Borgerligt och kyrkligt äktenskap

Den traditionella bilden av bröllop är stadd i förändring. Numera kan ni själva välja att utforma arrangemanget av er vigselförrättning efter egna önskemål och behov – oavsett vilken typ av vigsel ni vill ha. Ni kan välja ha antingen en kyrklig eller borgerlig vigsel. Den kyrkliga är det traditionella sättet att ingå äktenskap där ni som par står inför en präst som ger er Guds välsignelse – utöver den juridiska delen som utgör själva giftermålet i lag. En borgerlig vigsel innehåller inga referenser till religion och är således ofta förlagd till en sekulär lokal som Rådhuset. Den juridiska delen är däremot densamma.

Att gifta sig kyrkligt

De flesta har nog en bild av hur det kyrkliga giftermålet ser ut – och många har också en dröm om ett bröllop som slår allt annat. Det inkluderar ofta en stor vacker kyrka, bänkrader fulla av gäster, en präst som läser välsignelsen och vacker sång och musik. Allt det där kan naturligtvis bli verklighet även på just ert bröllop – men det krävs ofta gott om förberedelser och noggrann planering.

Ett kyrkligt bröllop innebär också att vissa krav ställs på er som brudpar. Någon av er – antingen brud eller brudgum – måste vara medlem i Svenska kyrkan. Det krävs däremot inte att ni är konfirmerade. För ett kyrkligt bröllop gäller också samma process när det gäller hinderprövning som för ett borgerligt bröllop. En hinderprövning betyder att man gör en ansökan hos Skatteverket för att se till att inga hinder föreligger ett äktenskap. Det kan röra sig om att man redan har ingått ett giftermål utan att ha tagit ut skilsmässa, eller att brudparet är nära släkt med varandra.

De juridiska förberedelserna är alltså förhållandevis enkla, men det innebär inte att arbetet med en kyrklig vigsel är till ända. En kyrklig vigsel sker i de allra flesta fall i kyrkan. Många – även människor utan en aktiv gudstro – väljer ofta en religiös ceremoni av traditionella skäl, så att man ska kunna ha vigseln i en vacker kyrka. För blivande brudpar som är troende kristna har förstås kyrkan ännu större betydelse. Men det kan vara bra att tidigt tänka på vilken lokal ni vill vistas i på den stora dagen för att undvika besvikelse.

En kyrka har många logistiska fördelar för en vigsel. Den kan rymma många gäster, den kan i många fall erbjuda ljudanläggning och orgel, och den har en bra akustik för exempelvis musikframträdanden. Dessutom ger den en stämningsfull kuliss till vigseln. Eftersom det är så pass populärt att gifta sig i kyrkan – och eftersom de allra flesta vigslar sker på lördagar – kan det vara svårt att boka den på just er speciella dag. Därför rekommenderas ni alltid att ta kontakt med kyrkans församling i upp till ett år före planerat datum för att ni ska vara säkra på att den är tillgänglig. Om inte annat avtalas kommer präst och kantor från församlingen förrätta vigseln respektive spela bröllopsmarschen. Ni kan naturligtvis välja en egen präst om så önskas.

Det kan vara värt att notera att en kyrklig vigsel inte nödvändigtvis behöver äga rum i en kyrka. Ni kan ha den på en strand eller i ert eget hem: skillnaden mellan en borgerlig och en kyrklig vigsel ligger i första hand inte i lokalen, utan hur vigseln förrättas.

Att gifta sig borgerligt

Det kan finnas flera skäl till att gifta sig borgerligt istället för kyrkligt. Kanske en av er eller båda ingen gudstro utan föredrar att hålla bröllopet sekulärt, eller så vill ni bara ha en avskalad vigsel utan kyrkans pompa och ståt. Det borgerliga bröllopet blir vad ni gör det till: det kan vara både en intim ceremoni för de allra närmaste eller en enorm fest för släkt, vänner och bekanta.

Om ni vill gifta er borgerligt ska ni ta kontakt med tingsrätten eller kommunkontoret i er kommun och beställa en tid för vigseln. Eftersom det inte ska bokas någon kyrka är det ofta enklare att anordna ett borgerligt bröllop med kort varsel, men det kan ändå vara klokt att höra sig för en tid före ert planerade bröllopsdatum.

Ett borgerligt bröllop kan äga rum var ni vill, men ett vanligt alternativ är Rådhuset eller Stadshuset. Om ni hellre vill viga er någon helt annanstans går det nästan alltid bra – det enda kravet är att det finns en vigselförrättare samt två vittnen. Om ni exempelvis vill gifta er i en mindre ceremoni för bara er två kan dessa vittnen vara kommunala tjänstemän. Före vigseln krävs, precis som för alla giftermål, att en hinderprövning har godkänts.