Fredrika Bremer Gymnasiet, beläget i Haninge, är känt för sin mångsidiga utbildning och starka gemenskap.

Fredrika Bremer Gymnasium

Historisk Bakgrund och Namngivning av Fredrika Bremergymnasiet

Fredrika Bremergymnasiet, beläget i Handen inom Haninge kommun, är en av de mest anrika och största gymnasieskolorna i Stockholms län. Skolan, som har sitt namn efter den berömda svenska författarinnan Fredrika Bremer, är känt för sin breda utbildningsprofil och har i dagsläget cirka 2 100 elever och 240 anställda.

Denna utbildningsinstitution har en rik historia och är djupt förankrad i den lokala gemenskapen.

 • Utbildningsprofiler
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet
 • Extrakurrikulära aktiviteter
  • Sportklubbar
  • Musik- och teaterföreningar
  • Debattklubb
  • Internationella utbyten
 • Faciliteter
  • Modern vetenskapslabb
  • Stort bibliotek
  • Idrottshallar
  • Datorsalar
Fakta Information
Grundad 1944
Antal elever 2 100
Antal anställda 240
Programutbud Över 10 olika program
Alumni Flertalet framstående samhällsmedborgare

Den Stora Ombyggnationen och Integrationen av Fredrik

I september 2005 markerade invigningen av de nya Fredrika Bremergymnasierna en ny era för utbildningen i Haninge kommun. En omfattande ombyggnation som inleddes i början av 2000-talet har transformerat skolans fysiska miljö. Från och med den 1 juli 2016, genomgick skolan en stor organisatorisk förändring genom att integrera yrkesgymnasiet Fredrik under det samlade namnet Fredrika Bremergymnasiet. Denna omorganisation sammanföll med att de yrkestekniska programmen flyttade in i en ny byggnad.

Geografisk Placering av Fredrik

Tidigare var de yrkesförberedande programmen, kända som Fredrik, placerade på andra sidan Dalarövägen. Denna separation av utbildningsområdena var en del av skolans tidigare struktur innan integrationen i den större skolenheten.

Utbildningar och Program

Sedan läsåret 2016/17 erbjuder Fredrika Bremergymnasiet en mångfald av utbildningar som speglar skolans engagemang för att förse eleverna med relevant och tidsenlig kunskap. Skolan har anpassat sitt utbildningsutbud för att möta både dagens och framtidens behov i arbetslivet och samhället i stort.

Hotell och Restaurangsskolan Riksäpplet

Hotell och Restaurangsskolan Riksäpplet, som ligger en kort promenad från Handens pendeltågsstation, är en del av Fredrika Bremergymnasiets utbildningsutbud. Denna skola är specialiserad på utbildningar inom hotell- och restaurangbranschen och erbjuder praktisk kunskap tillsammans med teoretisk undervisning.

Idrottsfaciliteter och Samarbete med Torvalla Idrottsplats

Fredrika Bremergymnasiet ligger i närheten av Torvalla idrottsplats och nyttjar dess faciliteter för skolans idrottsundervisning. Samarbetet med Torvalla idrottsplats ger eleverna tillgång till förstklassiga idrottsanläggningar och möjligheter att engagera sig i olika sportaktiviteter.

Arkitekturen Före och Efter Ombyggnaden

Innan den omfattande ombyggnaden hade Fredrika Bremergymnasiets huvudbyggnad en planlösning som liknade den hos Kongahällagymnasiet i Kungälv. Den största skillnaden var att Fredrika Bremergymnasiet var byggt i suterräng, vilket innebar att en del av byggnaden hade ett bottenplan. Ombyggnationen har moderniserat skolans utseende och funktion för att bättre möta dagens krav på en lärande miljö.
Fredrika Bremer Gymnasiet erbjuder en inspirerande utbildningsmiljö med fokus på mångsidighet och elevengagemang.

Lämna ett svar