Tumba Gymnasium erbjuder en dynamisk lärmiljö med fokus på innovation och elevengagemang i Stockholms sydväst.

Tumba Gymnasium

Tumba Gymnasium – En Skola Med Historia och Framtid

Tumba Gymnasium är en betydelsefull utbildningsinstitution belägen i hjärtat av Tumba, Botkyrka kommun. Gymnasiet, som är kommunalt drivet, har en central position nära Tumba station och delar lokaler med Xenter, som erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom media, samt med Botkyrka kulturskola.

Skolans placering och dess samarbete med andra utbildningsinriktningar gör den till en vital del i den lokala utbildningsstrukturen.

 • Utbildningsprogram
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
 • Faciliteter
  • Modern utrustning
  • Bibliotek
  • Idrottshall
  • Studiecentrum
 • Extrakurrikulära aktiviteter
  • Idrottsföreningar
  • Kulturprojekt
  • Ung företagsamhet
År Antal Elever Antal Lärare
2020 800 50
2021 850 55
2022 900 60

Historisk Bakgrund – Gymnasiets Grundande

År 1974 slog Tumba Gymnasium upp sina dörrar för första gången, som Botkyrka kommuns första gymnasieskola. Dess röda plåtfasader var en djärv och modern design vid den tiden. Gymnasiet var banbrytande genom att kombinera teoretiska och praktiska linjer under ett och samma tak, en nyhet i Sveriges skolhistoria. Dessutom var skolan en av de första i landet att införskaffa en eget dator, vilket skedde år 1978, och möjliggjorde för 16 användare att arbeta samtidigt.

Mitten av 90-talets Utmaningar

Under 1990-talets mitt upplevde Tumba Gymnasium en period av svårigheter. Skolan kämpade med en ökande avhopp bland eleverna, vilket delvis kunde tillskrivas en brist på lärare. Denna nedgångsperiod ställde skolan inför betydande utmaningar, men blev också en viktig lärdom för framtida förbättringar och utveckling.

Utbildningsprogram och Inriktningar

Idag erbjuder Tumba Gymnasium en mängd olika utbildningsprogram som speglar skolans ambition att tillgodose både teoretiska och praktiska behov. Eleverna kan välja mellan naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska program, liksom yrkesförberedande utbildningar. Denna mångsidighet säkerställer att alla elever har möjlighet att följa sina intressen och förbereda sig för framtida karriärer.

Modernisering och Tekniska Framsteg

Med tiden har Tumba Gymnasium genomgått flera moderniseringar för att hålla jämna steg med teknologiska framsteg och förändrade utbildningsbehov. Skolan har investerat i modern IT-infrastruktur och uppdaterade lärmiljöer som stödjer både individuellt och gruppbaserat lärande. Dessa förändringar har varit avgörande för att bibehålla skolans relevans och attraktivitet bland potentiella elever.

Samverkan med Xenter och Botkyrka Kulturskola

En unik aspekt av Tumba Gymnasium är dess samverkan med Xenter och Botkyrka Kulturskola. Denna samlokalisering möjliggör för eleverna att dra nytta av yrkeshögskoleutbildningar och kulturella aktiviteter, vilket berikar deras gymnasieerfarenhet. Detta samarbete understryker skolans engagemang för att ge eleverna en bred och mångfacetterad utbildning.

Elevvård och Stödstrukturer

Skolan lägger stor vikt vid elevvård och har etablerat ett system av stödstrukturer för att hjälpa eleverna genom deras studier. Detta inkluderar mentorprogram, studiehjälp och psykologisk rådgivning. Tumba Gymnasiums fokus på elevvården är en central del i deras strävan att skapa en inkluderande och stöttande miljö för alla elever.

Alumni och Eftermäle

Gymnasiets alumni inkluderar flera framstående figurer som har bidragit till samhället inom olika områden. Tumba Gymnasium är stolt över sina tidigare elever och deras prestationer, vilket skapar en inspirerande miljö för nuvarande och framtida studenter. Skolans eftermäle som en innovativ och framåtblickande institution fortsätter att växa för varje år.

Planer för Framtiden

Skolans ledning och kommunen har kontinuerliga diskussioner om framtida utveckling och förbättringar av Tumba Gymnasium. Detta inkluderar planer på ytterligare moderniseringar, utveckling av nya utbildningsprogram och förstärkning av samarbetet med näringslivet. Målet är att säkerställa att Tumba Gymnasium fortsätter att vara en framstående aktör i utbildningsvärlden och en plats där elever kan nå sin fulla potential.Tumba Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö med ett brett utbud av program och inriktningar för att möta varje elevs intressen.

Lämna ett svar