Järfälla Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med starkt fokus på elevens individuella utveckling och framtid.

Järfälla Gymnasium

Järfälla Gymnasium – En Skola Med Historia och Framtid

Järfälla Gymnasium har en lång och rik historia som sträcker sig tillbaka till 1962. Skolan, som ligger i hjärtat av Järfälla kommun nära Jakobsbergs centrum, har genom åren genomgått flera förändringar och namnbyten.

Från dess grundande fram till 2020 har skolan vuxit till att ha över 1000 elever och erbjuder idag en bred utbildning genom sina många program.

 • Utbildningsprogram
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
 • Faciliteter
  • Moderna klassrum
  • Idrottshallar
  • Bibliotek
  • Datorsalar
 • Extrakurrikulära aktiviteter
  • Sportklubbar
  • Musik- och teatergrupper
  • Debattklubb
  • Ung företagsamhet
År Antal Elever Viktiga Händelser
1962 Okänt Skolans grundande
1980-talet Okänt Expansion av programutbud
2020 Över 1000 Modernisering och renovering av skolan

Utbildningsprogram på Järfälla Gymnasium

På Järfälla gymnasium erbjuds en mängd nationella program som speglar skolans mångsidighet och elevernas olika intressen. Programmen inkluderar Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Individuella programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, samt VVS- och fastighetsprogrammet. Skolan har även en gymnasiesärskola med estetisk profil för att tillgodose alla elevers behov.

Skolans Expansion och Utveckling

Jakobsbergskolan, som var Järfälla gymnasiums föregångare, invigdes 1970 och blev en del av en större utbildningsreform. Skolan integrerade yrkesskolan Lillängsskolan och utvecklades till en modern gymnasieskola med en rad olika utbildningsvägar. Denna utveckling var fullbordad år 1973, vilket markerade en ny era för utbildning i Järfälla.

Vuxenutbildningens Roll i Skolans Historia

Fram till 1974 var den kommunala vuxenutbildningen en del av Järfälla gymnasium. Denna enhet hade sin egen skolledning och erbjöd utbildning i 12 olika ämnen på gymnasienivå. Övergången till en separat enhet visar på skolans anpassningsförmåga och dess vilja att möta samhällets skiftande behov.

Organisation och Utbud Under 1970-talet

Under höstterminen 1970 präglades Jakobsbergskolan av en bred organisation med program som fackskolans sociala linje och gymnasieskolans olika linjer såsom humanistisk-samhällsvetenskapliga, ekonomiska, naturvetenskapliga och tekniska. Denna mångfald i utbildning visar på skolans engagemang att erbjuda en omfattande och relevant utbildning.

Ständig Tillväxt och Organisatoriska Förändringar

Under 1970-talet ökade skolans elevantal stadigt, vilket ledde till organisatoriska förändringar. År 1985 hade Jakobsbergskolan en lokal ledning bestående av en rektor och fem studierektorer, vilket speglar skolans expansion och dess förmåga att anpassa sig till en växande elevkår.

Ungdomscenter för Att Bekämpa Arbetslöshet

Under 1980-talet inrättades Jakobsbergskolans ungdomscenter som en åtgärd för att bekämpa den växande ungdomsarbetslösheten. Centret arbetade för att ge ungdomar möjligheter till arbete och vidare utbildning, vilket visar på skolans sociala ansvar och engagemang för elevernas framtid.

Förändringar och Uppdelningar i Skolans Struktur

Vid millennieskiftet år 2000 genomgick Jakobsbergskolan en större förändring och delades upp i fem olika enheter: YTC (Yrkestekniskt centrum), HTS-gymnasiet, NT-gymnasiet, SAM-gymnasiet och Kvarngymnasiet. Denna uppdelning visar på en strävan att specialisera och förbättra utbildningstillfällena för eleverna.
Järfälla Gymnasium erbjuder en mångsidig utbildning med starkt fokus på elevens individuella utveckling och framtid.

Mälargymnasiet – En Satsning på Samverkan

Höstterminen 2013 slogs SAM-gymnasiet, HTS-gymnasiet och Kvarngymnasiet samman för att bilda Mälargymnasiet. Satsningen på samverkan mellan olika utbildningsgrenar understryker vikten av samarbete och gemensamma resurser för en bättre och mer sammanhållen utbildningsmiljö.

Järfälla Gymnasium – En Ny Era

Höstterminen 2016 markerade början på en ny era då samtliga kommunala gymnasieskolor i Järfälla slogs samman till det nuvarande Järfälla gymnasium. Denna sammanslagning har skapat en starkare och mer enhetlig skola som står väl rustad för att möta framtida utmaningar och erbjuda eleverna en högkvalitativ utbildning.

Lämna ett svar