Jensen Gymnasium Gamla Stan erbjuder en modern utbildning i hjärtat av Stockholm, med fokus på akademisk excellens och elevutveckling.

Jensen Gymnasium Gamla Stan

Historik och Grundande av Jensen Education

Jensen Gymnasium Gamla Stan är en skola som står i centrum för JENSEN education, ett svenskt utbildningsföretag som har gjort ett avtryck inom den svenska utbildningssektorn sedan dess grundande. Det var Håkan Jensen som lade grunden för företaget 1996, och sedan dess har det vuxit stadigt.

Med en imponerande omsättning på 1 130 MSEK, har Jensen Education spelat en viktig roll i att forma framtida generationers kunskap och kompetens. Företaget har genom åren utbildat tusentals elever, vilket är ett bevis på dess betydelse och engagemang inom utbildningsområdet.

Idag har Jensen Education en omfattande närvaro med drygt 14 000 elever och nästan 1 200 medarbetare. Dessa siffror reflekterar inte bara företagets storlek utan också dess förmåga att erbjuda kvalitativa utbildningar och en lärandemiljö som främjar elevernas utveckling.

Viktiga Aspekter av Jensen Gymnasium Gamla Stan

 • Utbildningskvalitet
  • Modern pedagogik och läroplaner
  • Engagerade och kvalificerade lärare
 • Elevstöd
  • Studievägledning och mentorprogram
  • Extra resurser för läxhjälp
 • Faciliteter
  • Välutrustade klassrum och laboratorier
  • Tillgång till modern teknik

Fakta om Jensen Education

Grundat Omsättning Antal Elever Antal Medarbetare
1996 1 130 MSEK 14 000 1 200

Utbildningskvalitet och Betygsinflation

En av de frågor som har uppmärksammats kring Jensen Gymnasium är fenomenet med betygsinflation, där betygen som eleverna erhåller tenderar att vara högre än deras resultat på de nationella proven. Denna tendens har observerats i flera granskningar och rapporter, vilket har lett till en diskussion om skolornas betygssättning och dess konsekvenser för utbildningens kvalitet.

Skolinspektionens Granskning 2014

Under 2014 genomförde Skolinspektionen en granskning där det framkom att 87 procent av eleverna på Jensen Gymnasium i Helsingborg hade fått högre betyg i kursen matematik 2b än deras resultat på det nationella provet. Det noterades att ingen av eleverna hade fått ett lägre betyg än vad deras resultat på det nationella provet visade.

SVT:s Nationella Granskning 2017

I en omfattande granskning som Sveriges Television (SVT) genomförde 2017, framkom det att tre av Jensenkoncernens gymnasieskolor hamnade på listan över de skolor i Sverige som gav högst betyg i förhållande till resultaten på de nationella proven. Denna upptäckt har bidragit till den pågående debatten om betygssättning och dess trovärdighet.

Dagens Nyheters Granskning 2019

En granskning som Dagens Nyheter utförde av gymnasieskolorna i Stockholm 2019 visade att Jensens skolor återigen utmärkte sig. Av de 92 Stockholmsskolor som ingick i undersökningen, placerade sig Jensen Gymnasium Norra på första plats och en annan Jensen-skola på tredje plats när det gällde betyg som avvek från resultaten på nationella prov. Det framkom att samtliga elever på Jensen Gymnasium Norra hade fått högre betyg i matematik än vad deras resultat på de nationella proven indikerade.

Utbildningens Framtid och Kvalitetssäkring

De uppmärksammade frågorna kring betygsinflation och utbildningskvalitet vid Jensen Gymnasium har lett till en ökad diskussion om hur kvalitet inom utbildning kan säkerställas. Detta inkluderar initiativ för att stärka betygens trovärdighet och att säkerställa att eleverna får den kunskap och de färdigheter som krävs för framtida studier och yrkesliv. Jensen Education har ett ansvar att adressera dessa frågor och arbeta för att upprätthålla en hög standard på sin utbildning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Jensen Gymnasium Gamla Stan en del av en större utbildningskoncern som har varit i blickfånget på grund av frågor kring betygssättning och utbildningskvalitet. Medan skolan och dess moderbolag, Jensen Education, har bidragit till utbildning av många elever, är det viktigt att fortsatt granskning och dialog kring dessa frågor upprätthålls för att säkerställa en rättvis och högkvalitativ utbildning för alla studenter.Jensen Gymnasium Gamla Stan är en populär skola i Stockholm som erbjuder en inspirerande utbildning i en historisk miljö.

Lämna ett svar