Åsö Gymnasium i Stockholm erbjuder en mångsidig utbildning med fokus på vetenskap och hållbarhet.

Åsö Gymnasium

Grundläggande Fakta om Åsö Gymnasium

Åsö Gymnasium var en kommunal gymnasieskola som hade kapacitet att välkomna upp till 1 500 elever. Skolan var belägen vid Blekingegatan 55 på Södermalm i Stockholm.

Byggnaden, som nu inrymmer Åsö grundskola, är en skola för årskurserna 7-9 med sex klasser per årskurs.Den historiska byggnaden står som ett minne av en tid då den var en av Stockholms mest framträdande gymnasieskolor.

Åsö Gymnasium – En Historisk Översikt

Åsö gymnasium tjänade som en viktig institution för utbildning på Södermalm och bidrog till utbildningen av många unga Stockholmare. Dess närvaro på Blekingegatan är en påminnelse om dess betydelsefulla roll i det lokala samhället.

 • Historiska Höjdpunkter
  • Grundandet av skolan och dess initiala roll i utbildningssektorn.
  • Expansionen för att möta växande elevantal och utbildningsbehov.
  • Övergången från gymnasieskola till grundskola och dess nuvarande status.
 • Byggnadens Arkitektur
  • Design och arkitektur som reflekterar den tidens estetik och funktion.
  • Bevarande av historiska element trots förändringar i skolans användning.
År Händelse
Grundandets År Skolan grundades (specificera år)
Kapacitet Upp till 1 500 elever
Nuvarande Användning Inrymmer Åsö grundskola
Adress Blekingegatan 55, Södermalm, Stockholm

Arkitekturen bakom Åsö Gymnasium

Paul Hedqvist, en framstående svensk arkitekt, var mannen bakom designen av både Åsö gymnasium och det intilliggande Skatteskrapan. Dessa två byggnader är en del av en större centrumplan för Södermalm, där tanken var att skapa ett ”Åsötorg” mellan Åsögatan och Blekingegatan. Skolans arkitektur kännetecknas av dess U-form och dess ljusgråa betongelement som ger en distinkt estetik.

Konstnärliga Insatser

I skolans entré kan man beundra målningar av Kajsa Holmstrand, skapade 1982, som tillför en kulturell dimension till skolans atmosfär. Utanför huvudentrén finns även en betongrelief av konstnären Per Olov Ultvedt, vilket ytterligare betonar skolans konstnärliga arv.Åsö Gymnasium i Stockholm erbjuder en dynamisk lärmiljö med fokus på naturvetenskap och språk.

En Skola med en Tunnel

En unik aspekt av Åsö gymnasium är dess relation till Söderledstunneln. Under 1960-talet, när skolan byggdes, planerades och konstruerades två tunnelrör under skolan, varav ett senare kom att användas för Söderleden. Detta är ett exempel på hur infrastruktur och utbildningsfaciliteter kan samexistera på ett innovativt sätt.

Utbildningshistoria och Förändringar

Under 1970-talet erbjöd Åsö gymnasium ett fyraårigt tekniskt gymnasium samt vuxenutbildning. Det tekniska gymnasiet var en av flera liknande inrättningar i Stockholm, men skiljde sig genom att vara känd som Tekniska gymnasiet II. År 2002 genomgick Åsö gymnasium en förändring då den traditionella gymnasieskolan upphörde och övergick till att enbart vara en plats för vuxenutbildning.

Åsö Vuxengymnasium Idag

I dag är Åsö vuxengymnasium den största anordnaren av kommunal vuxenutbildning i Stockholm, med omkring 6 000 studerande varje år. Skolan har ett brett utbud av kurser och är ansvarig för alla särskilda prövningar inom Stockholms stad. Detta gör Åsö till en central plats för vuxnas lärande och utveckling.

Andra Verksamheter i Åsö Gymnasiums Byggnad

Förutom Åsö vuxengymnasium huserar byggnaden idag även Bernadottegymnasiet, Åsö grundskola, Språkcentrum och lokaler för SIFA. Detta gör byggnaden till en levande och dynamisk plats för utbildning över olika åldrar och specialområden.

Lämna ett svar