Personlig assistans

Personlig assistans har funnits i många år i Sverige och är ett stöd för personer med någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder. När du har personlig assistans kan du få hjälp med en rad olika saker. Det kan handla om hjälp vid måltider, hjälp med personlig hygien och övrig omvårdnad. Du kan också få hjälp med städning, tvätt och matlagning. Man har också rätt till hjälp utanför hemmet, det kan handla om att till exempel delta i olika fritidsaktiviteter. En personlig assistent kan också utföra enklare sjukvårdsuppgifter som att ge medicin eller att smörja in dig med en kräm som en doktor har skrivit ut.

Olika utförare av personlig assistans

I Sverige har du alltid rätt att själv välja vem som ska utföra din personliga assistans. Du kan antingen välja en personlig assistent från kommunen eller en privat assistentförmedlare. En del väljer att själv anställa sina personliga assistenter men det brukar vara förenat med ganska mycket pappersarbete. När du har personlig assistans kan de hjälpa dig med mycket, till och med om du behöver träna i ett led att rehabiliteras från en skada så kan din personlige assistent hjälpa dig på uppdrag av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Personlig assistans i praktiken

När du har blivit beviljad personlig assistans har du alltid rätt till en egen kontaktperson. Tillsammans lägger ni upp en plan där ni tillsammans formulerar hur din personliga assistans ska utföras. Det ska alltid finnas en skriftlig genomförandeplan som ska ligga till grund för hur dina personliga assistenter jobbar hos dig. Varje månad har du rätt till en skriftlig sammanställning som visar hur många assistanstimmar du har använt och hur många timmar du har kvar att använda under en viss period.

Kan man byta personlig assistans?

Det går att byta assistansanordnare om du inte är nöjd med den du har. Först bör du kontakta olika assistansförmedlingar och se vad de har att erbjuda och vilken typ av personlig assistans de utför. Sedan kan företaget hjälpa dig att säga upp det avtalet som du har och flytta över dina timmar till det nya företaget. Det är enkelt att säga upp ett personligt assistansavtal och du behöver inte ange någon speciell anledning. Du ska heller aldrig betala för att säga upp ett avtal. Be alltid om referenser när du ska anställa en ny personlig assistent och kontakta alltid referenten för att höra mer om dennes erfarenheter av den personliga assistansen.

Här finns information om assistansförmedling och hur man kan få stöd.

Att jobba med personlig assistans

Att jobba med personlig assistans är ett fantastiskt jobb som de flesta trivs otroligt bra med. Du får möjlighet att jobba med människor och att bli en viktig del av deras vardag. Det är viktigt att den som utför den personliga assistansen i ditt hem har ett professionellt förhållningssätt. Detta gäller både assistenten och familjen där den personliga assistenten jobbar. Som i de flesta yrken så är god dialog är A och O. Det är viktigt att den som jobbar med personlig assistans får möjlighet till både handledning och utbildning.

Personlig assistans med integritet

Det är viktigt att arbetssituationen är bra för både den personlige assistenten och för den familj som har rätt till personlig assistans. Det måste finnas en ömsesidig respekt för alla parters integritet och man måste hitta ett bra förhållningssätt. När man jobbar med personlig assistans kan man jobba med många olika typer av människor med olika typer av problematik. Det kan handla om utvecklingsstörning, autism eller personer med lägre begåvning som behöver hjälp och stöd i sin vardag. Det kan också röra sig om personer med fysiska funktionshinder och som har svårigheter i den dagliga livsföringen.