Har PPM-systemet dolda avgifter?

Har PPM-systemet dolda avgifter?

Tidigare under året förekom uppgifter i pressen om att det skulle förekomma dolda avgifter inom premiepensionssystemet. Här går vi igenom hur det egentligen ligger till med PPM-avgifterna.

Du som inte vill hålla koll på vilka fonder som går bättre eller sämre, samt fondavgifter och liknande, kan anlita en extern aktör att förvalta ditt PPM-konto. Advisor är ett populärt val av förvaltare bland svenska pensionssparare och förvaltar många premiepensionskonton.

PPM-avgifter

I premiepensionssystemet betalar du som pensionssparare en fondavgift, vilken motsvarar den årliga avgift som fonden i fråga har efter att den rabatt som ges till sparare inom PPM-systemet har dragits av. Ofta får du så pass stor rabatt på fondavgiften att du inte betalar mer än en tredjedel av den egentliga avgiften.

Förutom fondavgiften betalar du även transaktionskostnader när de värdepapper som fonden placerat i köps eller säljs. Denna kostnad kallas även courtage. Alla sparare som köper eller säljer aktier, oavsett om du gör det på egen hand eller genom en fond, måste betala dessa transaktionskostnader. Denna kostnad är således ingenting som är unikt för premiepensionssystemet eller fondsparande i allmänhet. Som sparare i premiepensionssystemet betalar du i genomsnitt 0,1 procent i transaktionsavgifter per fond.

Vilka är de “dolda” avgifterna i PPM-systemet?

Vissa tidningar har journalisterna valt att kalla transaktionsavgifterna för dolda avgifter. Bakgrunden till detta är att det saknas information om dessa på Pensionsmyndighetens webbplats samt att de inte ingår i den årliga fondavgift som fondbolagen tar ut. Det hade förstås inte skadat om denna information framgick på Pensionsmyndighetens webbplats, men samtidigt är inte transaktionsavgifterna någonting som ekonomiska rådgivare rekommenderar ska styra valet av fonder. Detta då alla fonder betalar transaktionsavgifter, vilket gör att du inte kan undkomma dem. Även det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa betalar transaktionsavgifter.

Anledningen till att transaktionskostnaderna inte ingår i fondavgiften är för att fondbolagen inte kan förutspå hur pass stora transaktionskostnaderna under året kommer att bli. Detta då dessa kostnader påverkas av hur mycket fonden handlar (det vill säga köper och säljer) och vilka marknader fonden handlar på. Ofta är det dyrare att köpa och sälja värdepapper på tillväxtmarknader än på mer etablerade marknader.