Spånga Gymnasium är en mångsidig skola i Stockholm som erbjuder en stimulerande lärmiljö och breda programval.

Spånga Gymnasium

Spånga Gymnasium – En Historisk Översikt och Nutida Verksamhet

Spånga gymnasium är en väletablerad kommunal gymnasieskola belägen i stadsdelen Solhem i nordvästra Stockholm. Skolan har en lång och rik historia som sträcker sig tillbaka till 1928 då den började som Spånga högre folkskola.

Genom åren har skolan genomgått flera förändringar och utvecklats till den institution den är idag.Med en tradition av utbildning som har varat i nästan ett sekel, står Spånga gymnasium som en betydande pelare i den svenska utbildningshistorien.

 • Historisk utveckling
  • Grundad som Spånga högre folkskola 1928
  • Utväxling till gymnasieskola
  • Olika namn och strukturella förändringar genom årtiondena
 • Nutida verksamhet
  • Kommunal gymnasieskola i Solhem, Stockholm
  • Modern utbildning med historisk förankring
  • Fokus på att förbereda elever för högre studier och arbetslivet
År Händelse
1928 Grundandet av Spånga högre folkskola
20-talet till 60-talet Utväxling till gymnasieskola och olika namnändringar
Nutid Fungerar som Spånga gymnasium med en bred utbildningsprofil

Arkitektonisk Utveckling

Det nuvarande skolhuset som huserar Spånga gymnasium byggdes ursprungligen 1945 och har sedan dess utökats vid två tillfällen, 1954 och 1964. Arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödéen stod för designen, vilket har bidragit till skolans distinkta arkitektoniska karaktär. Dessa byggnader är inte bara funktionsdugliga utan också en del av skolans identitet och historia.

En Skola med Tradition

År 1960 blev ett märkesår för Spånga gymnasium då den första studentexamen anordnades med framgång; samtliga abiturienter blev godkända. Detta banade väg för skolans rykte som en institution som levererar akademisk excellens. Även efter reformen på 1960-talet, där realskolan ersattes med grundskolans högstadium, har Spånga gymnasium lyckats behålla en unik kombination av gymnasium och högstadium under samma tak.

En Vertikal Skolstruktur

I och med tillägget av låg- och mellanstadierna i Solhemsskolan 1988, blev Spånga gymnasium en av de mest kompletta utbildningsinstitutionerna i Stockholm. Denna vertikala struktur, där elever kan följa en obruten utbildningsväg från lågstadiet upp till gymnasiet, är en styrka som Spånga gymnasium stolt kan erbjuda sina elever.

Separation av Grundskola och Gymnasium

Från och med 1 januari 2008 har Spånga gymnasium och Spånga högstadium varit separata skolenheter, var och en med sin egen rektor. Denna uppdelning har möjliggjort en mer fokuserad och specialiserad utbildningsmiljö för både grundskole- och gymnasieeleverna.

Naturbruksprogram och Djurhus

Spånga gymnasium är känt för sitt breda utbud av program, särskilt dess Naturbruksprogram som inkluderar praktisk erfarenhet i skolans eget djurhus med tillhörande ladugård. Eleverna får här lära sig att ta hand om djur på ett professionellt sätt, vilket ger dem värdefulla färdigheter för framtida karriärer inom djurvård och naturbruk.

Föreningen Spånga Elever

Föreningen Spånga Elever spelar en viktig roll för skolans community genom att organisera årliga träffar för skolans alumniverksamhet. Genom att dela ut stipendier stödjer föreningen nuvarande elevers utbildning och framtidsmöjligheter, vilket ytterligare stärker banden mellan nuvarande och före detta elever.

Uppbyggnaden av Djurvårdsinstitutionen

Under ledning av Owe Sandström påbörjades under 1970-talet uppbyggnaden av skolans djurvårdsinstitution. Sandström, som var både lärare och kläddesigner, lade grunden för en utbildning som idag har utvecklats till ett fullfjädrat Naturbruksprogram. Denna utbildning har anpassats till moderna krav och förbereder eleverna för en karriär inom djurvård och relaterade områden.
Spånga Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med fokus på elevernas framtid och personliga utveckling.

Lämna ett svar