Kulturama Gymnasium är en kreativ skola i Stockholm som erbjuder estetiska program med fokus på musik, dans, teater och media.

Kulturama Gymnasium

Historik och Bakgrund av Kulturama Gymnasium

Kulturama Gymnasium – En Kreativ Smältdegel i Hjärtat av Stockholm

Kulturama är inte bara en skola, utan en institution inom de estetiska utbildningarna i Sverige. Med sina rötter tillbaka till 1976, då den grundades som Svenska artist- och musikerskolan (SAMS), har den vuxit till att bli Nordens största inom sitt fält. Med Medborgarskolan som huvudman, har Kulturama utvecklats till att omfatta allt från grundskola till gymnasium, och vidare till vuxenutbildningar och folkbildning.

 • Grundskola
  • Estetisk utbildning från tidig ålder
  • Grund för vidare konstnärlig utveckling
 • Gymnasium
  • Fokus på estetiska program
  • Förberedelse för högre konstnärlig utbildning
 • Vuxenutbildningar
  • Möjlighet till livslångt lärande
  • Breddat utbud av kurser och program
 • Folkbildning
  • Kulturama som en plattform för kulturell verksamhet
  • Öppet för allmänheten och bidrar till kulturell mångfald
År Händelse
1976 Grundandet av Svenska artist- och musikerskolan (SAMS)
1980-talet Expansion till att inkludera grundskolenivå
1990-talet Upprättande av gymnasieprogram
2000-talet Utveckling av vuxenutbildningar och folkbildningskurser

Utbildning och Profiler

Kulturamas gymnasium erbjuder en unik kombination av högskoleförberedande program med stark estetisk inriktning. Eleverna kan välja mellan en rad olika profiler som dans, konst & design, musikal, musiker och artist, låtskrivare och artist, musikproduktion, foto, film, skrivande samt teater. För att bli antagen krävs ett färdighetsprov, vilket säkerställer att eleverna har de förutsättningar som krävs för att lyckas inom sitt valda område.

Platser och Faciliteter

Kulturama har sina lokaler utspridda på flera platser i Stockholm. Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad är hjärtat av verksamheten med specialanpassade lokaler för estetiska utbildningar och inte mindre än fem scener. Här hittar man både gymnasiet och grundskolan, samt vuxenutbildningar och kursverksamhet. Andra platser inkluderar Det Vita Huset vid Danvikstull samt anläggningar i Sundbyberg.
Kulturama Gymnasium i Stockholm förenar konstnärlig passion med akademisk utbildning i en kreativ miljö.

Grundskolornas Estetiska Profiler

Kulturamas grundskolor har en stark inriktning på estetiska profiler som musikal, musik & sång samt bild & form. Grundad år 2001, har skolan nu expanderat till att inkludera tre olika platser i Stockholm. Med cirka 1 200 elever, är grundskolorna en viktig del av Kulturamas utbildningsutbud. Även här är färdighetsprov en del av antagningsprocessen.

Kulturama Gymnasiums Program

Kulturama Gymnasium har två distinkta program: det Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet sticker ut genom sina tre estetiska varianter: bild, dans och musik. Dessa program kombinerar akademiska ämnen med estetiska för att ge eleverna en helhetsbild av både konst och vetenskap.

Konst- och Kulturutbildningar för Vuxna

För den som vill fördjupa sig ytterligare inom de kreativa fälten, erbjuder Kulturama en rad konst- och kulturutbildningar för vuxna. Dessa utbildningar, som kan vara antingen på deltid eller heltid, spänner över ett brett spektrum av områden som dans, teater, musikal, foto, film, opera, sång, musik och musikproduktion. De är inte bara högskoleförberedande utan kan även fungera som en språngbräda ut i yrkeslivet.

Kursverksamhet för Alla Åldrar

Kulturamas kursverksamhet är öppen för deltagare i alla åldrar och erbjuder kurser inom en mängd olika estetiska discipliner. Här kan man utveckla sina färdigheter inom musik, sång, dans, teater, musikal, foto, film och opera. Dessa kurser hålls främst i Kulturamahuset men även i Medborgarskolans lokaler på Hagagatan.

En Växande Elevkår

Sedan starten har Kulturama vuxit stadigt och hösten 2022 gick cirka 3 500 elever, studerande och deltagare i dess olika verksamheter. Denna ökning av elever speglar en växande efterfrågan på kvalitativ estetisk utbildning och Kulturamas förmåga att möta dessa behov.

Avslutande Tankar

Med en djup förankring i de estetiska ämnena och en öppenhet för innovation och kreativitet, står Kulturama Gymnasium som en bastion för konstnärligt uttryck och personlig utveckling. Det är en plats där passioner närs, talanger utvecklas och framtida generationer av konstnärer och kreatörer tar sina första steg mot en ljus framtid.

Lämna ett svar