Lerums Gymnasium är en dynamisk skola i Västra Götaland som erbjuder en mångsidig utbildning för att förbereda elever för framtiden.

Lerums Gymnasium

Översikt av Lerums Gymnasium

Lerums Gymnasium är en kommunal gymnasieskola som ligger i hjärtat av Lerum, endast två mil nordost om Göteborg. Sedan dess grundande år 1980, har skolan vuxit och idag rymmer den ungefär 1 500 elever och 200 anställda.

Skolan är känd för sin breda utbildningsprofil och för att erbjuda en stimulerande miljö för både studier och personlig utveckling.

 • Utbildningsprofil
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik
  • Ekonomi
 • Faciliteter
  • Moderna klassrum
  • Idrottshall
  • Bibliotek
  • Studiecentrum
 • Extrakurrikulära aktiviteter
  • Sportklubbar
  • Musik och teater
  • Ung företagsamhet
  • Internationella utbytesprogram
År Grundat Antal Elever Antal Anställda Närhet till Göteborg
1980 1 500 200 2 mil nordost

Dergårdsgymnasiet – Ett Smeknamn Med Historia

I vardagligt tal refereras Lerums Gymnasium ofta till som ”Dergårdsgymnasiet”, ett namn som härstammar från en av skolans byggnader. Denna byggnad var ursprungligen ett boningshus som hörde till fastigheten Dergården. Den sista brukaren av gården, känd som ”John i Dergår’n”, är en del av den lokala historien som lever vidare genom gymnasiet.

Riksrekryterande Idrottsgymnasium för Segling

Lerums Gymnasium har en unik ställning som ett riksrekryterande idrottsgymnasium med specialisering på segling. Detta innebär att skolan lockar ungdomar från hela Sverige som har en passion för segling och som vill kombinera sin idrott med en fullständig gymnasieutbildning.

Dergårdsteatern – En Kulturell Mötesplats

Intill Lerums Gymnasium ligger Dergårdsteatern, en kulturell mötesplats som delar lokal med Lerums bibliotek. Dergårdsteatern är inte bara en scen för teater-, musik- och dansföreställningar, utan fungerar även som samlingspunkt för kommunfullmäktiges sammanträden och gymnasieskolans egna samlingar.

Utbildningsprogram och Inriktningar

Lerums Gymnasium erbjuder ett brett spektrum av utbildningsprogram och inriktningar för att möta olika elevers intressen och framtidsplaner. Från traditionella akademiska program till mer yrkesinriktade kurser, skolan strävar efter att förse varje elev med de verktyg och kunskaper som behövs för att lyckas i framtiden.

Modern Utbildningsmiljö

För att hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen och de förändrade behoven i samhället, har Lerums Gymnasium investerat i en modern utbildningsmiljö. Med uppdaterade klassrum, avancerad IT-infrastruktur och tillgång till nya läromedel, är skolan rustad för att erbjuda en utbildning som är relevant för 2000-talet.

Engagemang i Samhället

Skolan tar sitt samhällsansvar genom att engagera sig i olika lokala och regionala projekt. Genom samarbeten med näringsliv och högre utbildningsinstitutioner, skapar Lerums Gymnasium möjligheter för eleverna att knyta viktiga kontakter och få insyn i arbetslivet redan under gymnasietiden.

Alumni och Framgångshistorier

Lerums Gymnasium är stolt över sina alumni och de framgångshistorier som tidigare elever bidrar med. Många före detta elever har gått vidare till framstående positioner i samhället och är idag inspirerande förebilder för nuvarande studenter.

Framtidsutsikter och Utveckling

Med en stadig blick mot framtiden fortsätter Lerums Gymnasium att utveckla sin verksamhet. Skolan arbetar aktivt för att förbättra och anpassa utbildningen till de förändrade kraven i arbetslivet och högre studier, vilket gör att eleverna är väl förberedda för de utmaningar som väntar efter examen.

Kontakt och Besöksinformation

För de som är intresserade av att veta mer om skolan eller som överväger att ansöka, är Lerums Gymnasium öppet för besök och frågor. Skolans administration och lärarkår är alltid redo att ge information och stöd till blivande elever och deras föräldrar.
Lerums Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö med kvalitativ undervisning för att förbereda eleverna för framtiden.

Lämna ett svar