Täby Enskilda Gymnasium är en välrenommerad skola som erbjuder högkvalitativ utbildning och ett brett urval av program.

Täby Enskilda Gymnasium

Historia och Bakgrund – Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium (TEG), är en skola med en rik historia som sträcker sig tillbaka till år 1999 då den grundades under namnet Täby Mediagymnasium. Belägen i Täby kommun, en pittoresk förort norr om Stockholm, har TEG etablerat sig som en betydelsefull aktör inom regionens utbildningssektor.

Skolan ligger strategiskt placerad vid det historiska Galoppfältet och är bara en kort promenad från det livliga Täby Centrum, vilket gör det till en lättillgänglig plats för studenter från olika delar av storstadsområdet.

 • Grundande
  • År: 1999
  • Ursprungligt namn: Täby Mediagymnasium
 • Plats
  • Kommun: Täby
  • Nära: Galoppfältet och Täby Centrum
 • Utbildning
  • Typ av skola: Gymnasium
  • Utbildningsinriktningar: Varierande program
År Namn Plats Noterbara Aspekter
1999 Täby Mediagymnasium Täby kommun Grundandet av skolan
Nuvarande Täby Enskilda Gymnasium Nära Galoppfältet och Täby Centrum Strategisk plats och breda utbildningsprogram

Utbildningsprogram och Specialiseringar

Täby Enskilda Gymnasium erbjuds enbart högskoleförberedande program, vilket understryker skolans fokus på akademisk excellens och förberedelse för högre studier. Programmen är utformade för att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas på universitet och i framtida karriärer. Genom en kombination av traditionell undervisning och moderna pedagogiska metoder strävar TEG efter att skapa en dynamisk och stimulerande läromiljö.

Skolans Faciliteter och Miljö

Skolans faciliteter spelar en stor roll i att skapa en positiv och produktiv studiemiljö. Täby Enskilda Gymnasium har moderna klassrum, välutrustade laboratorier och en teknisk infrastruktur som möjliggör en effektiv och interaktiv inlärningsprocess. Dessutom bidrar närheten till natur och grönområden runt Galoppfältet till en lugnande atmosfär som är gynnsam för elevernas välbefinnande och studier.

Skolans Vision och Värderingar

Visionen som Täby Enskilda Gymnasium förmedlar är en av akademisk strävan kombinerat med personlig utveckling. Skolan värdesätter en inkluderande miljö där alla elever känner sig välkomna och stöttade i sin utbildning. Respekt, ansvar och integritet är kärnvärderingar som genomsyrar allt från undervisning till det dagliga umgänget på skolan.

Extracurricular Aktiviteter och Elevengagemang

Förutom akademisk rigor, uppmuntrar Täby Enskilda Gymnasium eleverna att delta i ett brett spektrum av extracurricular aktiviteter. Dessa kan inkludera sport, musik, konst och olika klubbar som hjälper till att utveckla elevernas sociala och ledarskapsfärdigheter. Genom dessa aktiviteter får eleverna möjlighet att utforska sina intressen och passioner utanför klassrummet, vilket bidrar till en mer välavvägd och berikande gymnasieupplevelse.

Alumni och Eftergymnasiala Framgångar

Alumner från Täby Enskilda Gymnasium har gått vidare till att uppnå betydande framgångar i en mängd olika fält. Skolan är stolt över sina tidigare elever och deras prestationer, vilket reflekterar den höga kvaliteten på utbildningen som erbjuds. TEG:s fokus på högskoleförberedande program har visat sig vara en solid grund för många som fortsatt till prestigefyllda universitet och framstående karriärer.

Samverkan med Lokalsamhället

Täby Enskilda Gymnasium ser vikten av att vara en aktiv del av det lokala samhället. Skolan deltar i olika lokala projekt och evenemang, vilket skapar en stark koppling mellan eleverna och den omgivande miljön. Denna samverkan bidrar till att eleverna utvecklar en känsla av samhällsansvar och förståelse för hur de kan påverka och bidra positivt till sin närmiljö.

Internationella Perspektiv och Utbyten

I en alltmer globaliserad värld är internationella perspektiv viktigare än någonsin. Täby Enskilda Gymnasium uppmuntrar därför sina elever att tänka globalt genom att erbjuda möjligheter till internationella utbyten och projekt. Dessa program ger eleverna värdefulla erfarenheter av andra kulturer och utbildningssystem, vilket breddar deras horisonter och förbereder dem för en global arbetsmarknad.
Täby Enskilda Gymnasium är en uppskattad skola som erbjuder en stimulerande lärmiljö och kvalitativ utbildning.

Information och Kontakt

För mer information om Täby Enskilda Gymnasium, dess program och antagningsprocess, kan intresserade besöka skolans officiella hemsida eller kontakta skolan direkt. Skolan välkomnar framtida elever och deras föräldrar att besöka och uppleva skolans miljö och kultur, vilket kan vara avgörande för att göra ett välgrundat val av gymnasieskola.

Lämna ett svar