Hersby Gymnasium är en välrenommerad skola på Lidingö som erbjuder en stimulerande lärmiljö och stark gemenskap.

Hersby Gymnasium

Hersby Gymnasium – En Historisk Översikt

Hersby Gymnasium, som tidigare var känt som Lidingö högre allmänna läroverk och Hersby skola, är en anrik institution med djupa rötter i Lidingö kommun. Skolan ligger i kvarteret Ängen, omgärdad av Läroverksvägen, Hersbyvägen, Åkervägen och Vasavägen i kommundelen Hersby.

Sedan dess grundande år 1913 har skolan varit en central del av det lokala utbildningslandskapet.Idag utgör skolan en modern utbildningsmiljö med cirka 1 000 elever.

 • Belägenhet
  • Kvarteret Ängen
  • Nära Läroverksvägen och Hersbyvägen
 • Historia
  • Grundades 1913
  • Tidigare känd som Lidingö högre allmänna läroverk
 • Nutid
  • Modern utbildningsmiljö
  • Cirka 1 000 elever
År Namn Antal Elever Område
1913 Lidingö högre allmänna läroverk Hersby
Nutid Hersby Gymnasium ~1000 Kvarteret Ängen

Arkitektonisk Utformning

Arkitekttävlingen som föregick byggandet av skolans första byggnad resulterade i en vinst för arkitekt Alf Landén, vars ritningar senare bearbetades av Jacob Gate. Den första byggnaden, som nu är en del av skolans sydvästra flygel, var inspirerad av tidig tysk modernism och anpassades till svensk nationalromantik. Detta arkitektoniska arv är fortfarande synligt i skolans nuvarande byggnader.

Den Ursprungliga Skolbyggnaden

Hersby Gymnasiums ursprungliga skolbyggnad var ett fyra våningar högt stenhus med ett tegeltäckt mansardtak. Trots dess relativt lilla yta, inrymde byggnaden åtta klassrum, en samlings- och gymnastiksal, samt andra nödvändiga faciliteter som lärarrum och rektorsexpedition. Detta visar på en tidig ambition att skapa en välutrustad läromiljö.

Invigningen 1914

Skolans invigning den 13 september 1914 var en festlig tillställning som speglade samhällets stolthet över den nya utbildningsinstitutionen. Skolans lokaler beskrevs i en samtida tidningsartikel i Svenska Dagbladet som ”behagliga” och ”trefliga”, vilket vittnar om en strävan efter att skapa en välkomnande och inspirerande miljö för eleverna.

Utbyggnadsetapperna

Utbyggnaden av Hersby Gymnasium skedde i flera etapper, med den första redan år 1916. Denna utbyggnad blev skolans ”hjärta” och inkluderade en stor aula och en dekorativ taklanternin. Arkitekten Jacob Gate var ansvarig även för denna tillbyggnad, vilket säkerställde en enhetlig arkitektonisk stil. Ytterligare tillbyggnader skedde 1919 och 1957, vilka fortsatte att bygga på skolans historiska arv.

Senare Tillägg

Under åren har Hersby Gymnasium genomgått ytterligare förändringar för att möta de växande behoven. År 1954 och 1958 tillkom nya byggnader för institutioner och matsal, ritade av arkitekt Bengt Gate. Dessa byggnader reflekterade tidens arkitektoniska stil och kompletterade den befintliga skolmiljön.

Hersbyhallen Ersätter Tennishallen

Efter en brand som totalförstörde den ursprungliga Tennishallen år 1977, uppfördes Hersbyhallen som en modern ersättare. Denna hall är idag en mångsidig idrottsanläggning som möjliggör en rad olika inomhusidrotter, vilket berikar skolans utbud av fysiska aktiviteter.

Utbildningens Evolution

Hersby Gymnasium grundades som en kommunal realskola och har sedan dess utvecklats till att inkludera ett gymnasium. Skolans namn och utbildningsinriktning har förändrats genom åren, men dess engagemang för att erbjuda högkvalitativ utbildning har förblivit konstant.
Hersby Gymnasium är en välrenommerad skola på Lidingö som erbjuder en stimulerande studiemiljö och ett brett utbud av program.

Lämna ett svar