Hvilan Gymnasium erbjuder en inspirerande lärmiljö med fokus på hållbarhet och personlig utveckling.

Hvilan Gymnasium

Historisk Bakgrund och Utveckling av Hvilan Gymnasium

Hvilan Utbildning AB är en anrik institution med rötter som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Ursprungligen en del av Folkhögskolan Hvilan, etablerad 1868, har skolan genomgått flera förändringar.

Från en lantmannaskola till ett modernt gymnasium och yrkeshögskola, har Hvilan anpassat sig till utbildningsbehoven i samhället.

Idag drivs skolan av Hushållningssällskapet i flera regioner och leds av rektor Johan Harryson sedan januari 2023.

 • Grundande
  • År: 1868
  • Typ: Folkhögskola
 • Transformation
  • Från: Lantmannaskola
  • Till: Gymnasium och Yrkeshögskola
 • Nuvarande Drift
  • Organisation: Hushållningssällskapet
  • Rektor: Johan Harryson
  • Från: Januari 2023
År Händelse Notering
1868 Grundande av Folkhögskolan Hvilan Starten av Hvilans utbildningshistoria
1900-talet Övergång till Lantmannaskola Anpassning till jordbruksutbildningar
2000-talet Utväxling till Gymnasium och Yrkeshögskola Modernisering av utbildningsprogrammen
2023 Tillträde av ny rektor, Johan Harryson En ny era för Hvilan Utbildning AB

Utbildningar på Hvilan Gymnasium

Gymnasieutbildningarna vid Hvilan Gymnasium är inriktade på naturbruk med specialiseringar som Trädgård, Florist och Restaurang och livsmedel. Skolan erbjuder även Yrkesvux, där vuxna med gymnasiekompetens kan fördjupa sig i de gröna karaktärsämnena. Yrkeshögskolan inkluderar program som YH Arborist och YH Trädgårdsmästare, vilka förbereder studenter för en karriär inom trädgårdssektorn.

Skolans Filialer och Expansion

Med huvudcampus i Kabbarp, har Hvilan Gymnasium expanderat över Sverige och har nu filialer i Stockholm, Örebro och Kristianstad. Dessa filialer fokuserar främst på yrkeshögskole- och arbetsmarknadsutbildningar inom trädgårdsbranschen, vilket gör Hvilans utbildningar tillgängliga för en bredare publik.

Skolträdgården – En Pedagogisk Resurs

Skolträdgården är en central del av Hvilan Gymnasium och sträcker sig över 15 hektar. Den används aktivt i undervisningen och för att ge studenterna praktiska kunskaper inom trädgårdsodling och plantkännedom. Med en rik samling av växter, inklusive rosor, äppelsorter och andra vedartade växter, är trädgården en levande databas för studier.

Biologisk Mångfald och Forskning

Hvilan Gymnasium är inte bara en utbildningsinstitution utan även en plats för biologisk mångfald. Skolträdgården rymmer ett brett spektrum av flora och fauna, inklusive en imponerande samling av perenner, sommarblommor och vilda växter. Dessutom är området en viktig plats för fågelobservationer, med över 83 dokumenterade fågelarter sedan 2015.

Öppen för Allmänheten

Både skolträdgården och restaurangen på Hvilan Gymnasium är öppna för allmänheten. Detta bidrar till en stark koppling mellan skolan och lokalsamhället, där besökare kan njuta av trädgårdens skönhet och restaurangens måltider samtidigt som de stödjer elevernas lärande.
Hvilan Gymnasium är en skola som erbjuder en inspirerande lärmiljö med fokus på gröna näringar och hållbarhet.

Från Värdshus till Utbildningscentrum

Hvilan Gymnasiums historia började med ett värdshus, etablerat 1822, vilket senare skulle bli platsen för Folkhögskolan Hvilan. Under årens lopp har fastigheten Kabbarp 8 utvecklats från ett viloställe för resande till ett centrum för utbildning och utveckling inom jordbruks- och trädgårdssektorn.

En Tradition av Jordbruksutbildning

Redan 1876 inrättades en lantmannaavdelning vid Folkhögskolan Hvilan, vilket lade grunden för dagens gymnasium. Eleverna, som oftast kom från närliggande jordbruk, fick undervisning i allt från djurhållning till trädgårdsarbete. Denna tradition av jordbruksutbildning har fortsatt att vara en viktig del av Hvilan Gymnasiums identitet.

En Framtid i Gröna Yrken

Med en ständigt växande efterfrågan på kunskap inom hållbarhet och miljö, positionerar sig Hvilan Gymnasium som en viktig aktör för framtida gröna yrken. Genom att erbjuda en mångsidig och praktisk utbildning inom naturbruk och trädgårdskunskap, förbereder skolan sina studenter för att möta framtidens utmaningar inom dessa områden.

Lämna ett svar