Tullinge Gymnasium är en skola i Botkyrka kommun som erbjuder en mångsidig utbildning med stark gemenskap.

Tullinge Gymnasium

Tullinge Gymnasium – En Modern Utbildningsinstitution

Tullinge Gymnasium är en välkänd kommunal gymnasieskola belägen i Tullinge inom Botkyrka kommun. Skolan grundades i oktober år 2000 och har sedan dess erbjudit en kvalitativ utbildning för ungdomar.

Campus består av sex byggnader som ligger intill varandra, vilket skapar en känsla av samhörighet och gemenskap bland elever och personal.

Faciliteter och Utbildningsprogram

 • Faciliteter
  • Modern bibliotek
  • Idrottshallar
  • Studiecentrum
 • Utbildningsprogram
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet

Viktiga Fakta om Tullinge Gymnasium

Grundat Oktober 2000
Kommun Botkyrka
Antal Byggnader Sex
Programutbud Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik

Elever och Kända Alumner

Med omkring 730 elever, har Tullinge Gymnasium en dynamisk och mångfacetterad studentkropp. Bland dess alumner finner man framstående personligheter som den kända friidrottaren Michel Tornéus. Skolans förmåga att fostra talanger inom olika områden är en av dess styrkor och bidrar till dess rykte som en framstående institution.

Nobelpristagare som Gäster

Nobelpristagare besöker årligen Tullinge Gymnasium, vilket är en del av skolans traditioner. Dessa gäster är oftast framstående inom naturvetenskapliga områden. Skolan har haft äran att välkomna nobelpristagarna i kemi Eric Betzig och William Moerner år 2014, samt Michael W. Young år 2017. Dessa besök inspirerar eleverna och ger dem en unik inblick i vetenskapens framkant.

Ledarskap och Administration

Lennart Gudmark är den nuvarande rektorn för Tullinge Gymnasium. Under hans ledarskap fortsätter skolan att utvecklas och strävar efter att erbjuda en högkvalitativ utbildning som möter både nutidens och framtidens krav.

Elevkårens Aktiviteter

Tullinge Gymnasiums elevkår spelar en viktig roll i skolans sociala liv. Liknande ett fackförbund, representerar de elevernas intressen och arbetar för att förbättra deras vardag. Elevkåren är även ansvarig för att organisera olika aktiviteter, inklusive LAN-partyn som arrangeras av Datorklubben varje termin, vilket stärker gemenskapen mellan elever och lärare.

Utbildningsprogram och Inriktningar

Tullinge Gymnasium erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram och inriktningar som möter olika elevers intressen och karriärmål. Dessa program är utformade för att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i högre studier eller på arbetsmarknaden.
Tullinge Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö där eleverna kan växa och utvecklas inför framtiden.

Avslutande Ord

Tullinge Gymnasium står som en symbol för utbildningsexcellens i Botkyrka kommun. Med sitt engagemang för studenternas framgång, innovativa pedagogiska metoder och en inspirerande lärandemiljö, fortsätter skolan att vara en av de mest eftertraktade gymnasieskolorna i regionen.

Lämna ett svar