Här går du på HLR utbildning i Stockholm

Här går du på HLR utbildning i Stockholm

Med en HLR utbildning skapas trygghet för hur man ska agera när en person i närheten snabbt behöver hjälp med hjärt- och lungräddning. Hur utbildningen går att nå beror framförallt på om du söker som privatperson eller företag. Här finns alternativen i Stockholm.

HLR Utbildningar för privatpersoner

Som privatperson går det ibland att hitta gratis utbildningstillfällen i Stockholm. Det sker då främst via ideella organisationer eller att arbetsgivaren anser att de anställde bör ha denna utbildning.

  • Via ideella organisationer

Flera ideella organisationer har löpande gratis utbildning för privatpersoner. Därutöver kan det gå att boka HLR utbildning för grupper. För att sprida kunskapen och för att så många privatpersoner som möjligt ska ha möjligheten hålls priset nere på dessa utbildningar. De kan vara gratis eller till självkostnadspris.

  • Via arbetsgivaren

Många arbetsgivare anser att deras anställda bör ha den grundläggande kunskapen som en HRL utbildning ger. Det kan bero på att företaget arbetar inom vårdande yrke men även generellt att det är viktigt att kunna rädda liv den dagen en person snabbt behöver hjärt- och lungräddning.

HRL Utbildning för företag i Stockholm

Vill ett företag boka in HLR utbildning för sina anställda beställs detta främst av certifierad utbildningsföretag. Det krävs att personerna har god utbildning inom området och att de på ett pedagogiskt sätt kan lära ut grunderna.

  • Företagsutbildning på plats

Är det enbart ett par anställda på företaget brukar det vara enklast att komma till utbildningsföretagets lokaler. I vissa fall tillsammans med andra företag så att många kan ta del av kursen samtidigt. Här finns dockor, förbandmaterial och annat att använda vid utbildningen.

  • Utbildning i företagets lokaler

Är det ett större företag kan utbildningsföretaget åka ut till företagen och genomföra utbildningen på plats. Det som krävs är enbart en lugn lokal med gott om plats. Efter en teoretisk genomgång får deltagarna träna på hur de ska agera vid exempelvis ett hjärtstopp.

När arbetsplatsförlagd utbildning sker kan även rutinerna kring hur man ska agera på just den arbetsplatsen implementeras i utbildningen. Vem ska kontaktas, var finns hjälp och vem gör vad?

Det är exempelvis mycket viktigt att veta var det finns hjärtstartare, vilket är vanligt förekommande på större arbetsplatser. Även om dessa är mycket enkla att använda så kan en utbildning skapa en trygghet till den dagen det blir ”skarpt läge”.