Stockholms Estetiska Gymnasium erbjuder en kreativ utbildning där eleverna kan utveckla sina talanger inom konst, musik och teater.

Stockholms Estetiska Gymnasium

Stockholms Estetiska Gymnasium – En Värld Av Konst och Kreativitet

Stockholms estetiska gymnasium, ofta förkortat som ”STEG”, är en unik utbildningsinstitution som ligger i hjärtat av Liljeholmen i Stockholm. Sedan starten 1999 har skolan varit en samlingsplats för unga talanger som söker en utbildning med djupgående estetiska värden.

Skolan är känd för sin starka inriktning på dans, musik och teater, och lockar elever från hela Sverige tack vare sitt riksintag som en fristående skola.

 • Utbildningsinriktningar
  • Dans
  • Musik
  • Teater
 • Faciliteter
  • Moderna dansstudios
  • Utrustade musikrum
  • Teaterscen
 • Program
  • Estetiska programmet
  • Fördjupning inom vald inriktning
År Grundat Antal Elever Antal Lärare Intag
1999 Data ej tillgänglig Data ej tillgänglig Riksintag

En Mötesplats för Talanger från Hela Sverige

Med cirka 230 elever som kommer från en mängd olika orter, är Stockholms estetiska gymnasium en smältdegel av kreativitet och mångfald. Skolans program är skräddarsydda för att förbereda eleverna för framtida studier vid prestigefyllda institutioner som Danshögskolan, musikhögskolor och teaterhögskolor, samt andra högre utbildningar vid universitet och högskolor.

Elev- och Personaldriven Skola

Som en ekonomisk förening är Stockholms estetiska gymnasium unikt i sitt slag. Huvudmännen för skolan är själva eleverna och personalen, vilket skapar en stark gemenskapskänsla och engagemang i skolans drift. Varje år hålls en föreningsstämma där medlemmarna väljer en styrelse som består av fyra elever som nått myndighetsåldern, samt tre personalrepresentanter.

Från Skytteholmsgymnasiet till STEG

Stockholms estetiska gymnasium har sina rötter i det estetiska programmet vid Skytteholmsgymnasiet i Solna kommun. När programmet stod inför nedläggning år 1997, tog elever och personal saken i egna händer och bildade en förening för att rädda utbildningen. Denna vision blev verklighet år 1999, och sedan 2002 huserar skolan i anpassade lokaler på Liljeholmen, med en stor ombyggnad som genomfördes 2007 för att ytterligare förbättra skolans funktioner.

Skolans Pedagogiska Mål och Vision

Utbildningen på Stockholms estetiska gymnasium är inte bara fokuserad på konstnärlig skicklighet, utan även på personlig utveckling och kreativt tänkande. Skolans vision är att skapa en miljö där eleverna inte bara lär sig om estetik, utan också utvecklar förmågan att tänka kritiskt och arbeta kollektivt – färdigheter som är värdefulla i alla livets aspekter.

Alumni och deras Framgångar

Många av Stockholms estetiska gymnasiums tidigare elever har gått vidare till framgångsrika karriärer inom de konstnärliga områdena. Skolan är stolt över att ha varit en språngbräda för många unga artister som nu bidrar till kulturlivet både i Sverige och internationellt.

Skolans Framtid och Utveckling

Med en ständig strävan efter förbättring och innovation ser Stockholms estetiska gymnasium fram emot att fortsätta växa och utvecklas. Skolan är engagerad i att uppdatera sina program och faciliteter för att möta de ständigt föränderliga behoven hos sina elever och den konstnärliga branschen.Stockholms Estetiska Gymnasium erbjuder kreativa utbildningar där elever kan utforska konst, musik och scenkonst i hjärtat av staden.

Kontakt och Mer Information

För de som är intresserade av att lära sig mer om Stockholms estetiska gymnasium, besök skolans webbplats eller ta kontakt direkt för att få mer information om utbildningsprogram och ansökningsprocesser. Skolan välkomnar framtida elever och deras familjer att upptäcka allt som STEG har att erbjuda.

Lämna ett svar