Anna Whitlocks Gymnasium, beläget i Stockholm, är känt för sin progressiva pedagogik och inkluderande miljö.

Anna Whitlocks Gymnasium

Historisk Bakgrund och Namngivning

Anna Whitlocks Gymnasium, beläget i hjärtat av Stockholm på Kungsholmen, är en skola som bär namnet av en framstående skolpionjär och kvinnosakskämpe. Skolan grundades 2016 och öppnade sina dörrar för elever till höstterminen 2018.

Namngivningen är en hyllning till Anna Whitlock, vars livsgärning inom utbildning och jämställdhet fortsätter att inspirera generationer av elever.

En Skola för Framtid och Innovation

Anna Whitlocks Gymnasium är inte bara en skola med traditionella värderingar, utan också en plats där innovation och modern pedagogik står i centrum. Med en målsättning att förbereda sina studenter för en framtid i ständig förändring, lägger skolan stor vikt vid kreativitet, kritiskt tänkande och digital kompetens.

Viktiga Aspekter av Anna Whitlocks Gymnasium

 • Utbildningsfilosofi
  • Fokus på individens utveckling och självständighet
  • Stärkande av elevernas kritiska tänkande och analytiska färdigheter
 • Faciliteter
  • Modern utrustning och teknologi i klassrummen
  • Öppna och flexibla studiemiljöer
 • Extra-Curricular Aktiviteter
  • Stort utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
  • Engagemang i samhällsfrågor och välgörenhetsprojekt

Fakta om Anna Whitlocks Gymnasium

Grundat 2016
Öppnade 2018
Plats Kungsholmen, Stockholm
Namngivet efter Anna Whitlock
Fokus Innovation och Framtidskompetens

Stockholms Största Gymnasieskola

Med cirka 2200 elever år 2022, har Anna Whitlocks Gymnasium etablerat sig som Stockholms största gymnasieskola. Varje årskurs är indelad i 22 klasser, med omkring 33 elever i varje klass, vilket skapar en dynamisk och mångfacetterad lärmiljö för studenter.

Utbildningsprogram och Inriktningar

Skolan erbjuder en mängd utbildningsprogram som inkluderar Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa program kompletteras med inriktningar som starkt betonar hållbar utveckling, vilket är i linje med skolans vision om att utbilda framtidens förändringsagenter.

Skolans Vision och Ledord

”bildning och innovation för en hållbar framtid” är inte bara en slogan utan en central del av skolans identitet. Denna vision genomsyrar allt från undervisning till skolans kultur och är ett löfte om att eleverna ska utrustas med kunskap och färdigheter som behövs för att navigera i en alltmer komplex och föränderlig värld.

Arkitektonisk Arv och Renovering

Gymnasiets lokaler är inhysta i det anrika Ämbetshuset, även känt som Länsstyrelsens byggnad, som uppfördes 1926. Byggnaden, ritad av arkitekten Axel Lindegren, är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket understryker dess kulturella och historiska värde.

Efter beslutet 2016 att omvandla fastigheten Murmästaren 3 till en gymnasieskola, leddes en omfattande renovering av chefsarkitekt Veronica Abrahamsson. Renoveringen avslutades 2018 och byggnaden vann första platsen i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2019.

Konst och Kultur på Skolan

Konst spelar en viktig roll i skolans miljö. Donationer från Liljevalchs konsthall inkluderar verk som sidor ur den ryska upplagan av Vladimir Majakovskijs ”För rösten”, ackompanjerade av El Lisitskijs litografier. Dessa konstverk, som tidigare visades på Liljevalchs, nu pryder skolans matsal och bidrar till en inspirerande atmosfär. Dessutom välkomnar en lampa designad av slöjdaren Anders ”Lagombra” Jakobsen besökare i skolans entré.

Sammanslutning och Framtid

Anna Whitlocks Gymnasium är mer än bara en utbildningsinstitution; det är en sammanslutning av individer som strävar efter att göra en positiv inverkan på världen. Med dess starka fokus på innovation, hållbarhet och bildning, står skolan väl rustad för att möta framtidens utmaningar och fortsätta att vara en förebild inom utbildningssektorn.
Anna Whitlocks Gymnasium är en innovativ skola i Stockholm som fokuserar på hållbarhet och elevinflytande.

Lämna ett svar