Letar du marktjänst i Stockholm?

Marktjänst i Stockholm

Marktjänst är ett ganska vitt begrepp som kan innefatta en mängd olika tjänster, men som begreppet anspelar på utgår tjänsterna från marken. Vanligt förekommande arbeten inom marktjänst kan till exempel vara:

  • Skötsel i parker och trädgårdar, till exempel trädfällning, gräsklippning, buskröjning, rensning av diken, tomtplanering och trädgårdsanläggning.
  • Skötsel av fastigheter.
  • Snöröjning och halkbekämpning.
  • Vatten- och avloppsarbeten samt VVS-service.
  • Mark-, schakt- och anläggningsarbeten såsom husgrunder, asfaltering, grundläggning av byggnader, rörschaktning, kabelförläggning, jordvärme, vägbyggnationer, rivning, stenläggning och stenarbeten.
  • Jordbruksarbeten, till exempel schakt och byggande av gödselvårdsanläggningar.

Förutom ovanstående exempel på de olika tjänster som ryms inom kategorin marktjänst, finns det även en hel rad andra tjänster som kan inkluderas i denna kategori. Dessa tjänster kan tillhandahållas av företag i Stockholm som verkar inom just detta område. Tveka inte att kontakta ett företag inom marktjänst i Stockholm för att höra vilka tjänster de erbjuder och hur de kan hjälpa dig med det arbete du behöver ha hjälp med. Du som kund kan dessutom utnyttja ROT- och RUT-avdrag för många av de olika tjänster som erbjuds inom marktjänst i Stockholm.

Enskilda avlopp

Många företag inom marktjänst erbjuder anläggning av enskilda avlopp. Kommunerna i landet har höjt skyddsnivåerna för enskilda avlopp. Om du har en villa eller ett fritidshus nära vatten kanske det inte längre räcker med en trekammarbrunn, utan det kan istället behövas en anläggning som renar vattnet från bland annat fosfor innan det rinner vidare ut i naturen. Det finns en hel del regler och lagar kring avlopp. Du behöver till exempel ha ett tillstånd från din egna kommuns miljökontor för att kunna byta ut din gamla anläggningen eller för att kunna anlägga en helt ny. Om du utför detta arbete utan tillstånd kan du anses begå miljöbrott. Dessutom finns det en hel uppsjö med olika produkter på marknaden. För att vara säker på att du går tillväga på rätt sätt och att de bästa produkterna används, bör du därför överväga att anlita ett bra och kunnigt företag i branschen. De flesta företag inom avloppsarbeten och anläggningar erbjuder allt från projektering och bygglov till själva byggande av anläggningen samt kontrollrapport till kommunen.