Kärrtorps Gymnasium i Stockholm erbjuder en mångsidig utbildning med stark gemenskap och fokus på elevens utveckling.

Kärrtorps Gymnasium

Kärrtorps Gymnasium – En historisk och kulturell skatt i Södra Stockholm

Beläget i den pittoreska stadsdelen Kärrtorp i södra Stockholm, står Kärrtorps Gymnasium som ett arkitektoniskt landmärke. Skolan, som invigdes 1956, är en kommunal gymnasieskola som har blivit grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm.

Denna utmärkelse betonar byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde.

Arkitekten Kjell Ödeen har med sina distinkta formgivningar gett skolan en unik karaktär som reflekterar efterkrigsfunktionalismens stil.

 • Historisk betydelse
  • Invigd 1956 som en symbol för utbildning och kultur
  • Grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm för dess kulturhistoriska värde
 • Arkitektonisk design
  • Designad av arkitekten Kjell Ödeen
  • Representerar efterkrigsfunktionalismens arkitekturstil
 • Kulturell och konstnärlig inverkan
  • En central plats för kulturella evenemang i Kärrtorp
  • Inspirationskälla för konstnärer och arkitekter
År Händelse
1956 Invigning av Kärrtorps Gymnasium
Grönmärkning Utmärkelse från Stadsmuseet i Stockholm
Kjell Ödeen Arkitekten bakom skolans design

Skolans utformning och expansion

Med en stadsplan fastställd 1955, reserverades kvarteret Hävringe för en högre skola redan under den ursprungliga stadsplaneläggningen från 1947. Kärrtorps Gymnasium har sedan dess utvidgats för att inkludera fler klassrum och en idrottshall, vilket ledde till att skoltomten expanderade på bekostnad av närliggande parkmark. Denna expansion möjliggjorde en mer omfattande lokal för utbildning och fysiska aktiviteter.

Byggnadens arkitektur och funktion

Arkitekten Ödeen skapade byggnadskroppar där varje del hade sin specifika funktion, vilket är tydligt i skolans layout. Centralbyggnaden, hjärtat av anläggningen, är omgiven av olika längor och annex som innehåller allt från klassrum till musiksal och matsal. Denna funktionella separation bidrar till skolans effektiva flöde och en inspirerande lärmiljö.Kärrtorps Gymnasium är en välrenommerad skola i Stockholm som erbjuder mångsidig utbildning i en kreativ miljö.

Renoveringar och tillägg

Under slutet av 1990-talet genomgick Kärrtorps Gymnasium omfattande renoveringar för att modernisera och bevara skolans arkitektoniska arv. År 1963 tillkom även Kärrtorpshallen, en gymnastikhall som också ritades av Kjell Ödeen. Dessa förbättringar har säkerställt att skolans faciliteter uppfyller både nutida och framtida elevers behov.

Från försöksgymnasium till kommunal skola

Skolans historia började som Försöksgymnasiet i Kärrtorp och Kärrtorps läroverk. År 1966 kommunaliserades skolan och fick från och med 1967 namnet Kärrtorps gymnasium. Studentexamen delades ut här fram till år 1968, och mellan 1992 och 1998 fanns även kommunal vuxenutbildning på skolan. Idag är Kärrtorps Gymnasium en levande institution med cirka 400 elever och 59 medarbetare.

Utbildningsprogram och inriktningar

Våren 2020 erbjöd Kärrtorps Gymnasium en mängd olika program och inriktningar, anpassade för att möta elevernas olika intressen och framtidsplaner. Dessa program är utformade för att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i högre studier eller yrkeslivet.

Kärrtorps Gymnasium i populärkulturen

Kärrtorps Gymnasium har även gjort avtryck i populärkulturen. År 1995 användes skolan som inspelningsplats för filmen Bert, där den fick agera ”Beckaskolan”. Dessutom spelades delar av år 2007 års julkalender, En riktig jul, in på skolan. Dessa inspelningar har bidragit till att Kärrtorps Gymnasium blivit känt även utanför utbildningsvärlden.

Sammanfattning och framtid

Kärrtorps Gymnasium är mer än bara en skola; det är en plats där historia, arkitektur och utbildning sammanflätas. Med sitt rika förflutna och sin anpassningsbara framtid, fortsätter skolan att vara en central punkt för utbildning och kultur i Kärrtorp. Dess bidrag till samhället och dess elevers liv är ovärderliga, och skolan står redo att möta de utmaningar och möjligheter som framtiden för med sig.

Lämna ett svar