Värmdö Gymnasium erbjuder en inspirerande studiemiljö med ett brett utbud av program för att möta varje elevs intressen och mål.

Värmdö Gymnasium

Värmdö Gymnasium – En Institution för Kunskap och Utveckling

Värmdö gymnasium (VGY) är en kommunal gymnasieskola med en strategisk placering vid Simlångsvägen 26 i Årsta, nära Gullmarsplan i Stockholms kommun. Trots att skolan ligger i huvudstaden, tillhör den Värmdö kommun.

Skolan har en stor elevkår på cirka 1200 elever och en personalstyrka på omkring 120 anställda.Skolbyggnaden ägs och förvaltas av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), som är ett kommunalägt bolag.

 • Plats: Simlångsvägen 26, Årsta, nära Gullmarsplan, Stockholm
 • Kommun: Värmdö kommun
 • Elevkår:
  • Cirka 1200 elever
 • Personal:
  • Omkirng 120 anställda
 • Fastighetsförvaltning:
  • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Aspekt Information
Typ av skola Kommunal gymnasieskola
Antal elever Ca 1200
Antal anställda Omkirng 120
Kommun Värmdö kommun
Fastighetsförvaltare Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Historisk Bakgrund

Värmdö gymnasium började sin verksamhet år 1994, som ett resultat av Värmdö kommuns ökande behov av skolplatser på grund av befolkningsökningen. Skolan har dock anor från Enskede samrealskola som grundades 1943, och som senare blev Enskede högre allmänna läroverk år 1947. Efter kommunaliseringen 1966 bytte skolan namn till Enskede gymnasium och var verksam fram till 1974. Skolan har genom åren utfärdat både studentexamen och realexamen.

Arkitektoniskt Arv

Skolans byggnadskomplex är ett arkitektoniskt verk av Tore Axén och Per Persson, uppfört mellan 1948–1950. Byggnaderna är gråputsade och sammanlänkade, vilket skapar en enhetlig struktur. Arkitekterna tilldelades uppdraget efter en tävling 1946. Byggnadens kännetecken är den höga hallen med rundat tak och gallerier, samt ett dekorativt golv i marmorintarsia av Egon Möller-Nielsen. Arkitekturen reflekterar 1930-talets funktionalistiska stil.

Utbildningsprogrammen

Värmdö Gymnasium erbjuder en variation av nationella program, inklusive Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska programmet (ES), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), och Teknikprogrammet (TE). Varje program har specifika inriktningar som till exempel juridik, marknadsföring, musik, naturvetenskap, forskning/journalistik, idrott, hälsa och ledarskap, samt informations- och medieteknik.
Värmdö Gymnasium erbjuder en dynamisk lärmiljö med fokus på elevutveckling och modern pedagogik.

Förändringar i Elevsammansättningen

År 2008 blev Värmdö kommun en del av Stockholms läns gemensamma gymnasieregion. Detta ledde till en förändring i elevsammansättningen, där andelen elever från Värmdö kommun sjönk avsevärt. Under höstterminen 2012 kom endast nio procent av de nyantagna eleverna från Värmdö, medan majoriteten av eleverna kom från Stockholms kommun.

Slutsats

Värmdö Gymnasium står som en central utbildningsinstitution i regionen, med en rik historia och en modern utbildningsmiljö. Skolan fortsätter att utvecklas och anpassa sig till nya utbildningstrender och elevbehov, samtidigt som den bibehåller sin starka tradition av kvalitetsutbildning. Med en mångsidig elevkår och en dedikerad personal är Värmdö Gymnasium väl rustat för att möta framtidens utmaningar.

Lämna ett svar