Jensen Gymnasium erbjuder en ambitiös studiemiljö med fokus på högskoleförberedande program och individuell utveckling.

Jensen Gymnasium

Jensen Gymnasium – En Svensk Utbildningsaktör Under Lupp

Jensen Education är ett namn som blivit synonymt med svensk utbildning sedan dess grundande 1996 av entreprenören Håkan Jensen. Med en ambition att erbjuda kvalitativ utbildning har företaget vuxit stadigt och rapporterar nu om att ha över 14 000 elever och nästan 1 200 medarbetare.

Omsättningen för företaget ligger på imponerande 1 130 MSEK, vilket visar på dess stora inverkan på den svenska utbildningssektorn.

 • Grundande
  • År: 1996
  • Grundare: Håkan Jensen
 • Tillväxt
  • Antal elever: Över 14 000
  • Antal medarbetare: Nästan 1 200
 • Ekonomi
  • Omsättning: 1 130 MSEK
Aspekt Detaljer
Grundande År 1996
Grundare Håkan Jensen
Antal Elever Över 14 000
Antal Medarbetare Nästan 1 200
Omsättning 1 130 MSEK

Utbildningskvalitet och Betygsinflation

En av de mer kontroversiella aspekterna av Jensen Gymnasium är deras påstådda betygsinflation. Detta fenomen, där elever får systematiskt högre betyg än vad deras prestationer på nationella prov skulle motivera, har varit föremål för debatt och granskning. Skolinspektionen och andra organisationer har genom åren uppmärksammat denna problematik i flera av Jensenkoncernens gymnasieskolor.

Granskningen 2014 av Skolinspektionen

Under 2014 genomförde Skolinspektionen en granskning av Jensen Gymnasium i Helsingborg. Resultaten var slående, med 87 procent av eleverna som fick högre betyg i kursen matematik 2b än vad de hade presterat på det nationella provet. Denna avvikelse mellan kursbetyg och provresultat väckte frågor om bedömningskriterierna och rättvisan i betygssättningen.

Sveriges Television Rapporterar 2017

I en omfattande granskning som Sveriges Television genomförde 2017, framkom det att Jensenkoncernens gymnasieskolor var bland de som gav högst betyg i jämförelse med resultaten på de nationella proven. Denna upptäckt placerade Jensen Gymnasium i en oönskad spotlight och bidrog till den fortsatta debatten om betygssättning och utbildningskvalitet i Sverige.Jensen Gymnasium erbjuder en modern och ambitiös utbildning som förbereder eleverna väl för högre studier.

Dagens Nyheters Granskning 2019

2019 utförde Dagens Nyheter en granskning av gymnasieskolor i Stockholm. Jensen Gymnasiums skolor stack ut även här, med deras båda gymnasier i toppen av listan för avvikelse mellan kursbetyg och resultat på nationella prov. Speciellt anmärkningsvärt var att alla elever på Jensen Gymnasium Norra fick högre betyg i matematik än deras prestation på nationella prov.

Åtgärder och Uppföljning

Efter dessa granskningar har det ställts krav på Jensen Gymnasium att vidta åtgärder för att rätta till betygssättningen. Det är ännu oklart huruvida dessa åtgärder har haft önskad effekt och om betygsinflationen har minskat. Uppföljning och ytterligare granskningar kan vara nödvändiga för att säkerställa att betygssättningen vid Jensen Gymnasium motsvarar de faktiska kunskapsnivåerna hos eleverna.

Sammanfattning och Framtidsperspektiv

Sammanfattningsvis har Jensen Gymnasium varit en betydelsefull aktör inom den svenska utbildningssektorn, men inte utan kontrovers. Frågor kring betygsinflation och utbildningskvalitet har skapat diskussioner om företagets metoder och ansvar. Med en ökad medvetenhet och strävan efter transparens kan dock Jensen Gymnasium och liknande utbildningsföretag fortsätta att bidra till utvecklingen av en rättvis och högkvalitativ utbildning för alla svenska elever.

Lämna ett svar