Solna Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med starkt fokus på vetenskap och språk i en modern miljö.

Solna Gymnasium

Historisk Bakgrund av Solna Gymnasium

Solna Gymnasium, tidigare känt som Vasalundsgymnasiet, har en rik historia som sträcker sig tillbaka till tiden då det var känt som Solna högre allmänna läroverk. Skolans ursprung kan spåras tillbaka till år 1966, vilket gör det till en av de mer anrika utbildningsinstitutionerna i regionen.

Den nuvarande skolbyggnaden, som är en arkitektonisk pärla ritad av Nils Tesch, stod klar 1948 och har sedan dess varit en viktig del av Solnas utbildningslandskap.

  • Huvudpunkter:
    • Grundades som Solna högre allmänna läroverk
    • Ursprung år 1966
    • Skolbyggnaden ritad av Nils Tesch
    • Byggnaden stod klar 1948
År Händelse
1948 Skolbyggnaden står klar, ritad av Nils Tesch
1966 Skolan får sitt ursprung som Solna högre allmänna läroverk

Samverkan med Framstående Institutioner

Ett av de mest framträdande dragen hos Solna Gymnasium är dess nära samarbeten med ledande institutioner och företag. Skolan har etablerat starka band med Kungliga tekniska högskolan (KTH), AIK Fotboll, AIK Hockey, Karolinska Institutet, Rymdbolaget, Solna Vikings, Stockholms bandyförbund, Sollentuna volleybollklubb och SF Bio AB. Dessa partnerskap berikar utbildningen och öppnar upp för unika möjligheter för eleverna.

Idrottsinriktningar och Faciliteter

Solna Gymnasium är inte bara känt för sin akademiska excellens utan även för sina idrottsinriktningar. Skolan erbjuder specialiserade program inom fotboll, innebandy, handboll, volleyboll och basket. Dessa program ger ungdomar möjligheten att kombinera sin akademiska utbildning med högkvalitativ idrottsträning, vilket skapar en dynamisk och hälsosam skolmiljö.

Utbildningsprogram och Kurser

Solna Gymnasium erbjuder en mångfald av utbildningsprogram som möter olika elevers intressen och karriärmål. Skolan har både yrkesförberedande program och högskoleförberedande linjer, vilket säkerställer att varje elev kan hitta en studieväg som passar dem. Med en stark akademisk grund och ett brett utbud av kurser, förbereder skolan sina elever för både vidare studier och arbetslivet.

Alumni och Framgångshistorier

Många framstående personer har gått på Solna Gymnasium genom åren. Skolans alumni inkluderar framgångsrika företagsledare, politiker, forskare och idrottare. Dessa framgångshistorier tjänar som inspiration för nuvarande och framtida elever och vittnar om den höga kvaliteten på utbildningen som erbjuds på skolan.

Modernisering och Utveckling

För att hålla jämna steg med den snabba teknologiska utvecklingen och de förändrade behoven i samhället, genomgår Solna Gymnasium kontinuerliga moderniseringar. Skolan investerar i ny teknik och metoder för att förbättra lärandemiljön och göra utbildningen mer relevant och engagerande för eleverna.
Solna Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med starkt fokus på både akademisk kunskap och personlig utveckling.

Skolans Vision och Mål

Solna Gymnasium strävar efter att vara en ledande utbildningsinstitution som förbereder sina elever för framtiden. Skolans vision är att inte bara erbjuda en högkvalitativ akademisk utbildning utan också att främja personlig utveckling, kreativitet och samhällsengagemang. Genom att sätta upp tydliga mål och ständigt sträva efter förbättring, arbetar skolan för att uppfylla sin vision och bidra till elevernas framgång.

Extracurricular Aktiviteter och Klubbar

Förutom akademiska och idrottsliga program, erbjuder Solna Gymnasium en rad extracurricular aktiviteter och klubbar. Dessa inkluderar konst-, musik-, och dramagrupper, vetenskapsklubbar, och samhällsengagemangsprojekt. Dessa aktiviteter ger eleverna möjligheter att utforska sina intressen ytterligare och utveckla viktiga färdigheter som ledarskap och teamwork.

Stöd och Resurser för Elever

Solna Gymnasium förstår vikten av att stödja sina elever på alla möjliga sätt. Skolan erbjuder en rad resurser, inklusive studievägledning, psykologisk rådgivning, och specialpedagogiskt stöd. Dessa tjänster är avgörande för att skapa en inkluderande och stödjande miljö där alla elever kan nå sin fulla potential.

Engagemang i Samhället och Miljön

Solna Gymnasium tar sitt ansvar gentemot samhället och miljön på stort allvar. Skolan deltar i olika miljöprojekt och samhällsinitiativ, vilket uppmuntrar eleverna att bli ansvarsfulla och aktiva medborgare. Genom dessa initiativ får eleverna en förståelse för vikten av hållbarhet och samhällsengagemang.

Lämna ett svar