Partille Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö med engagerade lärare och ett brett utbud av program.

Partille Gymnasium

Historia och Bakgrund

Partille Gymnasium är en väletablerad utbildningsinstitution som har sitt hjärta i centrala Partille. Skolan har genomgått flera förändringar genom åren, inklusive ett namnbyte från det tidigare Porthälla gymnasium.

Dess lokaler är fördelade på två huvudplatser: Partille Kulturum och Teknikcentrum, vilket ger en bred och mångsidig miljö för elevernas lärande.

Utbildningsprogram

 • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning Naturvetenskap
  • Inriktning Naturvetenskap och samhälle
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning Samhällsvetenskap
  • Inriktning Beteendevetenskap
 • Teknikprogrammet
  • Inriktning Teknikvetenskap
  • Inriktning Informations- och medieteknik
 • Ekonomiprogrammet
  • Inriktning Ekonomi
  • Inriktning Juridik

Fakta om Partille Gymnasium

Grundat År 1960
Tidigare namn Porthälla gymnasium
Antal elever Ca 1200
Antal lärare Ca 100
Program Natur, Samhäll, Teknik, Ekonomi
Platser Partille Kulturum, Teknikcentrum

Utbildningsprogram på Partille Gymnasium

Partille Gymnasium erbjuder ett brett spektrum av utbildningsprogram, inklusive både teoretiska program och yrkesprogram. Dessa program är utformade för att ge eleverna kunskaper och färdigheter som förbereder dem för både högre studier och arbetslivet. Skolan har också en stark satsning på idrottsutbildning med sitt NIU (nationell idrottsutbildning) program, vilket möjliggör för elever att kombinera sin akademiska utbildning med avancerad idrottsträning.

Estetiska Program med Musikinriktning

För de elever som har en passion för musik och konst erbjuder Partille Gymnasium estetiska program med inriktning på musik. Dessa program ger eleverna möjligheten att utveckla sina musikaliska talanger samtidigt som de får en stark akademisk grund att stå på. Skolans musikprogram är känt för sin höga kvalitet och för att ha fostrat många talangfulla musiker.

Idrottsprofil – En Unik Möjlighet

Idrottsprofilen är en unik aspekt av utbildningen på Partille Gymnasium. Elever som väljer detta tillägg får chansen att fördjupa sig i en sport samtidigt som de fullföljer sina akademiska studier. Detta program är perfekt för de elever som siktar på en karriär inom idrott eller som helt enkelt vill hålla sig aktiva och friska under sin gymnasietid.
Partille Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med moderna faciliteter och engagerade lärare.

Introduktionsprogram och Gymnasiesärskola

För att säkerställa att alla elever får en chans till utbildning, erbjuder Partille Gymnasium också introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Dessa program är anpassade för elever som behöver extra stöd och tid för att nå sina utbildningsmål. Skolan strävar efter att vara inkluderande och ge alla elever de verktyg de behöver för att lyckas i framtiden.

Moderna Faciliteter och Lärmiljö

Skolan står inte bara ut för sina akademiska program utan även för sina moderna faciliteter. Med sin placering i Partille Kulturum och Teknikcentrum, erbjuder gymnasiet en inspirerande lärmiljö som är utrustad med den senaste tekniken och resurserna som behövs för att stödja elevernas lärande och kreativitet.

Engagerade Lärare och Personal

Kärnan i Partille Gymnasium är dess engagerade lärare och personal. De arbetar hårt för att skapa en stöttande och utmanande utbildningsmiljö där varje elev kan nå sin fulla potential. Lärarna på Partille är kända för sitt engagemang och sin förmåga att anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov.

Samverkan med Lokalsamhället

Partille Gymnasium är starkt förankrat i sitt lokalsamhälle och samarbetar med lokala företag och organisationer för att ge eleverna praktisk erfarenhet och förbereda dem för arbetslivet. Denna samverkan ger eleverna en unik inblick i olika yrkesområden och hjälper dem att bygga ett professionellt nätverk redan under gymnasietiden.

Alumni och Framgångsrika Utexaminerade

Många alumner från Partille Gymnasium har gått vidare till framgångsrika karriärer inom en rad olika fält. Skolan är stolt över sina utexaminerade elever och deras prestationer, vilket tjänar som inspiration för nuvarande och framtida studenter. Att följa alumnernas framsteg är ett bevis på den höga kvaliteten på utbildningen som erbjuds på Partille Gymnasium.

En Framtidssäker Utbildning

Med en utbildning från Partille Gymnasium är eleverna väl förberedda för både vidare studier och arbetslivet. Skolans fokus på akademisk excellens, praktisk erfarenhet och personlig utveckling gör det till en idealisk plats för ungdomar att växa och förbereda sig för en dynamisk och föränderlig framtid.

Lämna ett svar