Nacka Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med moderna faciliteter i en inspirerande miljö.

Nacka Gymnasium

Nacka Gymnasium – En Skola i Utveckling

Nacka gymnasium är en av Sveriges största skolor, belägen på Sicklaön i Nacka. Skolbyggnaden, som stod klar 1980, genomgick en omfattande renovering 1996.

Skolan har expanderat över åren med tillägg av olika faciliteter såsom ishall, simhall, aula och idrottsplats, vilket har berikat elevernas skolmiljö och möjligheter till fritidsaktiviteter.

  • Faciliteter
    • Ishall – Används för ishockey och skridskoåkning
    • Simhall – Möjliggör simundervisning och vattensporter
    • Aula – Central plats för möten och föreställningar
    • Idrottsplats – Används för utomhussporter och träning
År Händelse
1980 Skolbyggnaden står klar
1996 Omfattande renovering av skolan
2000-talet Tillägg av ishall, simhall, aula och idrottsplats

Byggnadernas Expansion

Utbyggnaden av Nacka gymnasium har skett i etapper. Redan 1976 påbörjades byggandet av verkstadslokaler för de tekniska utbildningarna. Från början var skolan placerad i Eklidens skola, men flyttade sedan till de nybyggda lokalerna och integrerades med Birka skola, vilket gav tillgång till ytterligare utbildningsutrymmen.

Skolrestaurang och Cafeteria

Med en modern köksutrustning och två matsalar erbjuder skolrestaurangen dagligen lunch till både elever och personal. Cafeterian fungerar som en social mötesplats under skoltid och öppnar upp för allmänheten efter skoldagens slut. På bottenvåningen har Nacka gymnasiums frisörutbildning fått nya lokaler, vilket ytterligare förstärker skolans yrkesutbildningsprofil.

Kontroverser och Flaggregler

I samband med studenten 2018 hamnade Nacka gymnasium i medias blickfång. Skolan hade initialt förbjudit alla flaggor utom den svenska under utspringet, vilket ledde till kritik och anklagelser om politisk ställningstagande. Efter att ha blivit uppmärksammad i Expressen, reviderade skolan sitt uttalande och förklarade att inga flaggor överhuvudtaget skulle tillåtas av säkerhetsskäl. Trots detta genomförde Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna, en manifestation under studentdagen.

Konstnärlig Utsmyckning

Nacka gymnasium präglas av konstnärliga inslag, med verk av lokala konstnärer såsom Erik Jensen, Gunnar Larsson och Sven Sahlberg. Skolan har även varit plats för utställningar som uppmärksammar kommunens verksamhet, där elever från gymnasiet och Nacka församling har deltagit.

Gunnar Larssons konstverk är särskilt framträdande, med hans användning av anamorfosiskt perspektiv för att skapa illusioner i skolans korridorer. Det senaste tillskottet är ”Spiralen i evighet” av Lova Lindroos, en installation som utnyttjar luftrum och belysning för att skapa en dynamisk effekt.Nacka Gymnasium erbjuder en dynamisk lärmiljö med ett brett utbud av program för att möta varje elevs unika intressen och mål.

Utbildningsprogram

Nacka gymnasium erbjuder en bred variation av utbildningsprogram, totalt 22 olika inriktningar. Detta inkluderar både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, vilket ger eleverna möjligheten att välja en utbildning som passar deras individuella intressen och karriärmål.

Introduktionsprogram och Gymnasiesärskola

För att inkludera alla elever erbjuder skolan ett introduktionsprogram för de som inte uppnått gymnasiebehörighet. Dessutom finns gymnasiesärskolan som ger anpassad undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Dessa program säkerställer att varje elev har tillgång till utbildning och möjlighet till personlig utveckling.

Lämna ett svar