Bromma Gymnasium är en välrenommerad skola i Stockholm som erbjuder en mångsidig utbildning med starkt fokus på akademisk excellens.

Bromma Gymnasium

Bromma Gymnasium – En Historisk Översikt

Bromma Gymnasium, tidigare känt som Bromma högre allmänna läroverk, är en anrik skola med en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Skolan är belägen i Stora Mossen i Bromma, Stockholm, och har sedan starten varit en viktig utbildningsinstitution för området.

Invigningen av den nuvarande skolbyggnaden ägde rum 1937, vilket markerade början på en ny era för utbildning i Bromma.

 • Historiska milstolpar
  • Grundandet av skolan på 1930-talet
  • Invigning av skolbyggnaden 1937
  • Utbildningens utveckling genom årtiondena
 • Kända alumner
  • Alumner som har blivit framstående inom olika yrkesområden
  • Alumners bidrag till samhället och näringslivet
 • Skolans betydelse för Bromma
  • Skolans roll i lokalsamhället
  • Skolans bidrag till områdets utveckling
Årtal Händelse
1930-talet Grundandet av Bromma högre allmänna läroverk
1937 Invigning av den nuvarande skolbyggnaden
2000-talet Skolan blir Bromma Gymnasium med moderniserad utbildning

Arkitekturen och Byggnadens Historia

Paul Hedqvist, en namnkunnig arkitekt, fick uppdraget att designa den nya byggnaden som skulle bli Bromma läroverk. Byggnaden är uppförd i funktionalistisk stil, vilket var modernistiskt för sin tid. Den totala kostnaden för uppförandet av skolan närmade sig två miljoner kronor, en betydande summa på den tiden. Skolans arkitektur och design har varit en förebild för många efterföljande skolbyggnader i Sverige.

Världsarvsskolan Bromma Gymnasium

Som en världsarvsskola har Bromma Gymnasium en unik relation till Drottningholms slott, vilket ligger i närheten. Denna koppling ger eleverna möjligheter att interagera med och lära sig om världsarvet, vilket berikar skolans kulturella och utbildningsmässiga miljö.

Skolans Motto och Värdeord

Kunskap och Gemenskap är de centrala värdeorden som genomsyrar Bromma Gymnasiums filosofi och lärande. Dessa ord speglar skolans strävan efter att inte bara förmedla kunskap utan också att skapa en stark och inkluderande gemenskap bland elever och personal.
Bromma Gymnasium är känt för sitt engagerade lärarkår och ett brett utbud av program som förbereder eleverna för framtida studier.

Utbildningens Utveckling

Från att ha varit en skola med både realskola och gymnasium, har Bromma Gymnasium sedan mitten av 1960-talet endast haft gymnasial undervisning. Skolan har genomgått flera förändringar genom åren, inklusive en kommunalisering 1966 och en namnändring till Bromma gymnasium 1967. Trots dessa förändringar har skolan behållit sitt rykte som en av Stockholms mest framstående utbildningsinstitutioner.

En Historisk Plats

Platsen där Bromma Gymnasium nu står har en lång historia, daterad till omkring 1780 då Stora Mossens gård anlades. Gården, som låg där skolan står idag, revs för att ge plats åt den nya skolbyggnaden. Trots detta har man bevarat flera historiska element från gården, inklusive gamla fruktträd och delar av en askallé.

Renovering och Bevarande

Skolbyggnaden genomgick en omfattande renovering 2006–2007 för att modernisera faciliteterna samtidigt som man bevarade dess historiska karaktär. Skulpturen Folkvisan, skapad av Eric Grate, är ett exempel på konstnärliga inslag som har bevarats och som fortsätter att prägla skolans atmosfär.

Utbildningsprogram

Bromma Gymnasium erbjuder en rad nationella studieförberedande program som ger eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier. Dessa program är designade för att möta elevernas olika intressen och karriärambitioner.

Elevorganisationer och Tradition

FORUM, Bromma Gymnasiums äldsta elevorganisation, är en spexgrupp som har varit aktiv i över 80 år och är en del av skolans traditioner. Skolans Elevkår, känd som Styrelsen, och supporterföreningen Forza Bromma, är andra exempel på hur eleverna engagerar sig och bidrar till skolans liv och gemenskap.

Lämna ett svar