Uppsala Estetiska Gymnasium erbjuder en kreativ miljö där elever kan utveckla sina konstnärliga talanger och följa sina passioner.

Uppsala Estetiska Gymnasium

Historisk Överblick – Uppsala Estetiska Gymnasium

Uppsala estetiska gymnasium är en institution med en brokig historia som speglar de ständiga förändringarna inom utbildningssektorn. Ursprungligen känd som Grafiskt utbildningscenter (GUC), har skolan genomgått flera transformationer sedan sin grundläggning.

Från en samverkan mellan grafisk bransch och kommun, till en skola som anpassat sig efter nya tider och behov. Skolans förmåga att omvandla och integrera olika utbildningsprogram har varit avgörande för dess överlevnad och utveckling.

 • Grundläggning
  • Startade som Grafiskt utbildningscenter (GUC)
  • Ursprunglig samverkan mellan grafisk bransch och kommun
 • Transformation
  • Skolan har genomgått flera förändringar
  • Anpassning till nya tider och behov
 • Utbildningsprogram
  • Integration av olika utbildningsinriktningar
  • Fokus på estetiska program
År Händelse Signifikans
Grundläggningsår Start som Grafiskt utbildningscenter (GUC) Samverkan mellan bransch och kommun
Senare År Skolan genomgår flera transformationer Anpassning till nya utbildningsbehov
Nutid Uppsala estetiska gymnasium med estetiska program Fokus på att integrera olika konstformer i utbildningen

En Ny Era på Skolgatan

2017 blev ett omtumlande år för gymnasiet då det flyttade till kvarteret Bredablick i centrala Uppsala och antog namnet Uppsala estetiska gymnasium. Denna förändring innebar inte bara en ny fysisk miljö utan också en revidering av utbildningsutbudet, där vissa program lades ner. Trots dessa förändringar har skolan bevarat sitt fokus på estetiska ämnen genom att erbjuda dessa som tillvalskurser, vilket möjliggör fortsatt kreativ utforskning för eleverna.

Fokus på Estetiska Ämnen

Trots att vissa gymnasieprogram med inriktning på dans, teater och fotografisk bild har lagts ner, fortsätter Uppsala estetiska gymnasium att erbjuda en stark estetisk utbildning. Skolan har behållit dessa ämnen som enskilda tillvalskurser, vilket ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i sina passioner och talanger inom de estetiska fälten.

Samverkan med Ellen Fries Gymnasium

Ett nära samarbete med Ellen Fries gymnasium har lett till en gemensam enhetsrektor och delade resurser. Detta samarbete stärker båda skolornas utbildningsutbud och ger eleverna tillgång till en bredare palett av kurser och specialiseringar. Samarbetet är ett exempel på hur skolor kan arbeta tillsammans för att förbättra och diversifiera utbildningserbjudandet.

Relationen till Uppsalas Kulturliv

Uppsala estetiska gymnasium ligger i hjärtat av staden, vilket öppnar upp för ett rikt kulturellt utbyte. Skolan har möjlighet att knyta nära band till lokala kulturinstitutioner som teatrar, museer och ateljéer. Dessa samarbeten berikar utbildningen och ger eleverna unika möjligheter att delta i det lokala kulturlivet.

Utbildningsvägar och Möjligheter

Skolan erbjuder ett högskoleförberedande nationellt estetiskt program som ger eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier på högskolenivå. Utöver de nationella programmen finns det särskilda varianter av det estetiska programmet som är anpassade för att möta elevernas individuella behov och intressen.

Digital Närvaro och Information

För att hålla sig uppdaterad och tillgänglig för både nuvarande och blivande elever har Uppsala estetiska gymnasium en välutvecklad webbplats. Här kan intresserade finna all nödvändig information om skolans program, kursutbud och kontaktuppgifter, vilket underlättar kommunikation och informationsflöde.
Uppsala Estetiska Gymnasium erbjuder kreativa program där elever kan utveckla sina talanger inom konst, musik och scenkonst.

Avslutande Tankar

Uppsala estetiska gymnasium har visat sig vara en resilient och anpassningsbar institution som fortsätter att utvecklas i takt med samhällets och elevernas behov. Genom att omfamna förändring och samverkan har skolan säkrat sin plats i Uppsalas utbildningslandskap och fortsätter att inspirera och utbilda unga kreatörer.

Lämna ett svar