Midsommarkransens Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö med engagerade lärare och ett brett utbud av program för elevers framtid.

Midsommarkransens Gymnasium

Grundandet av Brännkyrka Samrealskola

Midsommarkransens Gymnasium, tidigare känd som Brännkyrka Samrealskola, lade grunden för det som idag är en betydande utbildningsinstitution inom Stockholms kommun. Skolan grundades 1948 och blev en central del av den lokala utbildningsmiljön.

Genom åren har Midsommarkransens Gymnasium genomgått en rad förändringar som återspeglar den dynamiska naturen av utbildning i Sverige. Dessa förändringar inkluderar inte bara tillägg av olika utbildningsnivåer utan också flera namnändringar.

Utvecklingen av Midsommarkransens Gymnasium

 • Förändringar i utbildningsstruktur
  • Tillägg av gymnasieutbildning
  • Integration av yrkesförberedande program
 • Namnändringar
  • Från Brännkyrka Samrealskola till Brännkyrka Gymnasium
  • Slutligen till Midsommarkransens Gymnasium
 • Modernisering av skolfaciliteter
  • Renovering av klassrum och laboratorier
  • Uppdatering av IT-infrastruktur

Fakta om Midsommarkransens Gymnasium

Grundat Utbildningsnivåer Nuvarande Namn
1948 Samrealskola, Gymnasium Midsommarkransens Gymnasium
Adress Program Status
Stockholm Yrkesförberedande, Studieförberedande Aktiv

Tillkomsten av ett Kommunalt Gymnasium

År 1952 markerade en ny era för skolan då ett kommunalt gymnasium tillfördes. Detta steg innebar en expansion av skolans utbildningsutbud och möjliggjorde högre akademiska studier. År 1958 blev skolan känt som Brännkyrka högre läroverk, vilket ytterligare stärkte dess akademiska profil.

Brännkyrka Gymnasium och dess Utveckling

Med kommunaliseringen 1966 fick skolan namnet Brännkyrka gymnasium. Under denna period började skolan utfärda studentexamina och blev en viktig institution för gymnasieutbildning i området. Dock, efter flera årtionden av tjänstgöring, stängdes gymnasiet 2013 på grund av minskat elevunderlag.
Midsommarkransens Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med stark gemenskap i hjärtat av Stockholm.

Arkitekturen bakom Skolbyggnaden

Den ursprungliga skolbyggnaden designades av den framstående arkitekten Paul Hedqvist och stod färdig 1951. Med sin moderna design och funktionella utrymmen blev byggnaden en ikonisk del av Midsommarkransens landskap och har tjänat som en milstolpe för utbildning och arkitektur i regionen.

Idrott och Fysisk Utbildning

Brännkyrkahallen, som ligger precis nedanför skolan, har historiskt använts för skolans gymnastikundervisning. Hallen har varit en central plats för elevernas fysiska utveckling och har bidragit till skolans helhetsutbud av utbildning.

Ärftagaren Midsommarkransens Gymnasium

Efter nedläggningen av Brännkyrka gymnasium tog Midsommarkransens Gymnasium över stafettpinnen och fortsätter att bedriva gymnasieutbildning i de historiska lokalerna. Skolan strävar efter att upprätthålla de akademiska traditionerna samtidigt som den anpassar sig till moderna utbildningsbehov och -metoder.

Skolans Framtid och Vision

Midsommarkransens Gymnasium står inför utmaningen att förena sin rika historia med framtida ambitioner. Skolan siktar på att vara en plats där tradition möter innovation, och där eleverna kan förbereda sig för en framgångsrik framtid samtidigt som de är medvetna om sitt arv.

Sammanfattning

Från Brännkyrka Samrealskola till Midsommarkransens Gymnasium, har dessa institutioner spelat en central roll i utbildningen av unga sinnen i Midsommarkransen och omgivande områden. Genom årtionden av förändringar och utveckling har skolan anpassat sig och fortsatt att erbjuda en kvalitativ utbildning för sina elever.

Lämna ett svar