St Eriks Gymnasium i Stockholm erbjuder kreativa program med fokus på musik, dans och estetik.

St Eriks Gymnasium

Arkitektonisk Pärla på Kungsholmen

S:t Eriks Gymnasium, beläget i hjärtat av Kungsholmen i Stockholm, är en byggnad som inte bara fungerar som en utbildningsinstitution men också står som ett monument över 1930-talets funkisarkitektur. Skolan, som invigdes 1937, är en skapelse av den berömda arkitekten Paul Hedqvist.

Dess unika design och pedagogiska historia har gjort den till en viktig del av Stockholms stadsbild.

 • Historia
  • Grundad: 1937
  • Arkitekt: Paul Hedqvist
  • Stil: Funkisarkitektur
 • Utbildning
  • Program: Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, m.fl.
  • Alumni: Kända personligheter inom olika yrkesfält
 • Arkitektoniska drag
  • Fasad: Stram och funktionell
  • Interiör: Ljus och rymlig
År Händelse
1937 Invigning av S:t Eriks Gymnasium
1930-talet Uppförs i enlighet med funktionalismens principer
Modern tid Fortfarande en central utbildningsinstitution i Stockholm

Från Yrkesskola till Gymnasium

Industri- och hantverksskolan, som var skolans ursprungliga namn, började sin verksamhet redan 1912. Skolan hade en praktisk inriktning och växte snabbt i popularitet. På 1920-talet hade den expanderat till att inkludera en mängd olika hantverksgrenar med över 6 000 elever. Denna expansion krävde nya, större lokaler, vilket ledde till behovet av en ny byggnad.

Arkitekttävlingen som Formade Framtiden

1930 utlyste Stockholms stad en tävling för att designa en ny centralbyggnad för stadens yrkesskolor. Bland de inbjudna arkitekterna fanns namn som Cyrillus Johansson och Eskil Sundahl, men det var Paul Hedqvist som gick segrande ur striden. Hans förslag uppskattades för dess smarta placering av bullriga verkstäder och den enkla men effektiva planlösningen.

Förändringar och Besparingar

Trots att Hedqvists förslag initialt inkluderade en cirkulär hörsal och en mer omfattande U-formad byggnad, tvingades planerna ändras på grund av ekonomiska besparingar. Den ikoniska spiraltrappan tillkom dock i en senare fas, medan andra delar av designen skars ner. Trots dessa förändringar och ett tillfälligt hot om att projektet skulle läggas ned, stod den nya Industri- och hantverksskolan klar i slutet av 1930-talet.

Utbyggnader och Renoveringar

Det var inte förrän 1980-talet som skolan fick en tillbyggnad som återspeglade Hedqvists ursprungliga vision. Denna tillbyggnad kom dock med en kostnad; den ursprungliga fasaden ändrades och byggnadens historiska karaktär påverkades. Trots detta har skolan fortsatt att utvecklas och anpassas till nya tider, med renoveringar och tillägg som syftar till att modernisera utbildningsmiljön.

Samgående och Namnbyte

1988 gick Polhemsgymnasiet och S:t Eriks gymnasium samman under det gemensamma namnet S:t Eriks gymnasium. Denna sammanslagning innebar en ny era för skolan, som sedan dess har genomgått flera förändringar, bland annat ytterligare byggnadstillägg och ombyggnader för att hysa nya utbildningsformer som Scengymnasiet.

Scengymnasiets Inträde

Scengymnasiet, som är en del av S:t Eriks gymnasium, flyttade in på hösten 2012. Detta tillägg har bidragit till att berika skolans utbildningsutbud och har skapat nya möjligheter för eleverna att utvecklas inom scenkonst och relaterade discipliner.

Elevernas Framtid och Skolans Kapacitet

Från att ha varit en yrkesskola med 3 000 elever på 1960-talet, har S:t Eriks gymnasium idag en kapacitet för cirka 1 600 elever, inklusive 100 särskoleelever och ungefär 100 vuxenelever. Skolan har genomgått en anmärkningsvärd transformation och fortsätter att vara en viktig del av Stockholms utbildningslandskap.

En Skola Med Historisk Förankring och Modern Vision

S:t Eriks gymnasium står kvar som en institution som inte bara bär på en rik historia utan också strävar efter att erbjuda modern och relevant utbildning för dagens och morgondagens elever. Med sin starka förankring i hantverk och industri, och sitt nuvarande fokus på scenkonst och andra moderna yrkesutbildningar, är S:t Eriks gymnasium en skola som ser framåt samtidigt som den hedrar sitt förflutna.
St Eriks Gymnasium i Stockholm erbjuder en kreativ studiemiljö med fokus på estetiska program och stark samhörighet.

Lämna ett svar