
  • Trädgård
  • Djurvård
 • Faciliteter
  • Moderna klassrum
  • Praktikområden
  • Bibliotek
 • Partnerskap och Samverkan
  • Lokala lantbruk
  • Hushållningssällskap
  • Näringslivet

Fakta om Hvilan Gymnasium Lund

Grundat 1868
Typ av Skola Friskola
Belägen i Kabbarp, Staffanstorps kommun
Rektor och VD Johan Harryson (från januari 2023)
Ägare Hushållningssällskap i Skåne och andra regioner

Utbildningsinriktningar och Program

Gymnasieutbildningarna vid Hvilan Gymnasium Lund omfattar bland annat naturbruk med inriktning Trädgård, hantverksprogrammet – Florist och Restaurang och livsmedel. Skolan erbjuder även Yrkesvux och Yrkeshögskoleutbildningar, inklusive arboristprogram och trädgårdsmästarutbildningar. Dessa program är utformade för att ge eleverna praktiska och teoretiska kunskaper som efterfrågas i dagens arbetsmarknad.

Skolans Anläggning och Markinnehav

Hvilan Utbildning innehar cirka 60 hektar mark, varav 15 hektar utgörs av skolträdgården som är en central del av undervisningen. Skolans mark används för en rad olika ändamål, inklusive frilandsodling av grönsaker och jordgubbar. Denna rika miljö ger eleverna möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetsmiljö.

Skolträdgårdens Biodiversitet

Skolträdgården hos Hvilan Gymnasium är en biologisk skattkista. Med över 689 olika vedartade växter, inklusive en imponerande samling av rosor och äppelsorter, erbjuder trädgården en unik lärmiljö. Dessutom bidrar skolträdgårdens flora och fauna till en levande lärmiljö där eleverna kan studera ekosystemets komplexitet.

Öppen Trädgård och Restaurang

Inte bara elever och personal får njuta av skolträdgårdens och restaurangens erbjudanden, utan de är även öppna för allmänheten. Detta ger skolan möjlighet att dela med sig av sin kunskap och passion för trädgårdsarbete till en bredare publik och samtidigt ge eleverna erfarenhet av att interagera med kunder och besökare.
Hvilan Gymnasium Lund erbjuder en inspirerande studiemiljö där elever kan växa och utvecklas i en historisk skolbyggnad.

Samverkan och Utbildningsfilialer

För att bredda sitt utbildningserbjudande har Hvilan Gymnasium Lund filialer i Stockholm, Örebro och Kristianstad. Dessa filialer fokuserar på yrkeshögskoleutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar inom trädgårdssektorn, vilket gör skolans kompetens och kunskap tillgänglig för studenter över hela landet.

Värdshuset Vilan och Skolans Ursprung

Historien om Hvilan Gymnasium Lund börjar med ett värdshus, Vilan, som anlades 1822. Detta värdshus blev grunden för den senare Folkhögskolan Hvilan, vilket visar på skolans långa tradition av att vara en plats för lärande och vila. Genom åren har skolan anpassat sig till samhällets behov och utbildar idag framtidens jordbrukare och trädgårdsmästare.

En Framtid inom Gröna Yrken

Med en växande global medvetenhet om miljön och hållbarhet är Hvilan Gymnasium Lund väl positionerat för att utbilda elever för en framtid inom gröna yrken. Skolans program och kurser är utformade för att ge eleverna de färdigheter som krävs för att lyckas inom jordbruk, trädgårdsarbete och relaterade områden.

Lämna ett svar