Cykelfälgar och bromsar

Cykelfälgar och bromsar

Här får du veta det som är värt att veta om cykelfälgar och olika typer av bromsar.

Idag är det trendigt med bredare fälgar, vilket ger bättre aerodynamik och komfort tack vare däckens större volym. Detta har att göra med att alltfler köper större däck med förhoppningar om att minska rullmotståndet och öka komforten genom att ha ett lägre däcktryck.

Fälgens bredd kan antingen mätas invändigt eller utvändigt, vilket gör att siffrorna ibland kan vara lite förvirrande. Vanligtvis skiljer man de olika mätpunkterna åt genom att sätta ett “C” efter siffran, vilket indikerar att det invändiga måttet har använts. Som standard ansås en fälg till en racercykel vara smal om det invändiga måttet är under 15 mm, medan en bred fälg har ett invändigt mått som är större än 17 mm. När man istället mäter utvändigt är motsvarande siffror 19 mm respektive 22 mm.

Vilken typ av cykelbromsar ska jag köpa?

På senare år har ett skifte skett vad gäller cykelbromsar och numera har skivbromsar börjat bli den nya standarden på racercyklar. Genom att röra sig bort från fälgbromsar får tillverkarna möjlighet att experimentera lite vad gäller såväl ramens som hjulens design.

Hjul som har skivbromsar behöver inte vara anpassade till en särskilt bredd för att få plats i ramen. Det innebär att de hjul som sitter på cyklar utrustade med skivbromsar kan se lite annorlunda ut i syfte att ge en ökad prestanda och aerodynamik. Nackdelen med hjul för cyklar med skivbromsar är att hjulen kommer få svårare att klar av den större bromskraften, vilket innebär att fler hjul ett kraftigare nav krävs. Detta kan innebära att vikten inte blir lägre och att andra komponenters prestanda inte förbättras. Den vikt som sparas på fälgen (den yttre delen av hjulet) kommer dock ha en större inverkan på hur lätt hjulet rullar än vikten närmast hjulnavet.

Hjul av kolfiber är väldigt populära bland de cyklister som vill minska cykelns vikt i syfte att öka prestandan. Jämfört med hjul som har en bromsskena av aluminium har de dock sämre bromsförmåga. Med hjälp av skivbromsar kan den ökade prestanda som hjul av kolfiber ger bibehållas (eller till och med ökas) utan att bromsförmågan försämras. Har man en damcykel är fortfarande fotbroms väldigt vanligt och de är generellt enklare att underhålla och man tenderar till att kunna bromsa snabbare så att ”bara” ha en fotbroms på sin damcykel är inte alltid en nackdel.