Österåkers Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö där elever kan utvecklas och nå sin fulla potential.

Österåkers Gymnasium

Introduktion till Österåkers Gymnasium

Österåkers Gymnasium är en kommunal gymnasieskola belägen i hjärtat av Åkersberga. Skolan erbjuder en bred utbildning med flera olika program och inriktningar för att möta elevens individuella behov och intressen.

Med en stark vision om att förbereda sina elever för framtiden, har Österåkers Gymnasium blivit en viktig del av den lokala utbildningsstrukturen.

 • Programutbud
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Yrkesprogram
 • Modern pedagogik
  • Interaktiv inlärning
  • Projektbaserade kurser
  • Samverkan med lokalt näringsliv
 • Faciliteter
  • Modern teknik i klassrummen
  • Idrottshallar
  • Bibliotek
Program Inriktningar Antal Elever
Naturvetenskapsprogrammet Biologi, Fysik 120
Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap 100
Teknikprogrammet Design och produktutveckling 80
Ekonomiprogrammet Ekonomi, Juridik 90
Yrkesprogram Varierande 50

Utbildningsprogram och Specialiseringar

På Österåkers Gymnasium kan elever välja mellan ett flertal högskoleförberedande och yrkesprogram. Skolan strävar efter att erbjuda en högkvalitativ utbildning som är anpassad efter arbetsmarknadens och samhällets förändrade krav. Programmen är utformade för att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier eller för att direkt kunna gå ut i arbetslivet.

Modern Pedagogik och Lärmiljö

Med en stark betoning på modern pedagogik, använder sig Österåkers Gymnasium av de senaste undervisningsmetoderna och teknologiska hjälpmedel för att skapa en dynamisk och interaktiv lärmiljö. Skolan är utrustad med moderna klassrum och laboratorier, vilket möjliggör en praktisk och forskningsbaserad undervisning.

Extra-Curricular Aktiviteter och Elevengagemang

Förutom den akademiska utbildningen erbjuder Österåkers Gymnasium ett brett utbud av extra-curricular aktiviteter. Dessa aktiviteter inkluderar idrott, musik, konst och diverse klubbar som uppmuntrar eleverna att utveckla sina personliga intressen och talanger. Skolan värdesätter högt elevengagemang och uppmuntrar eleverna att vara aktiva deltagare i sin egen utbildning och skolgemenskap.

Stöd och Resurser för Elever

Elevernas välbefinnande är av största vikt på Österåkers Gymnasium. Skolan har ett omfattande stödsystem som inkluderar studievägledning, specialpedagogiska resurser och mentala hälsotjänster. Målet är att alla elever ska få den hjälp och de resurser de behöver för att lyckas i sin utbildning och personliga utveckling.

Samverkan med Lokalsamhället och Näringslivet

Österåkers Gymnasium arbetar nära tillsammans med lokalsamhället och näringslivet. Genom partnerskap och praktikprogram får eleverna möjlighet att tillämpa sina kunskaper i verkliga arbetsmiljöer, vilket ger värdefull erfarenhet och kontakter inför framtiden. Denna samverkan är en viktig del av skolans strategi för att säkerställa att utbildningen är relevant och uppdaterad.

Internationella Perspektiv och Utbyte

I en alltmer globaliserad värld, lägger Österåkers Gymnasium stor vikt vid internationella perspektiv. Skolan erbjuder internationella utbytesprogram och projekt som ger eleverna möjligheter att studera utomlands och få internationell erfarenhet. Dessa erfarenheter bidrar till att berika elevernas utbildning och förbereder dem för en global arbetsmarknad.

Hållbarhet och Miljömedvetenhet

Hållbarhet och miljömedvetenhet är centrala teman i Österåkers Gymnasiums läroplan. Skolan genomför olika projekt och initiativ för att främja en hållbar livsstil och för att öka medvetenheten om miljöfrågor bland elever och personal. Genom att integrera dessa teman i utbildningen, förbereder skolan sina elever för att bli ansvarsfulla och medvetna medborgare.
Österåkers Gymnasium är en modern skola som erbjuder en inspirerande lärmiljö och ett brett utbud av program.

Alumni och Eftergymnasiala Framgångar

Många tidigare elever från Österåkers Gymnasium har gått vidare till framgångsrika karriärer och högre studier. Skolan är stolt över sina alumni och uppmuntrar nuvarande elever att hålla kontakten och nätverka med tidigare studenter. Denna alumni-nätverk fungerar som en viktig resurs för både inspiration och yrkesmässig utveckling.

Avslutande Tankar

Österåkers Gymnasium står som en symbol för kvalitativ utbildning och personlig utveckling. Med sitt engagemang för elevens framgång, samverkan med samhället och fokus på framtiden, fortsätter skolan att vara en viktig aktör i utbildningslandskapet. För elever som söker en skola som erbjuder mer än bara akademisk excellens, är Österåkers Gymnasium ett utmärkt val.

Lämna ett svar