Väsby Nya Gymnasium erbjuder en modern och inkluderande utbildningsmiljö med fokus på både akademiska och praktiska program.

Väsby Nya Gymnasium

Historisk Bakgrund och Utveckling av Väsby Nya Gymnasium

Väsby Nya Gymnasium (VNG), även känt som Väsby Gymnasium, är en betydande utbildningsinstitution i Upplands Väsby. Skolan började sin resa i kvarteret Messingen, som är placerat nära Upplands Väsby station, och har sedan dess spelat en viktig roll i kommunens skolutbud.

Som efterträdare till Vilunda gymnasium, påbörjade Väsby Nya Gymnasium sin verksamhet under hösten 2011 och har kontinuerligt ökat sitt anseende.

Redan under läsåret 2010/2011 genomförde VNG en försöksverksamhet för 100 elever och lärare i Kulturhuset, medan de väntade på att de nybyggda lokalerna i Messingen skulle bli färdigställda.

Viktiga Aspekter av Väsby Nya Gymnasium

 • Placering
  • Nära Upplands Väsby station
  • I hjärtat av kvarteret Messingen
 • Historia
  • Etablerades efter Vilunda gymnasium
  • Startade verksamheten hösten 2011
 • Försöksverksamhet
  • Under läsåret 2010/2011
  • För 100 elever och lärare i Kulturhuset

Fakta om Väsby Nya Gymnasium

År Händelse
2010/2011 Försöksverksamhet i Kulturhuset för 100 elever och lärare
Hösten 2011 Officiell start av Väsby Nya Gymnasiums verksamhet

IT-satsningar och Internationellt Samarbetet

Den pedagogiska miljön på Väsby Nya Gymnasium har fått uppmärksamhet för sina IT-satsningar i undervisningen. Skolan har tagit digitaliseringen på allvar, där varje elev och lärare har tillgång till en egen bärbar dator. Denna tekniska framkant har lett till att skolan blivit en del av Microsofts internationella Pathfinder-projekt, vilket involverar ett femtiotal skolor globalt som har genomfört liknande digitala satsningar.

Utbud av Utbildningsprogram

Under 2011 hade Väsby Nya Gymnasium cirka 500 elever inskrivna, fördelade på fyra studieförberedande program. Dessa program erbjuder eleverna en gedigen och omfattande förberedelse för vidare studier och framtida karriärer. Skolan har sedan dess fortsatt att utveckla och anpassa sina program för att möta samtidens och framtidens krav.
Väsby Nya Gymnasium är en framåtsträvande skola som erbjuder en inspirerande lärmiljö och mångsidiga program för elevernas framtid.

Arkitekturen och Prisbelönta Messingen

Messingen, byggnaden där Väsby Nya Gymnasium är inrymt, är inte bara en plats för utbildning utan också en arkitektonisk pärla. Upplands Väsby kommun, tillsammans med Hemsö, White arkitekter och Peab, har tilldelats Stora samhällsbyggarpriset för Messingen. Priset gavs med motiveringen att byggnaden representerar ett ”effektivt användande av samhällets resurser” och bidrar till en ”levande, lärande och hållbar stadsmiljö”.

Elever och Lärare – En Dynamisk Lärmiljö

På Väsby Nya Gymnasium är samarbetet mellan elever och lärare kärnan i lärandeprocessen. Skolans fokus på IT och modern pedagogik har skapat en dynamisk lärmiljö där eleverna inte bara förbereds för framtiden utan också lär sig att vara kreativa och kritiska tänkare.

Samverkan med Lokalsamhället

Väsby Nya Gymnasium är starkt förankrat i Upplands Väsby och dess lokalsamhälle. Skolan engagerar sig i olika lokala projekt och samarbeten som bidrar till att stärka banden mellan utbildning och samhällsutveckling. Genom dessa initiativ får eleverna möjlighet att applicera sina kunskaper i verkliga sammanhang och bidra positivt till sin omgivning.

Framtidsutsikter och Expansion

Med en stadig tillväxt och en ökande efterfrågan på kvalitativ gymnasieutbildning ser Väsby Nya Gymnasium fram emot att fortsätta expandera och utveckla sitt utbildningsutbud. Skolan strävar efter att ligga i framkant av pedagogisk innovation och att förbereda sina elever för en alltmer globaliserad och digitaliserad värld.

Lämna ett svar