Bladins Gymnasium erbjuder en internationell utbildning i Malmö, där elever förbereds för en global framtid.

Bladins Gymnasium

Historisk Bakgrund – Bladins Gymnasium

Bladins Gymnasium är en institution med djupa rötter i Malmö. Bladins skola är en institution som har en lång och stolt tradition i Malmö.

Sedan starten 1874 har skolan vuxit från en enkel elementarskola till ett komplext utbildningssystem som innefattar allt från förskola till gymnasium.Med sina historiska rötter har Bladins blivit en viktig del av stadens utbildningslandskap.

Idag är skolan en modern och dynamisk plats där över 1600 elever får sin utbildning.

 • Utbildningsnivåer
  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasium
 • Faciliteter
  • Moderna klassrum
  • Idrottshallar
  • Bibliotek
 • Programutbud
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Internationella Baccalaureate (IB)
År Händelse
1874 Grundandet av Bladins skola
1900-talet Expansion till grundskola och gymnasium
Nutid Över 1600 elever inskrivna

Bladins Gymnasiums Utbildningsprogram

Bladins gymnasium är känt för sitt brett utbud av kvalitativa program. Skolan erbjuder naturvetenskapsprogrammet med forskningsprofil, samhällsvetenskapsprogrammet med internationella relationer samt en beteendevetenskaplig inriktning. Med cirka 200 elever, är gymnasiet en plats där akademisk excellens och personlig utveckling går hand i hand.

Bladins Grundskola

Bladins grundskola har utvecklats till en institution med tre parallellklasser från förskoleklass till årskurs 9. Varje årskurs rymmer ungefär 85 elever, vilket skapar en stabil och trygg miljö för elevernas lärande och utveckling.

Bladins International School of Malmö (BISM)

Bladins International School of Malmö, eller BISM, är en auktoriserad IB World School. Skolan är en del av det globala nätverket som är knutet till International Baccalaureate Organisation och erbjuder program både för de yngre och äldre eleverna. Med över 500 elever från 45 olika länder, är BISM en smältdegel av kulturer och språk där undervisningen sker på engelska.
Bladins Gymnasium är en internationell skola i Malmö som erbjuder en utbildning med globalt perspektiv.

Expansion och Flytt

Under 2009 expanderade Bladins genom att förvärva Kronborgsskolan och Parkskolan i Malmö. Detta ledde till att BISM flyttade från Rönneholm till sina nya lokaler. Sedan 2022 har BISM och Bladins grundskola separata byggnader på Stadiongatan respektive Själlandstorget, medan gymnasieskolan finns kvar i den anrika Rönneholmsgården.

Bladins Gymnasiums Framtid

Bladins gymnasium ser framåt med en stark vision om att fortsätta erbjuda högkvalitativ utbildning och att förbereda sina elever för en globaliserad värld. Skolan strävar efter att ständigt utveckla sina program och anpassa sig efter samhällets förändringar, samtidigt som den bevarar sin historiska identitet och sitt åtagande till akademisk excellens.

Lämna ett svar