Burgårdens Gymnasium i Göteborg erbjuder en mångfald av yrkesprogram och har en stark koppling till arbetslivet.

Burgårdens Gymnasium

Historik och Namnets Ursprung

Burgårdens Gymnasium har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talets Göteborg. Namnet Burgården har sina rötter hos holländaren Johan (Jan) de Buur, som bosatte sig i Göteborg vid stadens grundläggning.

De äldsta byggnaderna på skolans område, inklusive B-huset, aulan och biblioteket, uppfördes år 1938 för att ge plats åt Göteborgs kommunala mellanskola.A-huset, som är en nyare tillbyggnad, uppfördes under 1990-talet.Skolan, som tidigare kallades Burgårdens utbildningscentrum, bytte namn till sitt nuvarande år 2018.

En Skola för Yrkesinriktad Framtid

Burgårdens Gymnasium är känd för sitt fokus på yrkesförberedande utbildningar. Skolan erbjuder ett brett utbud av program som förbereder eleverna för en framtid inom olika yrkesområden.

 • Yrkesprogram
  • Hantverksprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Tekniska och estetiska program
  • Teknikprogrammet
  • Estetiska programmet med olika inriktningar
Byggnad Uppfördes Noterbart
B-huset 1938 En av de äldsta byggnaderna
Aulan 1938 Central samlingsplats
Biblioteket 1938 Resurs för elevernas lärande
A-huset 1990-talet Nyare tillbyggnad

Yrkesprogram och Inriktningar

Burgårdens Gymnasium är känt för sina yrkesinriktade program. Skolan erbjuder sex nationella program med olika inriktningar, som möter behoven hos dagens arbetsmarknad. Programmen inkluderar Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Introduktionsprogrammet, Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Dessa program förbereder eleverna för en karriär inom sina valda fält genom praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap.

Belägenhet och Faciliteter

Burgårdens Gymnasium är beläget i hjärtat av Göteborg, vid Skånegatan, mittemot Scandinavium. Skolans naturbruksprogram finns dock på det natursköna Stora Katrinelund, som ligger i närheten av Burgårdsparken. Utöver de traditionella skollokalerna delar Burgårdens C-hus utrymme med en förskola och Bernadottegymnasiet. Skolans campus är även hem åt Göteborgs kommuns utbildningsförvaltning, vuxenutbildningar och Burgårdens gymnasiesärskola.

Konst och Kultur på Burgården

Konst spelar en viktig roll i Burgårdens Gymnasiums atmosfär. Framför huvudentrén står konstverket Mut, en imponerande pelare som välkomnar besökare. Inne i entrén kan man beundra en muralmålning av den kända graffitikonstnären Ollio. Skolans aula pryds av en stor muralmålning av Albin Amelin, vilket ger en inspirerande miljö för elever och personal.
Burgårdens Gymnasium i Göteborg erbjuder en mångsidig utbildning med starka yrkesprogram och högskoleförberedande kurser.

Utbildning och Framtidsutsikter

Utbildningen på Burgårdens Gymnasium är inriktad på att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i sina framtida yrken. Genom praktikplatser, projekt och samarbete med näringslivet får eleverna värdefull arbetslivserfarenhet redan under gymnasietiden. Skolans starka kopplingar till arbetsmarknaden ökar chanserna för eleverna att få arbete efter examen.

Samverkan med Samhället

Burgårdens Gymnasium arbetar aktivt för att integrera utbildningen med samhället. Genom olika samarbetsprojekt med företag och organisationer får eleverna en inblick i den verkliga arbetsvärlden. Denna samverkan bidrar till att eleverna utvecklar ett professionellt nätverk och får en mer nyanserad förståelse för sitt framtida yrke.

En Skola i Utveckling

Skolan är ständigt i utveckling för att möta nya utbildningsbehov och samhällsförändringar. Med en fortsatt satsning på moderna läromedel, teknik och pedagogiska metoder strävar Burgårdens Gymnasium efter att vara en ledande aktör inom yrkesutbildning. Skolans mål är att kontinuerligt förbättra och anpassa utbildningarna så att de matchar både elevernas och arbetsmarknadens krav.

Lämna ett svar