Ellen Fries Gymnasium erbjuder en inspirerande studiemiljö där eleverna uppmuntras att tänka kritiskt och kreativt.

Ellen Fries Gymnasium

Ellen Fries Gymnasium – En Skola Med Historisk Förankring

Linnégymnasiet, som nu är känt som Ellen Fries Gymnasium, var en kommunal gymnasieskola belägen i Uppsala. Skolan startade sin verksamhet hösten 2010 och har sedan dess varit ett viktigt utbildningscentrum för ungdomar i regionen.

En av de mest unika aspekterna av Linnégymnasiet var dess ”Flex”-program, tidigare känd som ”Spunk”. Detta program tillät eleverna att ha en flexibel studieform och gav dem möjligheten att påverka och styra över sin egen gymnasiegång. Flex-programmet var tillgängligt för utbildningarna inom Samhällsvetenskap och Naturvetenskap.

 • Flex-programmet
  • Flexibilitet i studieformen
  • Självstyrd inlärning
  • Individuellt anpassade studieplaner
 • Utbildningsinriktningar
  • Samhällsvetenskap
   • Samhällsvetenskapliga teorier och metoder
   • Studier av samhällsstrukturer och processer
  • Naturvetenskap
   • Naturvetenskapliga principer och fenomen
   • Experimentell och teoretisk forskning
År Program Studieform
2010 Flex (Spunk) Flexibel
2010 – Nuvarande Samhällsvetenskap Flexibel/Självstyrd
2010 – Nuvarande Naturvetenskap Flexibel/Självstyrd

Föregångaren Linnéskolan

I lokalerna där Linnégymnasiet höll till låg tidigare gymnasieskolan Linnéskolan. Anledningen till Linnéskolans nedläggning var att kommunen skulle spara på lokaler bland de kommunala gymnasieskolorna.

Politiska beslut och konsekvenser

Nämndordförande, Mohamad Hassan (Folkpartiet), hävdade att det är bättre att stänga en hel skola än att stänga delar av Katedralskolan och Celsiusskolan. Linnéskolan lades därför ner år 2009. Konsekvensen av detta var att utbildningarna (med cirka 450 elever) flyttades till Lundellska skolan, Fyrisskolan och Katedralskolan.

En ny början för Linnégymnasiet

Till hösten 2010 hade det flyttat in olika vuxenutbildningar i lokalerna men även skapats en ny skola. För att man skulle göra det tydligt att det inte var samma skola som förr lades ner gick man från namnet Linnéskolan till Linnégymnasiet.

Integrationen med Ellen Fries Gymnasium

Under 2019 fattade Uppsala kommun beslutet att starta en ny gymnasieskola i centrala Uppsala; Ellen Fries gymnasium. Linnégymnasiets verksamheter integrerades i Ellen Fries organisation vilket innebar att utbildningar med anpassade undervisningsgrupper erbjuds även i fortsättningen. Gymnasiet är uppkallat efter Sveriges första kvinnliga filosofie doktor Ellen Fries och grundades 2019. Skolan öppnade i augusti 2020 och erbjuder flera nationella program samt introduktionsprogram.

Ellen Fries Gymnasiets Lokaler

Ellen Fries gymnasium huserar i två byggnader; en äldre längs Västra Strandgatan och en modernare längs Skolgatan. Den äldsta byggnaden kallas Magdeburg och uppfördes efter ritningar av arkitekten Carl Axel Ekholm för att inhysa Uppsala högre elementarläroverk för flickor. Det har således bedrivits skolverksamhet i byggnaden i över 130 år.

Utbildningsinriktningar och Program

Ellen Fries gymnasium erbjuder ett brett spektrum av utbildningsinriktningar för att möta elevernas olika intressen och framtidsplaner. Bland programmen finns estetiska, humanistiska, och vetenskapliga inriktningar, vilket ger elever möjligheten att fördjupa sig inom sina passioner och talanger.

En Skola Med Historisk Förankring

Det är inte bara utbildningarna som gör Ellen Fries gymnasium unikt, utan även dess historiska förankring. Namngiven efter en pionjär inom svensk akademi, fortsätter skolan att vara en plats där historia och framtid möts.

Skolans Vision och Mål

Skolans vision är att skapa en inkluderande och stimulerande miljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Ellen Fries gymnasium strävar efter att vara en skola där elever känner sig välkomna och stöttade i sin utbildning och personliga utveckling.
Ellen Fries Gymnasium, uppkallat efter Sveriges första kvinnliga historiker, erbjuder en inspirerande utbildningsmiljö med fokus på jämställdhet och forskning.

Samarbeten och Framtidsutsikter

För att ytterligare berika elevernas lärande har Ellen Fries gymnasium etablerat samarbeten med lokala universitet och näringsliv. Dessa samarbeten öppnar upp för praktikplatser, gästföreläsningar och projekt som förbereder eleverna för högre studier och arbetslivet.

Sammanfattning

Ellen Fries gymnasium representerar en modern utbildningsinstitution som bygger på en rik historia. Med sitt breda utbud av program och sin förmåga att anpassa sig efter elevernas behov, fortsätter den att vara en viktig del av Uppsalas utbildningslandskap.

Lämna ett svar