Jensen Gymnasium i Göteborg erbjuder en modern och ambitiös utbildning med fokus på individens framgång och utveckling.

Jensen Gymnasium Göteborg

Jensen Gymnasium Göteborg – En Skola Med Fokus På Framtiden

Jensen Education är ett välkänt svenskt utbildningsföretag som grundades 1996 av Håkan Jensen. Företaget har sedan dess vuxit sig starkt och etablerat sig som en betydande aktör inom den svenska utbildningssektorn.

Med en ambition att erbjuda kvalitativ utbildning har Jensen Education expanderat och inkluderar idag gymnasieskolor, grundskolor och vuxenutbildningar.

Jensen Gymnasium i Göteborg är en del av detta stora nätverk och strävar efter att förse sina elever med de bästa förutsättningarna för framtiden.

 • Utbildningsinriktningar
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Ekonomi
 • Program
  • Internationella Baccalaureate (IB)
  • Högskoleförberedande program
  • Yrkesprogram
 • Extra kurser och aktiviteter
  • Entreprenörskap
  • Idrott och hälsa
  • Utblandade lärmetoder inklusive online-kurser
År Grundande Antal Elever Antal Lärare
1996 Håkan Jensen Ospecificerat Ospecificerat
2023 Jensen Education Cirka 1200 Ospecificerat

Utbildning och Program på Jensen Gymnasium Göteborg

Jensen Gymnasium Göteborg erbjuds ett brett utbud av program som är anpassade för att möta dagens och framtidens krav på arbetsmarknaden. Skolan fokuserar på att ge eleverna en stark akademisk grund kombinerat med praktiska färdigheter. Eleverna uppmuntras att utveckla sitt kritiska tänkande, självständighet och entreprenörsanda, vilket är avgörande egenskaper i en alltmer globaliserad och föränderlig värld.

Faciliteter och Studiemiljö

Studiemiljön på Jensen Gymnasium Göteborg är modern och välutrustad. Skolan har som mål att vara en plats där elever känner sig motiverade och inspirerade att lära sig och utvecklas. Med välutrustade klassrum, laboratorier och gemensamma utrymmen skapas en miljö som främjar både individuellt arbete och samarbete mellan elever.

Betygsinflation vid Jensen Gymnasium

Jensen Gymnasium har vid flera tillfällen utmärkt sig för det som kallas betygsinflation, vilket innebär att betygen som eleverna får tenderar att vara högre än deras resultat på de nationella proven. Detta fenomen har lett till diskussioner om betygssättningens rättvisa och har belyst vikten av att säkerställa att betyg reflekterar elevernas verkliga kunskapsnivå.

Skolinspektionens Granskning av Jensen Gymnasium

I en granskning som Skolinspektionen utförde 2014 framkom det att en överväldigande majoritet av eleverna på Jensen Gymnasium i Helsingborg hade fått högre betyg än vad de presterat på de nationella proven. Denna statistik har väckt frågor om skolans interna bedömningsprocesser och har lett till en ökad övervakning av betygssättningen.

Mediernas Uppmärksamhet Kring Jensen Gymnasium

En omfattande nationell granskning som genomfördes av Sveriges Television 2017 och en undersökning av Dagens Nyheter 2019 har båda belyst Jensen Gymnasiums betygssättning. Resultaten från dessa undersökningar har placerat Jensen Gymnasium i blickfånget och skapat debatt kring utbildningskvalitet och betygens trovärdighet.

Åtgärder för att Förbättra Betygssättningen

Med anledning av den kritik som riktats mot skolan för dess betygssättning har Jensen Gymnasium vidtagit åtgärder för att förbättra och säkerställa en mer rättvis bedömning av elevernas prestationer. Skolan har implementerat nya riktlinjer och fortbildning för lärare för att säkerställa att betygen speglar elevernas faktiska kunskaper och förmågor.

Framtidsutsikter för Eleverna på Jensen Gymnasium Göteborg

Trots utmaningarna som skolan har stött på, är målet för Jensen Gymnasium Göteborg att förbereda sina elever för högre studier och en framgångsrik karriär. Genom att erbjuda en högkvalitativ utbildning och stödja elevernas personliga och professionella utveckling, strävar skolan efter att vara en katalysator för sina elevers framgång.

Sammanfattning

Jensen Gymnasium Göteborg är en del av Jensen Education-koncernen och erbjuder en modern och ambitiös utbildning för ungdomar. Trots tidigare utmaningar med betygssättningen har skolan tagit steg för att förbättra sina processer och fortsätter att fokusera på att ge sina elever de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden.Jensen Gymnasium i Göteborg erbjuder en stimulerande studiemiljö med fokus på hög akademisk prestation och personlig utveckling.

Lämna ett svar