Svalöfs Gymnasium erbjuder en inspirerande utbildningsmiljö med fokus på gröna näringar och hållbar utveckling.

Svalöfs Gymnasium

Svalöfs Gymnasium – En Skola Med Historia och Framtid

Svalöfs Gymnasium har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1899, då Svalöfs lantmannaskola bildades. Skolans tradition inom lantbruksutbildning har varit en röd tråd genom åren.

Den nuvarande byggnaden, som invigdes 1921, är resultatet av Gustaf Eliassons engagemang, som då var skolans rektor.Efter att ha varit under föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmäns vingar, övergick skolan till Malmöhus läns landsting år 1971 och senare till Svalövs kommun.Denna övergång markerade början på en ny era för utbildningsinstitutionen.

 • Grundande
  • Bildades som Svalöfs lantmannaskola 1899
 • Byggnaden
  • Invigdes 1921
  • Resultat av Gustaf Eliassons engagemang
 • Ägarskap
  • Ursprungligen under Svalöfs Lantmannaskolas Målsmäns förening
  • Övergick till Malmöhus läns landsting 1971
  • Senare övergång till Svalövs kommun
År Händelse
1899 Grundande av Svalöfs lantmannaskola
1921 Invigning av den nuvarande byggnaden
1971 Övergick till Malmöhus läns landsting
Senare år Övergång till Svalövs kommun

Modernisering och Expansion

Med tiden har Svalöfs Gymnasium genomgått moderniseringar och tillbyggnader för att möta nutidens pedagogiska krav. 2008 markerade ett viktigt år för skolan då den nya huvudbyggnaden invigdes, vilket stärkte skolans position som en modern och framåtblickande utbildningsanstalt. Denna nya byggnad representerar skolans anpassning till en föränderlig värld, samtidigt som den respekterar och bygger vidare på den långa och stolta lärotraditionen.

Internat och Boendemöjligheter

Internatet på Svalöfs Gymnasium erbjuder plats för cirka 160 elever, men många väljer också att bo i egna lägenheter. Med elever som kommer från ett 30-tal sydsvenska kommuner är trycket på boende stort. År 2008 expanderade skolan sitt internatboende till Teckomatorp för att möta detta ökade behov. Denna satsning visar på skolans vilja att tillgodose sina elevers behov av boende och en trygg studiemiljö.

Utmärkelser och Erkännanden

Årets transportskola är en tävling där Svalöfs Gymnasium stolt gick till final år 2015. Denna prestation är ett tecken på skolans kvalitet och engagemang inom utbildningssektorn och visar på dess konkurrenskraft bland andra skolor i Sverige.

Kosläpp och Traditionella Evenemang

Varje vår anordnar skolan ett populärt kosläpp, en tradition som lockar tusentals besökare. Under 2020 anpassade sig skolan till rådande omständigheter genom att arrangera ett digitalt kosläpp på grund av coronapandemin, vilket visar på skolans flexibilitet och innovationsförmåga.
Svalöfs Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö med fokus på gröna näringar och personlig utveckling.

Utbildningsprogram på Svalöfs Gymnasium

Svalöfs Gymnasium erbjuder en mångfald av nationella program för att möta elevernas olika intressen och karriärmål. Skolan strävar efter att ge sina elever en gedigen utbildning som förbereder dem för framtiden, oavsett vilket program de väljer att följa.

Lämna ett svar