Huddinge Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning i en välkomnande miljö, där eleverna rustas för framtiden.

Huddinge Gymnasium

Huddingegymnasiet – En Skola Med Historia Och Framtid

Huddingegymnasiet (HGY) är mer än bara en plats för lärande; det är en del av Huddinge kommuns kulturella arv. Beläget vid Gymnasievägen 3 i kommundelen Sjödalen-Fullersta, står skolan ut som en av kommunens mest värdefulla byggnader.

Dess unika arkitektur, ritad av arkitekt Åke E.Lindqvist, har varit en del av samhället sedan den invigdes 1973.Skolans byggnader, som ursprungligen bestod av två delar, vänder sig till både elever och lokalbefolkningen.

 • Arkitektur
  • Designad av Åke E. Lindqvist
  • Invigd 1973
  • Utmärkande drag i modernistisk stil
 • Utbildning
  • Brett utbud av program
  • Fokus på både teoretisk och praktisk kunskap
  • Samarbete med lokala företag och organisationer
 • Samhällsengagemang
  • En mötesplats för elever och Sjödalen-Fullerstas invånare
  • Arrangemang och aktiviteter för lokalbefolkningen
År Händelse
1973 Invigning av Huddingegymnasiet
Arkitekt Åke E. Lindqvist
Adress Gymnasievägen 3, Sjödalen-Fullersta
Program Varierande utbildningsprogram inklusive både teoretiska och praktiska inriktningar

Skolbyggnadens Unika Design

Skolans design är resultatet av en genomtänkt plan där olika funktioner markerades genom sin unika utformning. Med en kapacitet att inhysa upp till 900 elever, var skolan utrustad med en fritidsgård, en sim- och sporthall, och en fristående aula. Dess estetiska fasader i gulrött tegel och trä, kompletterade med synliga betongelement, vittnar om en tid där design och funktionalitet gick hand i hand.

Från Västerdelen till Sågbäcksgymnasiet

Västerdelen av den ursprungliga anläggningen har genom åren utvecklats till en egen gymnasieskola, Sågbäcksgymnasiet. Idag fortsätter Huddingegymnasiet att vara en viktig utbildningsinstitution med cirka 800 elever. Skolan delar sina lokaler med kommunens förvaltningar och fungerar även som en pedagogisk resurs för elever i Tomtbergaskolan och Komvux.

Modern Säkerhet och Faciliteter

För att garantera en säker och trygg miljö för både elever och personal, har Huddingegymnasiet infört personliga passerkort. Dessa kort är essentiella för tillgång till skolans matsal och korridorer. Idrottsundervisningen ges i den närbelägna Huddingehallen, vilket möjliggör för eleverna att utnyttja toppmoderna sportfaciliteter.

Aulan – En Scen för Kultur och Kunskap

Skolans aula är inte bara en plats för skolans egna evenemang, utan den hyrs också ut för offentliga konserter, föreställningar och föreläsningar. Denna användning av skolans resurser förstärker banden mellan skolan och samhället och främjar en kultur av delad kunskap och upplevelser.

Samverkan och Framgångar

Huddingegymnasiet har en stolt tradition av samarbete med framstående institutioner som Karolinska institutet, vilket berikar utbildningen och ger eleverna unika möjligheter. Skolans tidning, HGY Magazine, har dessutom erhållit utmärkelsen ”Årets skoltidskrift” år 2005, och skolans idrottslag har firat framgångar i olika mästerskap.

En Framtidssäker Institution

Med en stark förankring i både det förflutna och det nuvarande, står Huddingegymnasiet väl rustat för att möta framtiden. Genom att upprätthålla en hög standard på utbildning, moderna faciliteter och en öppen dialog med omvärlden, fortsätter skolan att vara en viktig byggsten i Huddinge kommuns utveckling.
Huddinge Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med engagerade lärare i en modern och välkomnande miljö.

Lämna ett svar