VÄSTERÅS: Trädfällning med säkerhet i fokus

Table of Contents

Trädfällning kan vara enkelt – eller mycket komplicerat. Det beror både på storleken på trädet, om det står inom detaljplanerat område samt dess omgivning. Tänk alltid på säkerheten! Följande säkerhetstips gäller oavsett om trädet ska tas ner i Västerås eller i annan kommun.

Har du kompetensen? – Eller bör ett företag anlitas

Det är stor skillnad på att fälla ett träd i skogen – och att fälla det på en mindre villaträdgård. Om det finns risk att trädet kan falla på byggnader finns en stor fördel att köpa in professionell hjälp. Detsamma gäller om trädet på annat sätt kan utföra fara för egendom, djur eller människor vid fällning.

I vissa fall behöver till och med trädfällning ske med så kallad sektionsfällning. Detta exempelvis om det står mycket nära flera hus och det därmed inte kan fällas rakt utan att riskera resultera i skador på byggnaderna. I detta fall anlitas företag med personal som med olika säkerhetstillbehör säkert kan klättra upp i trädet och såga ner det bit för bit. Det är även möjligt att med vinsch föra ner delarna av trädet och på detta sätt undvika att släppa ner grenarna.

Marklov vid trädfällning? – Kontakta Västerås kommun

Behövs marklov från Västerås kommun innan arbetet kan påbörjas? Ja, i alla fall ibland. För det första krävs det att marken ligger inom detaljplanerat område. För det andra att det i bestämmelserna nämns att marklov krävs inom just detta område. Det är inte alltid lätt att veta exakt vad som gäller vilket innebär att personer som bor inom detaljplanerat område alltid bör kontakta en bygglovshandläggare inom Västerås kommun innan själva trädfällningen påbörjas.

Fälla själv? Snabba säkerhetstips

  • Stå inte kvar
    Stå inte på sågningsplatsen när trädet börjar falla. Detta är ett misstag som vissa privatpersoner gör då de vill säkerställa sig om att trädet ska falla rätt. Men risken finns alltid att trädet faller över den som fäller det.
  • Skyddskläder
    Skyddskläder innebär mer än bara hjälm och handskar! Men självklart beror behovet av skyddskläder på hur stort träd som ska fällas.
  • Vakt som minskar skaderisken
    Finns det risk för att människor eller djur ska ”dyka upp” i närheten mitt under pågående trädfällning? Det kan i vissa fall krävas att en ”vakt” finns i närheten som varnar personer och stoppar dem från att komma i närheten.