Påhlmans Gymnasium erbjuder yrkesinriktad utbildning med fokus på ekonomi, juridik och språk i en engagerad och personlig miljö.

Påhlmans Gymnasium

Historisk Bakgrund till Påhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Gymnasium – En Institution inom Ekonomi och Juridik

Påhlmans Handelsinstitut har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1881, då bröderna Otto och John Påhlman grundade Bröderna Påhlmans skrifinstitut. Institutet hade som ambition att sprida kunskap om Otto Magnus Påhlmans innovativa skrivmetoder. Genom åren utvecklades utbildningarna för att inkludera ämnen som affärskorrespondens, bokföring, handelslära och redovisning. Namnbyten följde med expansionen, och institutionen blev så småningom känt som Påhlmans Handelsinstitut. Den nuvarande lokalen på Sveavägen har varit verksamhetens hem sedan 1930-talet.

 • Grundande
  • År: 1881
  • Grundare: Otto och John Påhlman
  • Ursprungligt namn: Bröderna Påhlmans skrifinstitut
 • Utbildningsutveckling
  • Initialt fokus: Skrivmetoder
  • Senare tillkomna ämnen: Affärskorrespondens, Bokföring, Handelslära, Redovisning
 • Lokaler
  • Adress: Sveavägen
  • Verksamhetens hem sedan: 1930-talet
Årtal Händelse
1881 Grundande av Bröderna Påhlmans skrifinstitut
1930-talet Flytt till nuvarande lokaler på Sveavägen

Utbildningsutbud och Specialiseringar

Påhlmans Gymnasium erbjuder ett brett spektrum av utbildningar, med fokus på ekonomi, juridik, HR, research och samhällsbyggnad. Dessa program är inte bara tillgängliga i Stockholm utan även i städer som Eskilstuna, Karlstad och Helsingborg. Deras yrkeshögskoleutbildningar (YH) är studiemedelsberättigade och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, vilket säkerställer hög kvalitet och relevans i arbetslivet.

Modern Utbildning och Onlinealternativ

I takt med den digitala utvecklingen har Påhlmans Handelsinstitut anpassat sitt utbildningsutbud för att möta efterfrågan på flexibelt lärande. Förutom traditionell klassrumsundervisning erbjuder skolan nu onlinekurser och program via satellit på andra orter. Detta gör det möjligt för studenter att engagera sig i sina studier oavsett geografisk placering, vilket underlättar livslångt lärande och kompetensutveckling.

Ett Steg mot Framtiden – Gymnasieskolan

Påhlmans Gymnasium representerar en utvidgning av institutets utbildningsinriktning, som nu även inkluderar gymnasieelever. Gymnasieskolan har blivit en viktig del av Påhlmans, med en stark inriktning på ekonomi och juridik. Gymnasieskolan erbjuder en utbildning som förbereder eleverna för både högre studier och arbetslivet, med en stark koppling till näringslivet och praktisk erfarenhet.
Påhlmans Gymnasium erbjuder yrkesinriktad utbildning med fokus på ekonomi, juridik och språk i hjärtat av Stockholm.

Samarbete med Näringslivet

Ett centralt inslag i utbildningarna vid Påhlmans Handelsinstitut är det nära samarbetet med näringslivet. Detta samarbete säkerställer att utbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov och ger studenterna värdefulla kontakter inför framtida anställning. Genom praktikplatser, gästföreläsningar och case från verkliga företag får studenterna en djupare förståelse för sina framtida yrkesroller.

Certifieringsutbildningar och Kurser

För de som redan är verksamma inom arbetslivet erbjuder Påhlmans Handelsinstitut även certifieringsutbildningar och kortare kurser. Dessa program är utformade för att ge yrkesverksamma möjlighet att uppdatera sina kunskaper eller specialisera sig ytterligare inom sitt område. Detta är ett sätt för institutet att bidra till kontinuerlig kompetensutveckling och livslångt lärande.

Studieförbundet Medborgarskolan som Huvudman

Medborgarskolan, ett av Sveriges ledande studieförbund, är huvudman för Påhlmans Handelsinstitut. Detta samarbete garanterar en stabil grund och ett brett stöd för skolans utbildningsverksamhet. Medborgarskolan bidrar med erfarenhet och resurser som stärker Påhlmans position som en kvalitativ utbildningsanordnare.

Alumniverksamhet och Nätverk

Att vara en del av Påhlmans Handelsinstitut innebär också tillgång till ett omfattande alumninätverk. Detta nätverk består av tidigare studenter som nu är yrkesverksamma inom olika sektorer. Alumniverksamheten erbjuder möjligheter för nuvarande studenter att knyta kontakter, få mentorskap och dra nytta av de erfarenheter som tidigare elever har.

Slutsats – En Framtidssäker Utbildning

Påhlmans Gymnasium och Påhlmans Handelsinstitut sammanför tradition med innovation. Genom att kontinuerligt utveckla sitt utbildningsutbud och samarbeta nära med näringslivet, erbjuder Påhlmans en utbildning som är relevant och anpassad för framtidens arbetsmarknad. Oavsett om det är en gymnasieelev som tar sina första kliv in i ekonomins och juridikens värld eller en yrkesverksam person som söker vidareutbildning, är Påhlmans en institution som förbereder sina studenter för framgång.

Lämna ett svar