Tensta Gymnasium erbjuder en mångkulturell studiemiljö i Stockholm med fokus på både akademiska och yrkesinriktade program.

Tensta Gymnasium

Historisk Bakgrund och Utbildning för Nyanlända

Tensta Gymnasium har en lång och gedigen erfarenhet av att utbilda nyanlända ungdomar. Skolan, som är belägen i Tensta i Stockholm, har genom åren anpassat sin pedagogik för att möta elevernas behov.

I synnerhet har skolans introduktionsprogram uppmärksammats för sitt framstående arbete, vilket belönades med priset ”årets arbetslag” av Stockholm stad år 2014.

Tensta Gymnasium – En Skola i Förändring

Tensta gymnasium har genomgått flera förändringar för att bättre tjäna sitt elever. Med en målgrupp som huvudsakligen består av nyanlända elever, har skolan utvecklat en rad specialanpassade program för att underlätta integrationen i det svenska samhället och utbildningssystemet.

 • Introduktionsprogram
  • Preparandutbildning
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion
 • Språkstöd och mentorprogram
  • Individuellt anpassade studieplaner
  • Mentorskap från yrkesverksamma
 • Extracurricular aktiviteter
  • Idrott och hälsa
  • Kulturella utbyten
År Ackrediteringar Antal Elever
2014 Årets arbetslag 300
2015 Excellens i språkutbildning 320
2016 Innovativt lärande 340

Oviss Framtid och Tillfällig Stängning

Sedan höstterminen 2019 befinner sig Tensta gymnasium i ett tillstånd av osäkerhet, då skolan har stängts tills vidare. Stockholms stad har meddelat att stängningen är temporär och att beslut om skolans framtida verksamhet ännu inte är fattat.

Från Norra Latin till Tensta

Tensta gymnasium har sina rötter i nedläggningen av den anrika skolan Norra Latin år 1982. Skolan startades under namnet Tensta gymnasium i Norra Latin och bedrev undervisning i Norra Latins lokaler i två år. År 1984 flyttade skolan till nybyggda lokaler i direkt anslutning till Tensta centrum. Byggnaden, som utmärker sig genom sin unika arkitektur, ritades av arkitekt Gösta Uddén.

En Byggnad med Historiskt Värde

Platsen där Tensta gymnasium nu står har en rik historia och var tidigare hem för bondgården Lilla Tensta. Fastigheten, benämnd Lilla Tensta 1, har av Stadsmuseet i Stockholm blåklassats, vilket indikerar ett högt kulturhistoriskt värde.

Rossprojektet – Ett Försök till Förnyelse

Mellan åren 2003 och 2007 genomfördes Rossprojektet vid Tensta gymnasium i syfte att göra skolan mer attraktiv och främja integrationen av invandrarungdomar. Projektet resulterade dock inte i de förväntade förbättringarna och år 2016 avslutades Rossundervisningen.
Tensta Gymnasium är en mångkulturell skola i Stockholm som erbjuder både yrkes- och högskoleförberedande program.

Renovering och Framtidsplaner

Under 2017 genomgick Tensta gymnasium en viktig renovering av sitt ventilationssystem. Trots den tillfälliga stängningen, finns det långsiktiga planer från Stockholm stad att gradvis utöka skolans verksamhet och erbjuda fler gymnasiala program. Målet är att förbereda elever för vidare studier eller arbetslivet.

Tensta Community Center (TCC)

Tensta Community Center (TCC) har varit en integrerad del av Tensta gymnasiums verksamhet, med syfte att organisera aktiviteter för eleverna efter skoltid. Denna verksamhet har dock pausats i samband med skolans stängning och dess framtida status är oklar.

Avslutande Ord

Tensta gymnasium står inför en period av förändring och osäkerhet. Skolans framtid är beroende av beslut från Stockholms stad, och många väntar med spänning på vad som kommer att hända. Skolans betydelse för utbildning av nyanlända och dess historiska värde gör frågan om dess överlevnad särskilt angelägen.

Lämna ett svar