Thorildsplan Gymnasium i Stockholm är känt för sin starka IT- och medieinriktning.

Thorildsplan Gymnasium

Grundandet av en teknisk institution – Thorildsplans gymnasiums historia och nutid

Thorildsplans gymnasium har en rik historia som sträcker sig tillbaka till år 1938, då riksdagen fattade beslut om att starta ett tekniskt gymnasium i Stockholm. Ursprungligen huserade skolan på Polhemsgatan och bar namnet Tekniska läroverket i Stockholm.

Denna institution var en av de första i sitt slag och lade grunden för teknisk utbildning i regionen.

 • Historiska milstolpar
  • 1938: Riksdagsbeslut om grundandet av skolan
  • Polhemsgatan: Första adressen för skolan
  • Tekniska läroverket i Stockholm: Skolans ursprungliga namn
 • Utbildningens fokus
  • Tekniska program: Huvudinriktningen för skolan
  • Grundläggande för teknisk utbildning: Skolans betydelse i regionens utbildningshistoria
År Händelse Notering
1938 Grundandet av skolan Starten för teknisk utbildning i Stockholm
Plats Polhemsgatan Första adressen för Tekniska läroverket
Namn Tekniska läroverket i Stockholm Skolans ursprungliga namn

Flytten till Drottningholmsvägen

I 1944 tog man beslutet att bygga nya lokaler för skolan på den nuvarande platsen vid Drottningholmsvägen 82 i Kristineberg. Arkitekten Paul Hedqvist och byggmästaren Nils Nessen var ansvariga för konstruktionen. Skolbyggnaden, som skiljer sig från Hedqvists andra verk med sitt gula tegel, består av fem sammanlänkade delar och kompletteras av separata byggnader för aula, bibliotek och idrottshall. När skolan öppnades år 1946, introducerades även det nya namnet Högre tekniska läroverket i Stockholm.

Administrativa förändringar och namnbyten

Thorildsplans gymnasium har genomgått flera förändringar i både administration och namn. År 1962 blev skolan en del av Stockholms skolförvaltning, vilket medförde ett namnbyte till Tekniska gymnasiet I. Ytterligare förändringar skedde 1966, då skolformen ändrades och namnet blev det vi känner till idag – Thorildsplans gymnasium.

Utbildningsutveckling över tid

Från sin start som en teknisk gymnasieinstitution, har Thorildsplans gymnasium anpassat sina utbildningsprogram till tidens krav. Efter att ha erbjudit en 3-årig teknisk gymnasieutbildning fram till 1969, övergick man till två- och fyraåriga tekniska linjer. Detta fortsatte till slutet av 1980-talet då skolan, till följd av ändrade bidragsbestämmelser, även började erbjuda samhällsvetenskapliga program.

Ingenjörsutbildning under Thorildsplans fana

Thorildsplans gymnasium spelade en central roll i etableringen av ingenjörsutbildningen i Stockholm, som organisatoriskt blev en del av skolan. Denna utbildning, belägen i Electrum i samarbete med KTH Kista, markerade skolans engagemang i att förse arbetsmarknaden med kvalificerade ingenjörer.
Thorildsplan Gymnasium i Stockholm erbjuder modern utbildning med IT-fokus i en kreativ miljö.

Nutida programutbud

Idag har Thorildsplans gymnasium vuxit till att vara en av Stockholms större gymnasieskolor med cirka 1500 elever. Skolan erbjuder ett brett spektrum av program, inklusive sex olika huvudprogram med flera inriktningar, vilket speglar skolans mångsidighet och anpassningsförmåga till moderna utbildningsbehov.

Arkitekturen som speglar historien

Den ikoniska byggnaden vid Drottningholmsvägen är inte bara en plats för lärande utan också ett arkitektoniskt arv. Den gula tegelfasaden och de sammanhängande byggnadskropparna är en påminnelse om skolans långa historia och dess plats i Stockholms stadsbild.

Alumni och deras bidrag

Genom åren har Thorildsplans gymnasium fostrat många framstående alumner som har gått vidare till att göra betydande bidrag inom teknik, vetenskap och samhälle. Skolans alumnnätverk är ett bevis på dess kvalitativa utbildning och dess roll i att forma framtida ledare och innovatörer.

Thorildsplans framtid

Thorildsplans gymnasium står inför en ljus framtid, med fortsatta investeringar i utbildningskvalitet och infrastruktur. Skolan är väl positionerad för att möta framtidens utmaningar och fortsätta att vara en viktig aktör i utbildning av kompetenta yrkespersoner och medborgare.

Lämna ett svar