Tibble Gymnasium är en välrenommerad skola i Täby som erbjuder en inspirerande lärmiljö och starka akademiska program.

Tibble Gymnasium

Översikt av Tibble Gymnasium

Tibble Gymnasium är en fristående gymnasieskola som har etablerat sig som en framstående utbildningsinstitution i Stockholms län. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1964 har skolan en lång tradition av att erbjuda kvalitativ utbildning och har under årens lopp genomgått flera förändringar för att anpassa sig till nya pedagogiska krav och samhällets behov.

 • Historia och Utveckling
  • Grundades 1964 som en del av den svenska utbildningsreformen
  • Har expanderat och moderniserats för att möta nutida utbildningsstandarder
 • Utbildningsprogram
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar som biologi och fysik
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med fokus på samhällskunskap och historia
 • Faciliteter och Resurser
  • Modern utrustning och laboratorier för praktisk undervisning
  • Bibliotek och studiecenter för elevernas forskning och lärande
År Händelse
1964 Skolan grundas
2000-talet Stora renoveringsprojekt och modernisering av skolan
Nuvarande Skolan erbjuder en rad olika program och inriktningar

Utbildningsprogram på Tibble Gymnasium Campus Täby

Campus Täby, beläget i Täby kommun, är känt för sitt brett utbud av högskoleförberedande och yrkesexamen-ledande program. Skolan hyser cirka 1600 elever och erbjuder program som ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, samt en specialiserad utbildning i Idrott, hälsa och ledarskap.

Kvalificerad Lärarstab och Forskningssamarbeten

Behöriga lärare utgör grunden för den höga undervisningskvaliteten på Tibble Gymnasium. Skolan stoltserar med att alla dess lärare är behöriga inom sina respektive ämnesområden. Dessutom är det 30 förstelärare och forskare från Stockholms universitet (SU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som bidrar till en forskningsnära och innovativ lärandemiljö.

Faciliteter på Campus Täby

Campus Täby är inte bara en plats för akademisk excellens utan erbjuder även moderna faciliteter såsom ett bibliotek, café, idrottsanläggningar och den anmärkningsvärda Tibble teater. Teatern fungerar som skolans aula och används för gästföreläsningar, samlingar och ceremonier. Med närheten till Täby centrum, är skolan strategiskt placerad för att tillgodose elevernas behov.

Tibble Teater – En Kulturell Mötesplats

Tibble teater är inte bara en plats för skolans egna evenemang, utan är även en av Sveriges första stora och fullt utrustade teaterlokaler kopplade till en gymnasieskola. När skolan inte använder lokalen, hyrs den ut för fullskaliga teateruppsättningar, vilket bidrar till ett rikt kulturutbud i området.
Tibble Gymnasium är en välrenommerad skola i Täby med ett brett utbud av program och starkt fokus på elevutveckling.

Tibble Gymnasium Campus Kista

Campus Kista representerar skolans expansion och är en systerskola till Tibble Gymnasium i Täby. Sedan starten hösten 2020 har Campus Kista erbjudit program som ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet, alla leder till en högskoleförberedande examen.

Historisk Bakgrund och Utveckling

Tibble Gymnasium har en rik historia som började som Tibble gymnasieskola och har erbjudit studentexamen sedan 1967. Genom åren har skolan genomgått viktiga förändringar, inklusive övergången till en friskola år 2007, vilket markerade en ny era i skolans utveckling.

Omvandlingen till Fristående Gymnasium

År 2007 blev Tibble Gymnasium den största fristående skolan i Sverige. Detta skedde efter att dåvarande rektorn Maj Dellström och läraren Hans Byström lämnade in en ansökan till Skolverket. Trots juridiska utmaningar, genomfördes försäljningen och skolan började drivas i privat regi.

Expansion och Framtidsutsikter

2020 markerade starten för skolans första systerskola, Tibble Gymnasium Campus Kista. Denna utveckling visar på skolans ambition att växa och fortsätta att erbjuda högkvalitativ utbildning på flera platser i Stockholm.

Bemärkta Alumner

Tibble Gymnasium har fostrat många framstående individer genom åren. Bland dess alumner finns namn som Jonas Gardell, Johan Rheborg och Andreas Wilson, vilka alla har gått vidare till att göra betydande bidrag inom sina respektive områden.

Lämna ett svar