Meritvärdet är avgörande för gymnasieantagningen, då det speglar elevers betyg och avgör vilka program de kan komma in på.

Meritvärde Gymnasium

Vad är Meritpoäng?

Mertivärde Gymnasium innebär ett system i Sverige som används för att värdera och jämföra gymnasieelevers slutbetyg. Genom detta system kan elever samla extra meritpoäng genom att klara vissa meriterande kurser.

Dessa extra poäng kan vara avgörande för elevers antagning till högre utbildningar.

Mertivärde Gymnasium och systemet med meritpoäng infördes för att ge en mer rättvis bild av elevernas kunskaper och för att premiera studier i ämnen som är efterfrågade på högskolan.

Viktiga delar av meritpoängssystemet

 • Meriterande kurser:
  • Modern språk
  • Matematik
  • Engelska
 • Maximalt antal meritpoäng:
  • En elev kan samla ihop till maximalt 2.5 meritpoäng.
 • Användning vid antagning:
  • Meritpoängen läggs till elevens slutbetyg för att bilda ett jämförelsetal.

Tabell över möjliga meritpoäng för olika kurser

Kurs Möjliga meritpoäng
Matematik 2 0.5
Matematik 3 1.0
Moderna språk steg 3 0.5
Moderna språk steg 4 1.0
Engelska 7 1.0

Maximala Meritpoäng

En elev kan maximalt uppnå 2,5 meritpoäng som adderas till det ordinarie jämförelsetalet. Utan dessa extra poäng kan jämförelsetalet som högst bli 20, vilket innebär att det totala meritvärdet kan uppgå till 22,5. Det är viktigt att notera att meritpoängen endast tillämpas om eleven har uppnått minst betyget godkänt i de relevanta meriterande kurserna.

Kvalificering för Meritpoäng

Elever som har slutbetyg från en svensk gymnasieskola från år 2003 eller senare är berättigade till meritpoäng. Detsamma gäller för dem som har avslutat en svensk gymnasial vuxenutbildning med kurser enligt 2001 års kursplaner. Däremot gäller inte meritpoäng för äldre betygssystem eller för meriter från exempelvis basårskurser på högskola.Meritvärdet är ett mått på elevers betyg från grundskolan som används för att bedöma antagning till gymnasiet.

Meritpoängskompensation för Äldre Betyg

För äldre avgångsbetyg som inte är berättigade till vanliga meritpoäng finns en meritpoängskompensation. Denna kompensation kan variera mellan 0,5 och 2,5 poäng. Detta system infördes 2015 och är avsett att ge elever med äldre betyg en rättvisare chans vid antagning till högre utbildning.

Uteslutna Kategorier för Meritpoäng

Det finns vissa studieformer och betyg som inte berättigar till meritpoäng. Till exempel kan man inte få meritpoäng för kurser tagna inom äldre betygssystem eller för meriter från folkhögskolor. Även utländska betyg, inklusive International Baccalaureate (IB), är exkluderade från detta poängsystem.

Meritkurser

Meritkurser är de kurser som kan generera meritpoäng om de läses till en viss nivå och betyget är godkänt eller högre. Dessa inkluderar moderna språk, engelska, matematik och vissa områdeskurser som är relevanta för specifika områdesbehörigheter. Genom att välja och fokusera på dessa kurser kan elever öka sina chanser att uppnå ett högre meritvärde.

Lämna ett svar