HLR utbildning– för allas säkerhet

Genom att gå en HLR utbildning så garanterar man andras säkerhet i alla situationer. På arbetsplatser, evenemang eller andra offentliga platser kommer det alltid finnas risken att någon skadar sig eller får hjärtstopp. Kunskap i hjärt- och lungräddning kommer därför vara en avgörande kunskap mellan liv och död.

Varför man bör gå HLR-utbildning

Hjärt- och lungräddning är till för att upprätthålla kroppens livsviktiga funktioner, alltså andning och blodcirkulation. När man genomför HLR pumpas blodet i den skadade personens kropp runt och förser organen med syre. Att kroppens organ får syre är avgörande för personens överlevnad. Utan syre dör nämligen cellerna. Efter bara 4–6 minuter utan syre börjar hjärncellerna att dö, varför HLR måste böra genomföras på den drabbade personen så fort som möjligt.

Hur gör man HLR– steg för steg

Att kunna gör HLR är otroligt viktigt och följande är viktigt att ha koll på:

Kontrollera medvetande

  • Det första att göra är att kontrollera medvetande hos den drabbade. Försök få kontakt med personen genom att skaka lite lätt i personens axlar.
  • Om personen visar tydliga livstecken som tal, hostande eller gråt kan hjärtstopp uteslutas.

Kontrollera andning

  • Om det visar sig att den drabbade personen inte är kontaktbar ska man alltid göra en andningskontroll.
  • Kontrollera om det finns något som blockerar luftvägen, om det finns något som blockerar försök att ta bort föremålet.
  • Öppna luftvägen och kontrollera om den drabbade andas genom att se, lyssna och känna.

Om personen andas normalt, lägg personen i stabilt sidoläge

  • Om personen andas men är medvetslös ska man placera personen i stabilt sidoläge. Genom att göra detta får personen en fri luftväg och kan enklare andas.
  • Om man är ensam och måste hämta hjälp kan man lämna personen tillfälligt utan risk.
  • Det minskar också risken för att personen kräks och kvävs.

Vid onormal eller ingen andning– larma 112 och ge HLR

  • Börja att ge HLR innan räddningspersonal anländer. Ge växelvis 30 hjärtkompressioner följt av 2 inblåsningar.
  • Det är viktigt att personen ligger på ett hårt underlag och att man trycker mitt på bröstkorgen. Man ska använda hela handloven och trycka ned med raka armar och ta hjälp av den andra handen.